Top 17 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Zen Circle / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Shareheartbeat.com

Vòng Tròn Thiền (Zen Circle) / 2023

Vòng Tròn Thiền

“Thiền là gì?  Thiền là hiểu về mình.  Tôi là gì?

“Tôi giải thích về Thiền bằng một vòng tròn.  Có năm điểm ghi trên vòng tròn này:  0 độ, 90 độ, 180 độ, 270 độ, và 360 độ.  360 độ  ở ngay điểm 0 độ.

“Chúng ta bắt đầu 0 độ tới 90 độ.  Đây là phần suy nghĩ và dính mắc.  Suy nghĩ là mong cầu, mong cầu thì đau khổ.  Mọi sự việc đều được tách thành những cặp đối nghịch:  tốt và xấu, đẹp đẽ và xấu xí, của tôi và của anh/chị. Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia.  Tôi cố cầu tìm hạnh phúc và tránh đau khổ.  Như vậy ở đây đời là khổ và khổ là đời.

“Vượt khỏi 90 độ là phần Ý Thức hay Nghiệp Thức.  Dưới 90 độ có sự dính mắc về danh sắc (name and form).  Ở đây có sự dính mắc về suy nghĩ.  Trước khi bạn sinh ra, bạn là zero (0); bây giờ bạn là số một (1); tương lai bạn sẽ chết và lại thành zero (0).  Như vậy zero bằng một (0=1), một bằng zero (1=0).  Mọi vật ở đây đều giống nhau, vì chúng thuộc cùng một căn bản.  Mọi vật đều có danh sắc, nhưng danh sắc đến từ không (emptiness) và sẽ trở về không.  Đây vẫn còn là suy nghĩ.

“Ở 180 độ, không còn sự suy nghĩ gì nữa.  Đây là một kinh nghiệm về cái không thực sự (true emptiness).  Trước khi suy nghĩ thì không có ngôn từ.  Như vậy thì không có núi, không có sông, không Thượng Đế, không Phật, không có gì cả.  Chỉ còn có …”  Tới đây, Soen-sa đánh vào cái bàn.

“Kế tiếp là vùng 270 độ, vùng của thần thông và phép lạ.  Ở đây hoàn toàn tự do, không ngăn ngại về không gian hay thời gian và được gọi là thực tưởng (live thinking).  Tôi có thể biến thân hình tôi thành hình con rắn.  Tôi có thể cưỡi mây tới Tây Phương Cực Lạc.  Tôi có thể đi trên nước.  Nếu tôi muốn có sự sống, tôi có sự sống; nếu tôi muốn sự chết, tôi có sự chết.  Trong vùng này, một pho tượng có thể khóc; đất không tối hay sáng; cây không rễ; thung lũng không tiếng vang.

“Nếu bạn trụ tại 180 độ, bạn bị dính mắc với cái không (emptines).  Nếu bạn trụ ở 270 độ, bạn bị dính mắc vào cái vô ngại.

“Ở 360 độ, mọi sự chỉ như nó là (as they are); sự thực chỉ như thế này.  ‘Như thế này’ có nghĩa là không dính mắc với bất cứ cái gì.  Điểm này thì giống hệt điểm 0 (zero):  Chúng ta tới nơi mà chúng ta đã bắt đầu, nơi chúng ta hằng luôn như vậy.  Cái khác ở 0 độ là dính mắc nghĩ suy, trong khi ở 360 độ là không dính mắc nghĩ suy.

“ Ví dụ, nếu bạn lái một chiếc xe mà dính mắc nghĩ suy thì tâm bạn ở một nơi nào đó, và bạn sẽ vượt đèn đỏ.  Không vướng mắc nghĩ suy nghĩa là tâm bạn lúc nào cũng trong suốt.  Khi bạn lái xe, bạn không suy nghĩ; bạn chỉ lái mà thôi.  Vậy chân lý chỉ như thế này.  Đèn đỏ có nghĩa là Dừng Lại; đèn xanh thì Đi.  Đó là hành động trực giác.  Hành động trực giác là hành động không có mong cầu hay dính mắc.  Tâm tôi như một tấm gương sáng, phản ánh mọi sự vật như nó là.  Màu đỏ tới, tấm gương trở thành đỏ; màu vàng tới, tấm gương trở thành vàng.  Đây là cách sống của một Bồ Tát.  Tôi không có những mong cầu cho mình.  Những hành động của tôi chỉ là cho mọi người mà thôi.

“0 độ là Tiểu Ngã (1).  90 độ là Nghiệp Thức Ngã (2).  180 độ là Diệt Tưởng Ngã (3).  270 độ là Vô Ngại Ngã (4) .  360 độ là Đại Ngã (5).  Đại ngã thì không thời gian và không gian.  Do đó nó không sanh mà cũng không diệt.  Tôi chỉ muốn cứu  mọi người.  Nếu người vui, tôi vui; nếu người buồn, tôi buồn.

“Thiền là đạt tới 360 độ.  Khi bạn đạt tới 360 độ, mọi độ phân chia trên vòng tròn biến mất. 

Vòng tròn chỉ là phương tiện để dạy về Thiền mà thôi.  Nó thực sự không tồn tại.  Chúng ta dùng nó để đơn giản hóa việc suy nghĩ và để trắc nghiệm sự hiểu biết của thiền sinh.

Soen-sa liền đó cầm một cuốn sách và một cây bút chì lên rồi nói: “Cuốn sách và cây bút chì này, chúng giống nhau hay khác nhau?  Ở 0 độ chúng khác nhau.  Ở 90 độ vì mọi sự vật đều là một, nên cuốn sách là cây viết chì, cây viết chì là cuốn sách.   Ở 180 độ, mọi nghĩ suy đều bị cắt đứt, do đó vô ngôn.  Câu trả lời chỉ là …”  Soen-sa bèn đánh vào cái bàn.  “Ở 270 độ, vô ngại hoàn toàn, do đó một câu trả lời hay là: cuốn sách giận dữ, cây viết chì cười to.  Cuối cùng thì ở 360 độ, sự thật chỉ như thế này: Xuân tới, cỏ mọc.  Bên trong thì sáng, bên ngoài thì tối.  Do đó câu trả lời ở đây là: cuốn sách là cuốn sách, cây viết chì là cây viết chì.

“Như vậy tại mỗi điểm, câu trả lời đều khác nhau.  Câu nào là câu trả lời đúng?  Các bạn có hiểu không?

“Giờ đây là câu trả lời cho các bạn:  cả năm câu trả lời đều sai.

“Tại sao vậy?”

Chờ một lúc, Soen-sa hét lên  “KATZ!!!” (6) rồi nói: “Cuốn sách màu xanh lơ, cây viết chì màu vàng.  Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ hiểu mình.

“Nhưng nếu bạn hiểu mình, tôi sẽ đánh bạn 30 hèo.  Và nếu bạn không hiểu thì tôi cũng sẽ đánh bạn 30 hèo.

“Tại sao?”

Cũng chờ một lát, Soen-sa nói: “Hôm nay trời rất lạnh.”

Ghi chú:

Thiền sư Seung Sahn (1927-2004) là một vị tổ Thiền tông bên Đại Hàn.  Ngài sang Hoa Kỳ năm 1972 để truyền bá Phật pháp qua hành trì, đặc biệt thử thách thiền sinh với những công án và cơ phong vấn đáp.  Vốn liếng tiếng Anh thật hạn chế, nhưng thật kỳ diệu là Ngài đã sử dụng chúng thật bình dị theo lối của Ngài, không theo những danh từ chuyên môn có sẵn, không theo cú pháp mà cũng truyền được cái vi diệu trong Phật Pháp cho những thiền sinh nước ngoài.  Học trò của Ngài đã viết lại những bài giảng của Ngài, nhưng không thay đổi những từ đặc biệt mà Ngài đã dùng. 

Người dịch tạm dịch những từ trong bài viết theo nội dung bài giảng và theo sự hiểu biết riêng của mình.  Nếu có gì sơ suất, mong được các bậc cao minh thứ lỗi và chỉ giáo.

(1)        Small I:  Tiểu ngã

(2)        Karma I: Nghiệp thức ngã

(3)        Nothing I:  Diệt tưởng ngã

(4)        Freedom I: Vô ngại ngã

(5)        Big I:  Đại Ngã

(6)        KATZ:  tiếng thét theo người Đại Hàn, còn người Việt Nam là “A hay HA”

Vào một buổi tối tại Trung Tâm Thiền Providence, Seung Sahn Soen-sa đưa ra một bài pháp:“Thiền là gì? Thiền là hiểu về mình. Tôi là gì?“Tôi giải thích về Thiền bằng một vòng tròn. Có năm điểm ghi trên vòng tròn này: 0 độ, 90 độ, 180 độ, 270 độ, và 360 độ. 360 độ ở ngay điểm 0 độ.“Chúng ta bắt đầu 0 độ tới 90 độ. Đây là phần suy nghĩ và dính mắc. Suy nghĩ là mong cầu, mong cầu thì đau khổ. Mọi sự việc đều được tách thành những cặp đối nghịch: tốt và xấu, đẹp đẽ và xấu xí, của tôi và của anh/chị. Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia. Tôi cố cầu tìm hạnh phúc và tránh đau khổ. Như vậy ở đây đời là khổ và khổ là đời.“Vượt khỏi 90 độ là phần Ý Thức hay Nghiệp Thức. Dưới 90 độ có sự dính mắc về danh sắc (name and form). Ở đây có sự dính mắc về suy nghĩ. Trước khi bạn sinh ra, bạn là zero (0); bây giờ bạn là số một (1); tương lai bạn sẽ chết và lại thành zero (0). Như vậy zero bằng một (0=1), một bằng zero (1=0). Mọi vật ở đây đều giống nhau, vì chúng thuộc cùng một căn bản. Mọi vật đều có danh sắc, nhưng danh sắc đến từ không (emptiness) và sẽ trở về không. Đây vẫn còn là suy nghĩ.“Ở 180 độ, không còn sự suy nghĩ gì nữa. Đây là một kinh nghiệm về cái không thực sự (true emptiness). Trước khi suy nghĩ thì không có ngôn từ. Như vậy thì không có núi, không có sông, không Thượng Đế, không Phật, không có gì cả. Chỉ còn có …” Tới đây, Soen-sa đánh vào cái bàn.“Kế tiếp là vùng 270 độ, vùng của thần thông và phép lạ. Ở đây hoàn toàn tự do, không ngăn ngại về không gian hay thời gian và được gọi là thực tưởng (live thinking). Tôi có thể biến thân hình tôi thành hình con rắn. Tôi có thể cưỡi mây tới Tây Phương Cực Lạc. Tôi có thể đi trên nước. Nếu tôi muốn có sự sống, tôi có sự sống; nếu tôi muốn sự chết, tôi có sự chết. Trong vùng này, một pho tượng có thể khóc; đất không tối hay sáng; cây không rễ; thung lũng không tiếng vang.“Nếu bạn trụ tại 180 độ, bạn bị dính mắc với cái không (emptines). Nếu bạn trụ ở 270 độ, bạn bị dính mắc vào cái vô ngại.“Ở 360 độ, mọi sự chỉ như nó là (as they are); sự thực chỉ như thế này. ‘Như thế này’ có nghĩa là không dính mắc với bất cứ cái gì. Điểm này thì giống hệt điểm 0 (zero): Chúng ta tới nơi mà chúng ta đã bắt đầu, nơi chúng ta hằng luôn như vậy. Cái khác ở 0 độ là dính mắc nghĩ suy, trong khi ở 360 độ là không dính mắc nghĩ suy.“ Ví dụ, nếu bạn lái một chiếc xe mà dính mắc nghĩ suy thì tâm bạn ở một nơi nào đó, và bạn sẽ vượt đèn đỏ. Không vướng mắc nghĩ suy nghĩa là tâm bạn lúc nào cũng trong suốt. Khi bạn lái xe, bạn không suy nghĩ; bạn chỉ lái mà thôi. Vậy chân lý chỉ như thế này. Đèn đỏ có nghĩa là Dừng Lại; đèn xanh thì Đi. Đó là hành động trực giác. Hành động trực giác là hành động không có mong cầu hay dính mắc. Tâm tôi như một tấm gương sáng, phản ánh mọi sự vật như nó là. Màu đỏ tới, tấm gương trở thành đỏ; màu vàng tới, tấm gương trở thành vàng. Đây là cách sống của một Bồ Tát. Tôi không có những mong cầu cho mình. Những hành động của tôi chỉ là cho mọi người mà thôi.“0 độ là Tiểu Ngã (1). 90 độ là Nghiệp Thức Ngã (2). 180 độ là Diệt Tưởng Ngã (3). 270 độ là Vô Ngại Ngã (4) . 360 độ là Đại Ngã (5). Đại ngã thì không thời gian và không gian. Do đó nó không sanh mà cũng không diệt. Tôi chỉ muốn cứu mọi người. Nếu người vui, tôi vui; nếu người buồn, tôi buồn.“Thiền là đạt tới 360 độ. Khi bạn đạt tới 360 độ, mọi độ phân chia trên vòng tròn biến mất.Soen-sa liền đó cầm một cuốn sách và một cây bút chì lên rồi nói: “Cuốn sách và cây bút chì này, chúng giống nhau hay khác nhau? Ở 0 độ chúng khác nhau. Ở 90 độ vì mọi sự vật đều là một, nên cuốn sách là cây viết chì, cây viết chì là cuốn sách. Ở 180 độ, mọi nghĩ suy đều bị cắt đứt, do đó vô ngôn. Câu trả lời chỉ là …” Soen-sa bèn đánh vào cái bàn. “Ở 270 độ, vô ngại hoàn toàn, do đó một câu trả lời hay là: cuốn sách giận dữ, cây viết chì cười to. Cuối cùng thì ở 360 độ, sự thật chỉ như thế này: Xuân tới, cỏ mọc. Bên trong thì sáng, bên ngoài thì tối. Do đó câu trả lời ở đây là: cuốn sách là cuốn sách, cây viết chì là cây viết chì.“Như vậy tại mỗi điểm, câu trả lời đều khác nhau. Câu nào là câu trả lời đúng? Các bạn có hiểu không?“Giờ đây là câu trả lời cho các bạn: cả năm câu trả lời đều sai.“Tại sao vậy?”Chờ một lúc, Soen-sa hét lên “KATZ!!!” (6) rồi nói: “Cuốn sách màu xanh lơ, cây viết chì màu vàng. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ hiểu mình.“Nhưng nếu bạn hiểu mình, tôi sẽ đánh bạn 30 hèo. Và nếu bạn không hiểu thì tôi cũng sẽ đánh bạn 30 hèo.“Tại sao?”Cũng chờ một lát, Soen-sa nói: “Hôm nay trời rất lạnh.”Ghi chú:Thiền sư Seung Sahn (1927-2004) là một vị tổ Thiền tông bên Đại Hàn. Ngài sang Hoa Kỳ năm 1972 để truyền bá Phật pháp qua hành trì, đặc biệt thử thách thiền sinh với những công án và cơ phong vấn đáp. Vốn liếng tiếng Anh thật hạn chế, nhưng thật kỳ diệu là Ngài đã sử dụng chúng thật bình dị theo lối của Ngài, không theo những danh từ chuyên môn có sẵn, không theo cú pháp mà cũng truyền được cái vi diệu trong Phật Pháp cho những thiền sinh nước ngoài. Học trò của Ngài đã viết lại những bài giảng của Ngài, nhưng không thay đổi những từ đặc biệt mà Ngài đã dùng.Người dịch tạm dịch những từ trong bài viết theo nội dung bài giảng và theo sự hiểu biết riêng của mình. Nếu có gì sơ suất, mong được các bậc cao minh thứ lỗi và chỉ giáo.(1) Small I: Tiểu ngã(2) Karma I: Nghiệp thức ngã(3) Nothing I: Diệt tưởng ngã(4) Freedom I: Vô ngại ngã(5) Big I: Đại Ngã(6) KATZ: tiếng thét theo người Đại Hàn, còn người Việt Nam là “A hay HA”

Định Nghĩa Zen Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Zen / 2023

Zen là một trường phái Phật giáo xuất hiện ở Ấn Độ và phát triển ở Trung Quốc dưới tên chán. Nó là một dòng điện rất phổ biến trong thế giới phương Tây, mặc dù khái niệm này bao gồm một loạt các thực tiễn và học thuyết khá rộng.

Zen dựa trên việc tìm kiếm sự giác ngộ thông qua các kỹ thuật tránh các sơ đồ khái niệm. Ban đầu, Phật giáo dựa vào một sự tiến triển của các trạng thái thiền khác nhau như một đường dẫn đến độ cao. Đối với Zen, có một quyền truy cập trực tiếp và tự phát đến trạng thái cao hơn trước niết bàn, mà không cần phải trải nghiệm các trạng thái trước đó.

Trường phái Zen tập trung vào thiền định để đạt được sự thức tỉnh tâm linh, khác biệt với các trường khác dành nhiều thời gian để nghiên cứu các văn bản. Với việc mở rộng ra các khu vực khác trên thế giới, Zen đã có được những ảnh hưởng khác nhau và bổ sung nhiều kỹ thuật. Một trong những thay đổi chính xảy ra với sự bùng nổ của nó tại Nhật Bản.

Ở phương Tây, ngày càng có nhiều người quyết định thực hành Thiền vì họ cho rằng đó là công cụ tốt nhất họ có trong tay để tìm sự bình yên, thư giãn và yên bình mà họ cần trong cuộc sống. .

Và đó có phải là một cam kết với Zen mang lại cho nó một số lượng lớn lợi ích trong số đó là: * Có thể cải thiện một cách đáng chú ý sự phối hợp giữa các tế bào thần kinh mà chúng ta có trong não. * Nó là một công cụ rất hữu ích cho tất cả những người mắc bệnh mãn tính và đau đớn vì nó hoạt động như một cơ chế phối hợp. * Nó quản lý để cải thiện tâm trạng. * Nó có lợi thế là nó cho phép bất kỳ người nào cải thiện một cách mạnh mẽ khả năng tập trung của họ là gì. * Nó cho phép chúng ta ngắt kết nối hoàn toàn khỏi cuộc sống của chúng ta và đặt mình vào một mặt phẳng khác. Bằng cách này, chúng tôi sẽ bỏ qua sự căng thẳng và chúng tôi sẽ đặt cược cho hòa bình và thanh thản.

Một trong những thực hành Thiền phổ biến nhất là vị trí trong tư thế hoa sen để thiền. Người đó phải chấp nhận vị trí này, giữ thẳng lưng và nheo mắt, trong khi để suy nghĩ của mình tuôn chảy mà không bám vào bất kỳ ai trong số họ.

Điều quan trọng không chỉ là có được vị trí phù hợp mà còn các yếu tố khác sẽ góp phần đạt được hòa bình nói trên. Đây sẽ là trường hợp, ví dụ, của hơi thở, phải chậm, mềm và sâu.

Cả vị trí và nhịp thở chính xác là hai yếu tố sẽ đạt được hoàn toàn theo thời gian. Do đó, các chuyên gia Zen rõ ràng rằng chìa khóa chính để đạt được rằng ngành học này đạt được các mục tiêu đặt ra là phải thực hành rất nhiều.

Một phương pháp khác của thiền sư được gọi là công án . Công án là những cuộc đối thoại thúc đẩy sự phản ánh từ một câu hỏi không có ý nghĩa rõ ràng (ví dụ: lòng bàn tay phát ra âm thanh gì khi vỗ tay?) Và điều đó buộc sự tập trung của người tập.

Khu vườn zen hay karesansui, cuối cùng, là một không gian chứa cát, đá và các yếu tố khác giúp thiền định.

Phong Cách Zen Trong Thiết Kế Nội Thất / 2023

Khái niệm về Phong cách Zen

Từ “Zen” trong tiếng Nhật có nghĩa là “thiền” được biết đến là phương pháp giúp cân bằng cảm xúc ở trạng thái tĩnh. Zen được xem là triết lý sống của người Nhật Bản, đề cao sự tự nhiên, đơn giản mang đến cảm giác thư giãn thoải mái trong tâm hồn.

Phong cách Zen là sự kết hợp giữa 2 lối thiết kế tối giản, đó là phong cách Nhật Bản và Minimalist. Đưa yếu tố tự nhiên một cách khéo léo vào trong nhà ở. Zen truyền cảm hứng cho con người ưa lối sống giản dị, thanh tịnh như trở về với cội nguồn ban sơ. Nội thất nhà phong cách thiền mang sứ mệnh đem đến sự thư thái, cân bằng và hấp dẫn, đánh thức nội tại trong mỗi con người.

Ý nghĩa Phong cách Zen trong nội thất

Trong cuộc đời, chắc chắn sẽ có một lúc nào đó chúng ta cần những khoảng lặng đễ tĩnh tâm, để nghỉ ngơi sau những tháng ngày bận rộn, miệt mài với guồng quay của cuộc sống. Con người ta thường tìm về nơi bình yên, thanh tịnh gác lại âu lo để tìm đến sự thư thái nhẹ nhàng.

Nội thất thiền mang thông điệp này truyền tải tới không gian kiến trúc sự tinh tế, hòa nhịp với thiên nhiên giúp gia chủ có khoảng thời gian an tịnh nhất trong căn nhà của mình.

Đặc điểm phong cách Zen thiền

Ánh sáng tự nhiên sử dụng trong phong cách Zen như thế nào?

Nhắc đến phong cách Zen trong nội thất, hãy tưởng tượng đang bước vào căn nhà gỗ của người Nhật và ánh sáng tự nhiên xuyên qua mành cửa bất kể buổi sáng hay ban chiều. Người Nhật rất thích tận dụng ánh sáng tự nhiên trong không gian sống. Hãy giảm bớt ánh sáng đèn huỳnh quang trong nhà. Thay vào đó, mở rộng cách cánh cửa đến sát đất, tận dụng hết ánh sáng cũng như không khí tự nhiên lọt vào nhà một cách dễ dàng.

Dùng cho tường và sàn

Vẫn là ưu ái tính tự nhiên, những gam màu xuất sắc nhất như tông đất đơn sắc đem lại sự cân bằng hài hòa. Thêm vào đó, kết hợp sàn gỗ tự nhiên hoặc thảm trải sàn là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho phòng khách vừa sang trọng, vừa hiện đại lại vừa gần gũi thiên nhiên.

Dành cho vật dụng

Nhà phong cách thiền không áp đặt một quy chuẩn nào trong trang trí, thiết kế do đó bạn có thể tùy thích lựa chọn màu sắc theo sở thích cá nhân.

Nếu bạn chưa chọn được tông màu chủ đạo, có thể tham khảo ngay chiếc sofa màu be, hoặc vải xám. Lựa chọn họa tiết vân gỗ bàn trà, bàn tiếp khách cũng rất hợp lý cho phòng khách đơn giản.

Dành cho phụ kiện

Màu sắc tự nhiên cây xanh

Vật liệu tự nhiên

“Phức tạp và kiểu cách” không nằm trong từ điển của Zen. Bạn phải hiểu được giá trị của cuộc sống đơn giản. Từ đó chọn lựa những nội thất có đường nét giản lược, không quá cầu kì. Công việc bạn cần làm là chọn nhiều layer đơn giản. Các nhà thiết kế cần chọn màu sắc “mộc” nhất như trắng, nâu sáng, xanh lá trà… Chọn một số vật dụng khác màu làm điểm nhấn. Lưu ý vẫn phải giữ chúng tối giản và “êm” nhất có thể.

Những đường thẳng căn chỉnh bố cục của nội thất trong nhà theo phong cách nội thất zen. Hãy chú ý tận dụng những nội thất như lam gỗ, cửa lùa để không gian thêm hài hòa, đúng với tinh thần Zen. Ngoài ra các họa tiết giấy dán tường và thảm sàn có sọc nhuyễn và tone màu đất hay vàng nhạt sẽ giúp không gian sáng sủa, nhẹ nhàng hơn. Một số nhà thiết kế còn tận dụng những tatami (chiếu trải sàn kiểu Nhật) để thay thảm trải sàn. Không gian đậm chất Zen bắt đầu từ những điều nhỏ và đơn giản như vậy.

Tủ âm tường rất quen thuộc với không gian sống hiện đại. Và nó cũng rất thích hợp với phong cách zen trong nội thất. Sự ngăn nắp giúp ngôi nhà thêm ấm cúng và tinh tế. Ngoài ra kệ trần cũng được sử dụng, tuy nhiên phần nhiều sẽ dùng để đồ trang trí, và vật dụng nhỏ như đèn xông hương…

Tiêu chí đơn giản tự nhiên

Phong cách Zen hiện đại kị những đồ trang trí rườm rà, cầu kỳ. Đồ nội thất thông minh màu gỗ, thiết kế đơn giản nhưng tối ưu công năng sử dụng được yêu thích nhất tại nội thất Zen. Tủ quần áo, tủ giày, tủ bếp, tủ đựng đồ, tủ bát, nên chọn gam màu tối giản để đồng điệu với không gian thiết kế.

Bố trị nội thất phong cách Zen vừa đủ cho cảm giác gọn gàng, ngăn nắp. Sự sang trọng từ đồ nội thất, sự đơn giản trong màu sắc bố trí đem lại không gian tuyệt vời cho người sử dụng.

Hương thơm hữu cơ

Những cây nến thơm xuất xứ hương liệu tự nhiên được vô cùng yêu thích trong trang trí nhà ở phong cách Zen Nhật. Ngoài ra các sản phẩm khác ngoài nến như là dầu thơm, tinh dầu, sáp ong đem đến không gian spa organic chính hiệu. Mùi thơm nhẹ giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon và sâu tạo điều kiện cho buổi sớm mai thức dậy tràn đầy năng lượng.

Hệ thống đèn chiếu sáng

Dẫu biết rằng ánh sáng tự nhiên vẫn là ưu tiên hàng đầu, song sự góp mặt của chiếc đèn trang trí hợp lý đem lại hiệu quả trang trí vô cùng lớn. Cách bố trí đèn điện hợp lý giúp bạn điều chỉnh được cường độ chiếu sáng trong khu vực bạn muốn hạn chế.

Đèn treo tường phòng ngủ giúp ghi điểm thay vì căn phòng quá đơn điệu đến mức nhàm chán. Nếu bạn yêu thích ánh sáng khuếch tán, hãy thử ngay chiếc đèn tinh dầu vừa công dụng tỏa ra ánh sáng nhẹ, vừa có hương thơm thoang thoảng dễ chịu trong phòng ngủ.

Lựa vải tone màu sáng và chất tự nhiên

Trong thiết kế nhà ở, lựa chọn vật liệu vải tự nhiên không phải điều khó khắn gì. Ta có thể kể ra những chất vải quen thuộc như lanh, cotton, vải bố kết hợp với kiểu dáng và màu sắc tươi sáng cho đồng nhất không gian sử dụng.

Đối với không gian cần sự cầu kỳ hơn một chút, như ở spa hay resort thường sử dụng tấm rèm vải 2 lớp để tùy chỉnh độ sáng như mong muốn. Điều bạn nên quan tâm đó là hệ thống cố định rèm để không mắc vấn đề phát sinh.

Sử dụng tone đất đúng cách

Một không gian được truyền cảm húng từ Zen thường ôm sắc màu tự nhiên thân thuộc trong cuộc sống chúng ta. Những gam màu này có tác dụng chữa lành tâm lý rất tốt. Nhà thiết kế càng khéo léo hơn khi điều phối gam màu này vào trong từng mảng không gian, để chúng có thể phát huy hết tác dụng. Để nhấn thêm cho căn phòng đơn sắc, bạn nên kết hợp màu sắc tương đồng với nhau để không gian bớt nhàm chán.

Thiết kế độc quyền phong cách Zen bởi ICON INTERIOR

Không bàn về lý thuyết nữa, hãy dành thời gian chiêm ngưỡng mẫu thiết kế phong cách Zen độc quyền được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm, hàng đầu trong lĩnh vực nội thất. Hãy xem và cảm nhận trong mỗi thiết kế của chúng tôi!

Những lưu ý cần thiết khi sử dụng phong cách Zen cho kiến trúc nhà ở

Kết hợp âm nhạc du dương, êm ái cho không gian nhà ở. Có thể trưng bày nhạc cụ để làm điểm nhấn là típ siêu hay bạn nên thử.

Tạo ra nguồn năng lượng tự do luân chuyển trong không gian để loại bỏ tất cả các chướng ngại vật.

Liên hệ tư vấn phong thủy và thiết kế nội thất nhà ở phong cách Zen ngay hôm nay. Chi tiết vui lòng điền thông tin vào form, để dội ngũ tư vấn hỗ trợ bạn tốt hơn.

chúng tôi

Enso Vòng Tròn Zen Của Sự Phong Phú Và Giác Ngộ / Văn Hóa / 2023

Vòng tròn Enso hoặc Zen tượng trưng cho sự đầy đủ của sự đơn giản. Nó đại diện cho sự vô hạn chứa đựng trong sự hoàn hảo của sự hài hòa. Rất ít biểu tượng tâm linh có từ tính đối với người xem và đồng thời rất mạnh mẽ cho những người vẽ nó. Chỉ có một người có đầu óc tự do và được giác ngộ bởi trạng thái cân bằng bên trong mới có thể theo dõi vòng tròn hoàn hảo đó, nhưng không bao giờ đóng cửa …

Các giáo viên Phật giáo thường nói rằng Enso không thể được giải thích. Thật ra chỉ có một cách để hiểu nó với tất cả các sắc thái của nó, trong tất cả bản chất của nó: trải nghiệm nó. Bởi vì biểu tượng đó không phải là một vòng tròn đơn giản và trên thực tế nó cũng không phải là một hình thức nghệ thuật. Chúng tôi biết rằng ngày càng phổ biến để chọn hình thức này là một hình xăm, biểu hiện tối giản này của trường phái Zen. Tuy nhiên, sự tham gia của anh ấy đi xa hơn …

Enso là một trạng thái của tâm trí. Đó là điểm của sự hài hòa hoàn hảo, nơi cơ thể và tâm trí được giải phóng để có thể lật ngược sự hoàn hảo bên trong của họ thông qua một cử chỉ, một chuyển động.

Người thực hiện bàn tay đó để thể hiện trạng thái cá nhân nơi mọi thứ hoàn tất, nơi mọi thứ và không có gì tồn tại trong thời điểm hiện tại này và có thể được chứa dưới dạng một vòng tròn vẫn mở. Ở đâu một lỗ mở để lại gợi lên phần nhỏ luôn mở đến vô tận …

Tạo một Enso Nhật Bản đòi hỏi phải thực hành và bình tĩnh tinh thần. Bởi vì một Enso được vẽ trong một nét cọ liên tục, trong một nét và chỉ có một cơ hội để hoàn thành nó. Không có trở lại để sửa nó.

Enso, nghệ thuật của vòng tròn và sự cân bằng bên trong

Vòng tròn luôn có một ý nghĩa huyền diệu, tượng trưng và tâm linh. Bản thân Carl Jung đã dành phần lớn cuộc đời của mình bị mê hoặc bởi hình thức này và đặc biệt, bởi khái niệm mandalas.

Đến nỗi khi rảnh rỗi hoặc khi cần tránh xa những vấn đề của mình, anh thường vẽ những vòng tròn. Theo ông, chúng tượng trưng cho sự hình thành và biến đổi tâm trí của một người. Bởi vì, theo bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Thụy Sĩ thông qua những hình thức này, chúng tôi thấy bình tĩnh, nhưng cũng có sự thúc đẩy để đi xa hơn …

Đối với Thiền tông, mặt khác, Enso (vòng tròn) gợi lên rằng khoảnh khắc hoàn hảo trong đó tâm trí được tự do rời khỏi cơ thể để tinh thần trỗi dậy. Do đó, chỉ có một người hoàn thiện về tinh thần và tâm linh mới có thể vẽ được một Enso thực sự.

Có thể nói, sự phản chiếu của sự chiếu sáng của anh ấy được thể hiện thông qua một bản vẽ, nhịp đập chắc chắn và chắc chắn của một nghệ sĩ có khả năng gợi lên sự hoàn hảo bên trong của anh ấy. Nếu chúng ta hỏi bây giờ về nguồn gốc của biểu tượng này, chúng ta phải quay ngược thời gian cho đến thế kỷ 28 a. C ở Trung Quốc, tại thời điểm ý tưởng này, khái niệm này sau đó đã được các nhà sư Phật giáo nhập khẩu vào Nhật Bản.

Trong Shinjinmei, một bài thơ phương Đông thu thập tinh túy của Thiền tông, Enso được mô tả như một không gian rộng lớn, nơi không còn gì hoặc còn lại. Nó cũng được giải thích rằng thực hành vẽ những vòng tròn này phát sinh khi một nhà sư yêu cầu giáo viên của mình giải thích bằng lời nói giác ngộ là gì. Giáo viên nói với anh ta rằng một cái gì đó như thế này không thể được mô tả bằng từ hoặc chữ. Sau đó, anh nhặt một chiếc bàn chải và bánh tráng và vẽ một vòng tròn.

Enso và vũ trụ biến

Hình dạng của vòng tròn bắt nguồn từ hầu hết mọi nền văn hóa. Tuy nhiên, biểu tượng này vượt xa phác thảo của nó, vì trong nhiều truyền thống, nó gợi lên sự đại diện hoàn hảo của chính thế giới, của phong trào và cũng là tâm chấn nơi mọi thứ hội tụ và tập trung. Tượng trưng uróboro cắn đuôi trong chu kỳ vô hạn của nó.

Đó là trăng tròn thu hút thủy triều khi tiếp xúc với thiên nhiên, đó là tách trà rỗng để đọc tương lai và thậm chí là bánh xe của Pháp chứa đựng trí tuệ của Phật giáo. Enso về bản chất, vũ trụ tự chuyển động.

“Enso không phụ thuộc vào ngôn ngữ, vì vậy bạn phải gạt trí tuệ sang một bên và giao tiếp một cách sâu sắc hơn. Thật đơn giản, bởi vì nhiều hơn một vòng tròn là một kinh nghiệm rất khắt khe vì không có lời giải thích. Bạn phải sống với điều đó. Một Enso được thực hiện một cách quyết đoán, một lần và không sửa. Nhưng đó không phải là hành động sáng tạo. Vẽ một vòng tròn Zen là một trải nghiệm sáng tạo mà không cần sử dụng sáng tạo “.

Làm thế nào để vẽ một Enso

Để vẽ một Enso, bạn phải bắt đầu từ một ý tưởng: fukinsei, sự từ chối của sự hoàn hảo. Nó chỉ đơn giản là vấn đề nắm bắt khoảnh khắc hiện tại thông qua chánh niệm. Chúng ta phải giải phóng tâm trí của những suy nghĩ, xóa tan mọi bận tâm để trải nghiệm sự tiếp xúc xác thực đó với cùng một nơi để lật ngược trong một chuyển động duy nhất của nét tròn.

Hãy tránh xa sự giả vờ rằng chúng ta có “một vòng tròn hoàn hảo”. Bởi vì nó không hoàn hảo những gì chúng ta đang tìm kiếm, chúng ta không nên nghĩ về khả năng, nỗ lực hoặc kết quả của chúng ta. Bạn phải chảy, buông.

Zen art là một biểu hiện bên ngoài của trạng thái bên trong. Do đó, để vẽ hoặc vẽ một Enso đích thực đòi hỏi một công việc liên tục để tìm sự bình tĩnh và cân bằng. Chỉ khi chúng ta thực sự chuẩn bị, chúng ta mới tạo hình cho vòng tròn không hoàn hảo đó sẽ thể hiện hoàn hảo khoảnh khắc hiện tại.