Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Biển Số Xe Theo Phong Thuỷ? Cách Xem Biển Số Xe Và Chọn Biển Số Phong Thuỷ?
 • Ý Nghĩa Biển Số Xe Của Bạn – Những Con Số Đem Lại Tài Lộc Phú Quý
 • Những Ý Nghĩa Biển Số Xe Theo Phong Thủy Bạn Nên Biết
 • ?từng Ý Nghĩa Của Bf?
 • Bạn Đã Biết: Ý Nghĩa Của Tên Bạn Là Gì Chưa?
 • Ý nghĩa là gì?

  What’s the point?

  ted2019

  Chuyện chúng ta không có ý nghĩa gì đối với em sao?

  Did what we had mean nothing to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đối với những người cử hành Lễ Ngũ Tuần, điều này có ý nghĩa gì không?

  Did this have any implications for those celebrants of Pentecost?

  jw2019

  Trên thế giới, thuật ngữ này có nhiều ý nghĩa khác nhau.

  Around the world, the term has different senses.

  WikiMatrix

  Bài này nói về ý nghĩa của lực hấp dẫn trong vật lý học.

  The second tries looking for happiness in physical strength.

  WikiMatrix

  Hãy nói cho tôi một chút về ý nghĩa của điểm đen đó.

  So tell me a little bit about what this dark spot means.

  QED

  Số bảy mang ý nghĩa sự trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

  Their number being seven signifies pinely determined completeness.

  jw2019

  Có thể trong phòng trên lầu, ông tập trung suy ngẫm về ý nghĩa của những lời đó.

  Undisturbed, possibly in his roof chamber, he no doubt meditated deeply on the meaning of such passages.

  jw2019

  Vì lời của người viết Thi-thiên mang một ý nghĩa rộng hơn.

  Because the psalmist’s statement has a broader significance.

  jw2019

  Các giáo lễ có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta?

  How meaningful are the ordinances in our lives?

  LDS

  12. (a) Tại sao lời cầu nguyện có ý nghĩa không chỉ là những lời nói?

  12. (a) Why do meaningful prayers involve more than words?

  jw2019

  Mặc dù vậy, chúng không phải hoàn toàn là không có ý nghĩa.

  Because really it isn’t all nonsense.

  WikiMatrix

  Rõ ràng hai môn đồ này rất bối rối, không hiểu ý nghĩa của chuyện đã xảy ra.

  The two disciples are clearly bewildered as to the meaning of what has occurred.

  jw2019

  Một viễn cảnh mới mở ra trước mắt tôi, cho tôi thấy ý nghĩa thật của đời sống.

  A prospect opened up before me, one that offered something worth living for.

  jw2019

  Thêm những giây phút ý nghĩa hơn chăng?

  More meaningful moments?

  LDS

  Thấy họ hạnh phúc và hăng hái, tôi ước đời sống mình cũng có ý nghĩa như thế”.

  When I saw how happy and excited they were, I wished that my life could be as meaningful as theirs.”

  jw2019

  Cậu đang muốn nói tớ có ý nghĩa thế nào với cậu.

  You’re showing me how much I mean to you.

  OpenSubtitles2018.v3

  BÀI TRANG BÌA: CÓ THỂ NÀO ĐẠT MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY Ý NGHĨA?

  COVER SUBJECT: A MEANINGFUL LIFE IS POSSIBLE

  jw2019

  Vậy chúng có ý nghĩa gì với việc thiết kế toàn cầu?

  So what does it mean to design at a global scale?

  ted2019

  ” Có ý nghĩa gì? ” Người ở trọ giữa, hơi thất vọng và với một nụ cười ngọt.

  ” What do you mean? ” said the middle lodger, somewhat dismayed and with a sugary smile.

  QED

  Chẳng có ý nghĩa gì cả.

  It makes no fucking sense.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đó chính là ý nghĩa của sự hoàn thiện.

  What is the meaning of such perfection

  OpenSubtitles2018.v3

  Hẳn nó sẽ rất ý nghĩa vì nó là của con.

  It’d mean a lot to him, knowing it came from me.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhờ thế, đời sống chúng ta có mục đích và ý nghĩa.

  It has given our life purpose and meaning.

  jw2019

  Dòng thứ hai của bài hát mở rộng thêm ý nghĩa của dòng thứ nhất.

  The second line of the song expands on the first.

  LDS

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20/10 Là Ngày Gì? Ngày Quốc Tế Phụ Nữ Hay Phụ Nữ Việt Nam?
 • Cái Gì? Tiếng Nhật Là Gì?→何ですか? Ý Nghĩa, Cách Dùng Của Cấu Trúc Này!【Ngữ Pháp N5】
 • Ý Nghĩa Tên Uyển Là Gì & Top#4 Cái Tên Hay Nhất Cho Con Có Chữ Uyển
 • Ý Nghĩa Của Hoa Dã Quỳ Loài Hoa Tượng Trưng Cho Tình Yêu Sắc Son Chung Thủy • Nekko Shop
 • Ý Nghĩa 64 Quẻ Dịch
 • Đầy Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Từ Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Nhất Trong Cuộc Sống
 • Chuyến Đi Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Logo Là Gì? Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Logo
 • Ý Nghĩa Ẩn Của Logo : Một Số Ví Dụ Tuyệt Vời Bạn Nên Tham Khảo !
 • Hình Dạng Và Ý Nghĩa Logo: Cách Ứng Dụng Chúng Hiệu Quả 2022
 • BÀI TRANG BÌA: CÓ THỂ NÀO ĐẠT MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY Ý NGHĨA?

  COVER SUBJECT: A MEANINGFUL LIFE IS POSSIBLE

  jw2019

  Cùng với vợ mình, tôi đã thực hiện một chuyến đi đầy ý nghĩa.

  Accompanied by my dear wife, I made the pilgrimage.

  LDS

  • Làm sao giờ đây chúng ta có được đời sống đầy ý nghĩa?

  • How can we lead a truly purposeful life now?

  jw2019

  1 Sự khẩn cấp trong cách phản ứng của Vị Tiên Tri thật đầy ý nghĩa.

  1 The immediacy of the Prophet’s response is significant.

  LDS

  Ngài cho biết chúng ta có thể có mối quan hệ đầy ý nghĩa với Ngài.

  He reveals himself as a person with whom we can have a meaningful relationship.

  jw2019

  Tuy nhiên, anh vẫn sống cuộc đời đầy ý nghĩa.

  Yet, he enjoys a meaningful life.

  jw2019

  “Kết thúc bằng lời kêu gọi hành động đầy ý nghĩa.”

  “End with an inspiring call to action.

  ted2019

  Những sự giúp đỡ hầu lời cầu nguyện được đầy ý nghĩa

  Aids in Offering Meaningful Prayers

  jw2019

  Đây quả là một bài học đầy ý nghĩa cho chúng ta!

  What a powerful lesson this teaches us!

  jw2019

  □ Có được một mục đích đầy ý nghĩa trong đời sống tùy thuộc vào mối liên lạc nào?

  □ Our having a meaningful purpose in life depends on what relationship?

  jw2019

  Chúa Giê-su thật sự có đời sống đầy ý nghĩa không?

  DID Jesus really have a meaningful life?

  jw2019

  Giê-su nói những lời đầy ý nghĩa đó trong Bài giảng trên Núi.

  5:3) Those words of Jesus in the Sermon on the Mount are filled with meaning.

  jw2019

  15 Lời tiên tri của Ê-sai tiếp tục với một lời đầy ý nghĩa.

  15 Isaiah’s prophecy continues with a statement of great significance.

  jw2019

  Sự cải đạo của An Ma thật là đầy ý nghĩa.

  Alma’s conversion is significant.

  LDS

  Một cụm từ mang đầy ý nghĩa!

  A Word That Meant So Much!

  jw2019

  Câu trả lời của bà là một giây phút đầy ý nghĩa trong cuộc đời tôi.

  Her loving response was a defining moment in my life.

  LDS

  Sau khi loại bỏ những âm tiết đầy ý nghĩa, Ebbinghaus đã kết thúc với 2.300 âm tiết.

  After eliminating the meaning-laden syllables, Ebbinghaus ended up with 2,300 resultant syllables.

  WikiMatrix

  Nhưng thay đổi này, có vẻ như đầy ý nghĩa

  But this change now, it feels significant.

  OpenSubtitles2018.v3

  12 Đây không phải là một nghi lễ tôn giáo trống rỗng, nhưng đầy ý nghĩa.

  12 This is no empty religious ritual but is filled with powerful meaning.

  jw2019

  Từ ngữ “ân-huệ” được dịch ra từ một chữ Hê-bơ-rơ đầy ý nghĩa.

  (Exodus 34:6, 7) The expssion “loving-kindness” translates a very meaningful Hebrew word.

  jw2019

  Nhưng nó đã là một mối quan hệ sâu đậm và đầy ý nghĩa

  But it was a deep, meaningful relationship.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúa Giê-su thật sự có đời sống đầy ý nghĩa.

  Jesus certainly had a meaningful life.

  jw2019

  chọn bạn tốt và đặt mục tiêu đầy ý nghĩa?

  choose good friends and set worthwhile goals?

  jw2019

  Họ có công việc mãn nguyện, đầy ý nghĩa để làm mãi mãi.

  They would have had fulfilling and meaningful work to do forever.

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bật Mí Ý Nghĩa Những Con Số (520,1314,….) !!! * Có 2 Người Nhất Thiết Phải Đọc, Trong Đó Có Lú Và…*
 • Ngày 520 – Ngày 521 Là Gì?
 • Màu Sắc Và Ý Nghĩa Trong Tiếng Trung
 • Tổng Hợp Chia Sẻ Hình Ảnh, Tranh Vẽ, Biểu Mẫu Trong Lĩnh Vực Giáo Dục
 • Có Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đầy Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Những Từ Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Nhất Trong Cuộc Sống
 • Chuyến Đi Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Logo Là Gì? Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Logo
 • Ý Nghĩa Ẩn Của Logo : Một Số Ví Dụ Tuyệt Vời Bạn Nên Tham Khảo !
 • Chuyện chúng ta không có ý nghĩa gì đối với em sao?

  Did what we had mean nothing to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đối với những người cử hành Lễ Ngũ Tuần, điều này có ý nghĩa gì không?

  Did this have any implications for those celebrants of Pentecost?

  jw2019

  Các giáo lễ có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta?

  How meaningful are the ordinances in our lives?

  LDS

  12. (a) Tại sao lời cầu nguyện có ý nghĩa không chỉ là những lời nói?

  12. (a) Why do meaningful prayers involve more than words?

  jw2019

  Mặc dù vậy, chúng không phải hoàn toàn là không có ý nghĩa.

  Because really it isn’t all nonsense.

  WikiMatrix

  Thấy họ hạnh phúc và hăng hái, tôi ước đời sống mình cũng có ý nghĩa như thế”.

  When I saw how happy and excited they were, I wished that my life could be as meaningful as theirs.”

  jw2019

  Cậu đang muốn nói tớ có ý nghĩa thế nào với cậu.

  You’re showing me how much I mean to you.

  OpenSubtitles2018.v3

  Vậy chúng có ý nghĩa gì với việc thiết kế toàn cầu?

  So what does it mean to design at a global scale?

  ted2019

  Có ý nghĩa gì? ” Người ở trọ giữa, hơi thất vọng và với một nụ cười ngọt.

  ” What do you mean? ” said the middle lodger, somewhat dismayed and with a sugary smile.

  QED

  Chẳng có ý nghĩa gì cả.

  It makes no fucking sense.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nếu mọi sự xấu xa này đang xảy ra, đời sống chẳng có ý nghĩa gì mấy”.

  If all of these bad things are happening, then life doesn’t mean much.”

  jw2019

  Party thời đại học chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa

  I thought college parties were supposed to be fun or something.

  OpenSubtitles2018.v3

  Năm 2000 còn có ý nghĩa trọng đại hơn đối với thành viên của một số tôn giáo.

  The year 2000 is even more significant to members of some religious groups.

  jw2019

  Vậy tại sao điều đó lại có ý nghĩa?

  So why does this matter?

  ted2019

  Mỗi món ăn trong bữa osechi đều có ý nghĩa đặc biệt để đón chào năm mới.

  The dishes that make up osechi each have a special meaning celebrating the New Year.

  WikiMatrix

  Những chuyện chúng ta kể cho nhau nghe có ý nghĩa rất quan trọng.

  The stories we tell about each other matter very much.

  QED

  22 Lời kết luận đầy sức thuyết phục này rất có ý nghĩa cho chúng ta ngày nay.

  22 That rousing conclusion is filled with meaning for us today.

  jw2019

  Chắc chắn tất cả những điều này là không phải không có ý nghĩa.

  Surely all this is not without meaning.

  QED

  Mọi người thấy rằng điều này có ý nghĩa to lớn.

  Everybody saw this makes a lot of sense.

  ted2019

  Việc đoán mò bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả.

  There’s no point in guessing.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.

  That, doesn’t make sense to me.

  OpenSubtitles2018.v3

  Điều đó không có ý nghĩa gì với các anh sao?

  Doesn’t that mean something to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Vậy thì những sản phẩm này có ý nghĩa gì với bạn?

  What would these products start to mean to you?

  ted2019

  18. (a) Ăn trái cây sự sống có ý nghĩa gì đối với A-đam và Ê-va?

  18. (a) What would eating of the tree of life have meant for Adam and Eve?

  jw2019

  Tại sao cái thứ đó lại có ý nghĩa với cô đến thế?

  Why does that mean so much to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Ý Nghĩa Những Con Số (520,1314,….) !!! * Có 2 Người Nhất Thiết Phải Đọc, Trong Đó Có Lú Và…*
 • Ngày 520 – Ngày 521 Là Gì?
 • Màu Sắc Và Ý Nghĩa Trong Tiếng Trung
 • Tổng Hợp Chia Sẻ Hình Ảnh, Tranh Vẽ, Biểu Mẫu Trong Lĩnh Vực Giáo Dục
 • Ý Nghĩa Của Lan Hồ Điệp Theo Màu Sắc Của Hoa
 • Không Có Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Có Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ý Nghĩa 52 Lá Bài Tây Đừng Tưởng Bạn Đã Biết
 • Hướng Dẫn Cách Viết Nhật Ký & Cách Bắt Đầu Để Ghi Chép Nhật Ký
 • Ý Nghĩa Quan Trọng Của Nhật Ký Công Trình (Thi Công, An Toàn, Tư Vấn) Trong Hoạt Động Xây Dựng
 • Viết Nhật Ký Tốt Hay Xấu? Câu Chuyện Ghi Chép Nhật Ký Của Tôi.
 • Chuyện chúng ta không có ý nghĩa gì đối với em sao?

  Did what we had mean nothing to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Mặc dù vậy, chúng không phải hoàn toàn là không có ý nghĩa.

  Because really it isn’t all nonsense.

  WikiMatrix

  Chắc chắn tất cả những điều này là không phải không có ý nghĩa.

  Surely all this is not without meaning.

  QED

  Điều đó không có ý nghĩa gì với các anh sao?

  Doesn’t that mean something to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Và nếu điều đó không có ý nghĩa với bạn, xem Khan Academy trên hoàn thành hình vuông.

  And if that doesn’t make sense to you, watch the Khan Academy video on completing the square.

  QED

  Và bằng cách này, chúng tôi có thể chỉ ra rằng điều này không có ý nghĩa lớn.

  And by the way, we should point out that this was not big meaning.

  ted2019

  Điều đó không có ý nghĩa mấy, nhưng nó là điều có thể xảy ra.

  It doesn’t make a lot of sense, but it can happen.

  QED

  Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa gì sao?

  Ain’t that supposed to mean something?

  OpenSubtitles2018.v3

  Không có ý nghĩa gì với anh, phải không?

  It doesn’t mean anything to you.

  OpenSubtitles2018.v3

  ” Sao lại là Kermit? ” Cô ấy nói ” Ếch Kermit không có ý nghĩa gì với tôi.

  ” Why Kermit? ” she said, ” Kermit the Frog means nothing to me.

  QED

  Người này không có ý nghĩa gì với tôi.

  The man means nothing to me, it’s just a name.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có lẽ chuyện đó không có ý nghĩa lắm nhỉ?

  That’s probably don’t make sense, huh?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đôi lúc nó cũng không có ý nghĩa với cả con nữa

  Sometimes it doesn’t make sense to me, either.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tình hình trên không tất nhiên là quan trọng, nhưng không có ý nghĩa căn bản.

  There is ingenuity, of course, but it lacks a central focus.

  WikiMatrix

  Gia đình không có ý nghĩa gì với cô sao?

  Does family mean nothing to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Ổng không có ý nghĩa gì với cô sao?

  He means nothing to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Có lẽ bạn nghĩ rằng việc đó không có ý nghĩa gì.

  You’re probably thinking that doesn’t make any sense.

  QED

  Nhưng cách này không có ý nghĩa gì.

  But that wouldn’t have made much sense.

  QED

  Gia đình thiếu sự liên lạc, các câu chuyện đối thoại nhạt nhẽo, không có ý nghĩa.

  There is a lack of communication, no significant conversation.

  jw2019

  Ý mình, điều đó không có ý nghĩa gì với cậu sao?

  I mean, doesn’t that tell you anything?

  OpenSubtitles2018.v3

  Lý do đầu tiên là vì “đời sống không có ý nghĩa”.

  First among the reasons given was “the meaninglessness of life.”

  jw2019

  Cuộc sống con người đối với chúng không có ý nghĩa nhiều như chúng ta

  Human life don’ t mean as much to them as it does to us

  opensubtitles2

  Nghe này, điều quan trọng là cô ta không có ý nghĩa gì với anh cả.

  Listen, the important thing is she meant nothing to me.

  OpenSubtitles2018.v3

  Hắn sẽ không ghi 21 / 3 / 2006, trong lá thư đầu nếu ngày đó không có ý nghĩa với hắn.

  He wouldn’t have written march 21,2006, in that first letter if that date didn’t actually mean something to him.

  OpenSubtitles2018.v3

  I ́m một người phụ nữ với không có ý nghĩa phổ biến.

  Really let people to spend effort.

  QED

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Gì Là Không Thể
 • Sữa Ong Chúa Là Gì? Sữa Ong Chúa Có Tác Dụng Gì?
 • Sữa Ong Chúa ( Royal Jelly ) Tác Dụng: Kháng Khuẩn, Đẹp Da…
 • Ý Nghĩa Quân Bài Joker Trong Bộ Bài Tây
 • Ý Nghĩa Hình Xăm Joker
 • Xăm Chữ Tiếng Anh Ý Nghĩa

  --- Bài mới hơn ---

 • Hình Xăm Chữ Believe In Yourself ❤️ Tattoo Tiếng Anh Đẹp
 • Ấn Tượng Những Hình Xăm Chữ Cực Hay Bằng Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 • Ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Hồng Có Gì Bí Mật? Hãy Cùng Tìm Hiểu
 • 97 Hình Xăm & Ý Nghĩa Xăm Hoa Hồng, Đồng Hồ Hoa Hồng Đẹp Nhất
 • Hình Xăm Hoa Hồng Mini Đẹp ❤️ Tattoo Bông Hồng Tay, Vai
 • Xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa

  Meaningful English sentences are a very interesting and meaningful type of tattoo for those who like simple and understandable sentences about everything.

  There are beautiful sentences in and the meaning of love, family and life is loved by many people.

  Meaningful tattoo words you can choose from Vietnamese, English or Thai and Japanese are popular languages, in which English and Vietnamese are the most popular. Vietnamese is a bit simple and easy to understand, English with good and meaningful sentences, is not too difficult to understand and creates the mystery and highlights of its owner.

  At least the English tattoo people are often considered “modern” and more open-minded than those who write Vietnamese or Thai characters.

  However , you should choose the word to create a , you should decide according to your pferences. This article is updated regularly and last on June 26, 2022.

  Always do what you are afraid to do- Do what you are afraid of Tattoo English meaning of love: “You used to be my all” – I used to be all in my heart. Did you see the flying birds? : (( Trust your feeling- Feel free to believe and feel Internal biceps are quite suitable for tattooing good and meaningful words and phrases. “Nothing on you” is the name of a very good song and the meaning with the full sentence is “They got nothing on you” – They / she doesn’t have what I have. “Thanks giving parents” – Thank you for bringing your children to this world – biceps tattoo

  Sometimes in life, you must know how to overcome fear to reach your dreams and success. Do not be afraid. And the best way to be fearless, is to go ahead and confront it. At that time, difficulties will scare you. This is exactly what this meaningful tattoo wants to tell you.

  In life full of temptations and deception, sometimes the words or actions of others make you feel confusing and suspicious. Is the other good person? Will they deceive me? Always believe in your heart, believe in your feelings and feelings. Sometimes people call it the sixth sense. The intelligence and experience as well as the feelings between people and people will lead you to the right path.

  Meaningful English word tattoo on family

  My mother is the heart, that keeps me alive – Mother is the heart that brings life to me in this life – the meaning tattoo of my mother

  Tattoo English words meaning about love

  The chest tattoo for both men and women – “You will be in my heart always” – I am always in my heart.

  English tattoo in arms – “Everything weill be fine” – Everything is fine!

  Meaningful English word tattoo about the love of family and parents’ family Buddha Buddha Zhao’s million years old

  Discover Mattresses in Dubai https://helmii.com and get headings and maps for neighborhood organizations in United Arab Emirates. Rundown of best Mattresses in Dubai of 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Xăm Bọ Cạp Mang Ý Nghĩa Kinh Ngạc Liệu Bạn Có Giám Thử
 • Ý Nghĩa Hình Xăm Bọ Cạp Là Gì? #50 Mẫu Hình Xăm Bò Cạp Đẹp Nhất
 • 120+ Mẫu Hình Xăm Bọ Cạp Đẹp, Ý Nghĩa Nhất Cho Nam, Nữ
 • Hình Xăm Bùa May Mắn Thái Lan Những Điều Bạn Chưa Biết
 • Hình Xăm Chữ Thái Ý Nghĩa ❤️ Tattoo Chữ Thái Đẹp Nhất
 • Chữ Tiếng Anh Ý Nghĩa Để Xăm

  --- Bài mới hơn ---

 • 155+ Best Dreamcatcher Tattoo Ideas That You Can Consider
 • Làm Vòng Dreamcatcher Tặng Người Yêu Với Sự Hướng Dẫn Của Nhân Viên Pinky
 • Dây Chuyền Dream Catcher Mang Đến Những Giấc Mơ Đẹp
 • Ý Nghĩa Các Biểu Tượng Mặt Dây Chuyền
 • Biến Tấu Với Chiếc Chuông Gió Dreamcatcher Treo Trang Trí Nhà Thêm Xinh Nhé
 • Hình xăm chữ tiếng anh “Take these broken wings and learn to fly” – bạn có thể hiểu là “Có những đôi cánh bị gãy và vẫn học cách bay”.

  Còn đây là hình xăm nhỏ về 2 từ “Live today” – “hôm nay tôi sống” với ý nghĩa nhắc nhở rằng hôm nay mình đang sống và hãy sống thực sự.

  Free yourself – giải phòng bản thân. Đây là dòng chữ tiếng anh ý nghĩa để xăm bởi không chỉ có chữ mà còn có hình ảnh lông vũ hóa thành những con chim để tạo nên hình xăm chữ biểu tượng của sự tư do, được giải phóng.

  Tattoo chữ tiếng anh ở vai “You’ve been given this life because you are strong enough to handle it” tạm dịch “Bạn đã được ban cho cuộc sống này bởi vì bạn đủ sức mạnh để nắm lấy nó”.

  Life is about falling living is about getting back up

  Đơn giản chỉ là dòng chữ tiếng anh để xăm “be happy” gắn liền với một cô bé luôn luôn vui vẻ, năng động trong một cuộc sống tràn đầy màu sắc. Đối với hình xăm chữ nhỏ như thế này thường được xăm ở cánh tay.

  Hình xăm chữ tiếng anh hay “fallow your heart” ở eo với hình ảnh chiếc chìa khóa làm sự tượng trưng mang ý nghĩa “hãy nghe theo trái tim của bạn”. Tattoo này thường được xăm cho những ai đó đang yêu, đang khao khát với ước mơ của mình.

  Đây quả thực là một bức tranh tuyệt đẹp kết hợp giữa đồng hồ cùng họa tiết đơn giản và chữ tiếng anh để xăm lên cơ thể. “I’m afraid so, you’re entirely bonkers, But I’ll tell you a secret … All the best people are” bạn có thể hiểu theo nghĩa “Tôi sợ rằng sẽ như vậy, bạn hoàn toàn điên loạn, nhưng tôi sẽ cho bạn biết một bí mật … tất cả đều là những người tốt nhất”.

  Hình xăm chữ nhỏ ở kẽ ngón tay chỉ với một từ đơn giản “believe” – “tin tưởng”. Nếu như ai mang trên mình hình xăm đẹp này thì chứng tỏ tính cách người đó rất yêu sự chân thành, chân thật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Lê Huy Phúc Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Nhật Huy Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Phúc Huy Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Huy Phúc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Của Tên Huy & Những Tên Đệm Đẹp Nhất Với Tên Huy
 • Nghiệm Thu Tiếng Anh Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Nghiệm Thu Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Logo Của 50 Thương Hiệu Nổi Tiếng Nhất Thế Giới Hiện Nay Có Ý Nghĩa Gì?
 • Ý Nghĩa Các Biểu Tượng Phổ Biến Trong Thiết Kế Logo
 • Thật Là Một Thiếu Sót Lớn Nếu Như Bạn Không Biết Ý Nghĩa Logo Của Các Công Ty Bảo Hiểm
 • Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của Những Logo Thương Hiệu Nổi Tiếng Thế Giới
 • Ý Nghĩa Các Logo Nổi Tiếng
 • Blog chúng tôi giải đáp ý nghĩa Nghiệm thu tiếng anh là gì

  Định nghĩa Nghiệm thu tiếng anh là gì?

  Danh từ nghiệm thu trong tiếng anh là inspection, với động từ là “to inspect” hoặc “check anh take over”, đây là hai cách dùng thông dụng nhất với cụm từ này. Ngoài từ trên thì nghiệm thu trong một số lĩnh vực khác có sử dụng từ khác như:

  • – Nghiệm thu trong ngành kỹ thuật là accept, acceptance, checkup, taking-over,..
  • – Nghiệm thu trong ngành kinh tế là delivery taking, examine and receive, inspection test,…

  Vốn là một thuật ngữ thông dụng được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng trong tiếng anh còn có thể được viết là site inspectation hoặc project inspectation hoặc to check anh take over the buildings. không nên dùng động từ hoàn tất “to complete” để thay thế cho động từ nghiệm thu “to inspect”. bởi “to complete” thường sử dụng cho các công việc nhỏ, dễ hoàn thành, còn từ “”to inspect” thể hiện được quy trình và độ phức tạp trong công tác tiến hành nghiệm thu. Đây là thuật ngữ chuyên ngành phổ biến của ngành xây dựng tại Việt Nam nhằm trao đổi thông tin trong lĩnh vực được dễ dàng. Khi tìm việc làm và ứng tuyển vào ngành xây dựng thì bạn sẽ tiếp xúc thường xuyên với cụm từ “nghiệm thu” và đặc biệt đơn vị đó có hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài thì tiếng anh và nghiệm thu trong tiếng anh sẽ là công cụ giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Về cơ bản, bạn đã hiểu được nghiệm thu tiếng anh là gì, đi sâu hơn vào công tác nghiệm thu, liệu sự hiểu biết của bạn đang ở mức độ nào? Nghiệm thu chất lượng công trình được xem là bước quan trọng trong xây dựng, đối với những công trình có quy mô lớn việc nghiệm thu chất lượng sẽ giúp cho công trình sau khi xây dựng xong sẽ đảm bảo được an toàn hơn, so những hạng mục thường thì sẽ có đơn vị trực thuộc công tác nghiệm thu đến và tiến hành khảo sát. Vậy thường thì dựa vào những điều kiện nào để đơn vị nghiệm thu đánh giá là hạng mục ấy đạt được chất lượng hay không? Công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng gồm các công tác chủ yếu: kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị; tổ chức các bước nghiệm thu… Nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Hay còn có thể hiểu là quy trình kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu công trình được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ trước đó đưa ra đánh giá các quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để đưa vào sử dụng hay không.

  Hồ sơ nghiệm thu và quy trình nghiệm thu công trình

  Hồ sơ nghiệm thu công trình hoàn thành

  Để tiến hành nghiệm thu, bên yêu cầu nghiệm thu cần chuẩn bị hồ sơ để đề bạt lên cấp trên hoặc bộ phận có thẩm quyền nhằm báo cáo về thực trạng công trình cũng như đề xuất nhu cầu về kiểm tra chất lượng làm cơ sở tiến hành các bước hoàn thiện tiếp theo. Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bao gồm:

  • Biên bản nghiệm thu
  • Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu
  • Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đọan thi công, hạng mục công trình và công trình đã hoàn thành.

  Nghiệm thu công trình xây dựng trải qua các bước như sau: Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp. Bước 3: Nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình yêu cầu nghiệm thu Trong bước nghiệm thu công việc xây dựng, nội dung công tác nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm công tác khảo sát địa chất, pha vật liệu có đạt chuẩn không cốp pha, cốt thép, bê tông, khối xây, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình, lắp đặt thiết bị và chạy thử không tải. Sẽ tùy vào tình hình thực tế mà tổ chức thực hiện theo quy định. – Kiểm tra hiện trạng đối tượng nghiệm thu. – Kiểm tra tất cả các hệ thống đảm bảo an toàn lao động như xây dựng giàn giáo bao ngoài công trình, hệ thống chống đỡ tạm. – Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, kết cấu, bộ phận công trình, máy móc thiết bị, trong đó công việc kiểm tra là bắt buộc đối với chất lượng về biện pháp gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; đất (đá) đắp; bê tông, cốt thép, kết cấu thép; liên kết hàn, bu lông cường độ cao của kết cấu thép; kiểm tra ứng suất, biến dạng của cốt thép ứng suất trước; kiểm tra khối lượng của kết cấu, bộ phận hoặc công trình,…. – Đối chiếu và so sánh những kết quả kiểm tra nêu trên với thiết kế được duyệt, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. – Đánh giá kết quả chất lượng đối với từng công việc xây dựng; lập bản vẽ hoàn công việc. Cho phép tiếp tục thực hiện công việc ở những bước tiếp theo khi công việc trước đủ điều kiện nghiệm thu. Quy trình nghiệm thu cần đảm bảo các hoạt động và chất lượng trong công tác bởi đây là bước thẩm định về sự an toàn và đạt chuẩn của công trình. Ngoài việc cơ sở cho việc hoàn thiện công trình thì nghiệm thu có vai trò to lớn hơn đối với những cá nhân tổ chức sử dụng công trình là sự an toàn về tính mạng con người.

  Điều kiện để tiến hành nghiệm thu công trình

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1️⃣ Nghiệm Thu Tiếng Anh Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Nghiệm Thu Tiếng Anh ™️ Xemweb.info
 • Các Tháng Trong Tiếng Anh Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Sim 520 May Mắn Tài Lộc
 • 419 Là Gì? 520 Là Gì? 1314 Là Gì? Trọn Bộ Mật Mã Tình Yêu Tiếng Trung
 • Ý Nghĩa Của Số 520 Và 521 Với Giới Trẻ Trung Quốc
 • Ý Nghĩa Bảng Chữ Cái Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • 38 Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Bằng Tiếng Anh Cực Kì Lãng Mạng Và Ý Nghĩa
 • Ý Nghĩa Của Đôi Mắt Xếch Về Tính Thẩm Mỹ Và Tướng Số
 • Hình Dáng Đôi Mắt Nói Gì Về Con Người Bạn.
 • Giải Mã Ý Nghĩa 50 Emoji Biểu Tượng Khuôn Mặt Chúng Ta Thường Dùng Hàng Ngày
 • Bắt Tay Là Một Kỹ Năng Quan Trọng Trong Giao Tiếp
 • A – Adult – Trưởng thành

  Khi trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nhìn nhận và hành động. Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, chín chắn trong phong thái cũng như cách cư xử với người khác.

  B – Better – Cầu tiến

  Hãy hướng tới những gì tốt đẹp. Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên, một người xuất sắc? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình. Thay đổi cách nghĩ và hành động. Cầu tiến sẽ là chất xúc tác giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn.

  hoc-ky-nang-mem-o-dau-de-truon-2498-6562

  Luôn hướng tới những gì tốt đẹp nhất và cố gắng đạt ước mơ. Ảnh: Lifehack.

  C – Control – Điều khiển, kiểm soát

  Bạn phải biết điều khiển và kiểm soát cuộc sống của mình, đừng để nó phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề. Nếu bạn không tự quyết định được cuộc sống của mình, bạn sẽ không thể làm được những điều bạn mong muốn.

  D – Dream – Ước mơ

  Dám ước mơ, dám khát khao, tin tưởng chắc chắn bạn sẽ biết cách để vươn tới thành công. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không. Đừng để ý đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin rằng những dự định tốt đẹp của mình sẽ thành hiện thực, bạn đã mất đi một nửa sức mạnh.

  E – Enthusiasm – Nhiệt tình

  Nhiệt tình, say mê sẽ làm cuộc sống của bạn thú vị hơn rất nhiều. Nếu bạn không cảm thấy say mê với những gì bạn đang làm, hãy cân nhắc và làm những điều mà bạn thích hơn.

  F- Failure – Thất bại

  Những thất bại học tập, tình yêu, tương lai,…sẽ khiến bạn buồn phiền, chán nản, thậm chí buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng thất bại là tạm thời, và bạn phải biết vượt lên từ sự thất bại nặng nề đó.

  G – Giver – Cho đi

  Cuộc sống đâu chỉ có nhận lại mà không cho đi. Một lời khen tặng, tình nguyện làm một vài việc tốt… tất cả điều đó đều mang đến cho bạn và người khác một cảm giác dễ chịu và thực sự rất có ý nghĩa. Khi cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.

  H – Happy – Hạnh phúc

  Hãy tự tìm lấy hạnh phúc cho mình từ những điều đơn giản trong cuộc sống. Công việc, sở thích riêng, bạn bè, đồng nghiệp… Tất cả những điều này đều ẩn chứa những giá trị mà bạn chưa khám phá hết được.

  Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, đấy chính là hạnh phúc thực sự. Hãy tự hoàn thiện mình và cảm nhận hạnh phúc từ những gì mình đang có.

  I – Invest – Đầu tư

  Nên đầu tư cho tương lai của bạn ngay từ bây giờ. Hãy chuẩn bị cho mình kiến thức, năng lực và nhiệt huyết để tự tin bước tới tương lai.

  J – Joyfulness – Niềm vui

  Tự tìm lấy niềm vui và ý nghĩa trong tất cả các công việc bạn làm, như thế bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Nhiều khi, tạo niềm vui cho người khác cũng khiến ta hạnh phúc.

  K – Knowlegde – Tri thức

  Tri thức không chỉ được học ở trường mà nó còn hiện hữu trong cuộc sống. Có những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc sống mới dạy được cho bạn. Hãy làm một người học trò chăm chỉ, bởi vì khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng mình vẫn chưa biết gì cả.

  L – Listen – Lắng nghe

  Biết lắng nghe có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp bạn hiểu thêm nhiều điều về con người và cuộc sống. Từ lắng nghe đến thấu hiểu và hành động đúng sẽ mang lại nhiều thành công trong cuộc sống của bạn.

  M – Mistake – Lỗi lầm

  Lỗi lầm chính là cách để bạn học hỏi và rút kinh nghiệm. Hãy đối mặt, đừng che dấu và cố gắng đừng bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự.Tìm cách giải toả nỗi buồn, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều khi rút kinh nghiệm từ lỗi lầm ấy.

  Drosetourmanila.com Đừng che dấu và cố gắng đừng bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự. Ảnh: AWT.

  N – No – “Không”

  Hãy biết nói “không” đúng lúc. Nói “không” với cuộc sống quá buông thả, nói “không” với những cách cư xử khiếm nhã, nói “không” với những thói quen xấu, với những người xấu mà bạn gặp. Nói “không” đúng lúc và đúng cách là cách tốt nhất bảo vệ bạn không bị sa ngã và cám dỗ.

  O – Opportunity – Cơ hội

  Cơ hội thường đến rất bất ngờ, nhiều khi gõ cửa rất nhanh và rất khẽ. Nếu bạn chú ý lắng nghe, bạn sẽ biết được khi nào thì nó đến. Để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh bạn, và hãy biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để nắm bắt lấy những cơ hội. Số phận của bạn nằm trong tay bạn.

  P – Patience – Kiên trì

  Dù có thể sẽ rất khó khăn để hiểu một vấn đề hay đạt được nguyện vọng ngay lập tức, nhưng nếu bạn đủ say mê, kiên nhẫn để học hỏi và quyết tâm làm điều đó, bạn sẽ làm được. Mọi thành công đều cần có sự “kiên trì”.

  R – Reputation – Thanh danh

  Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Thanh danh là cái sẽ theo bạn đến suốt đời, do đó hãy biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng nó.

  S – Success – Thành công

  Thành công chính là khi bạn biết vượt qua chính mình, là khi bạn biết tự điều khiển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Tìm cách “chạy đua” với những mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra. Hãy tin rằng bạn có đủ khao khát và bạn có đủ những tố chất để có thể trở thành một người thành công.

  T – Thankful – Sự biết ơn

  Chúng ta cần biết ơn những gì cuộc sống mang lại và trân trọng những gì mình đang có. Không có ai là xấu chỉ có người thất bại vì không biết cố gắng. Hãy cám ơn tất cả những gì mà cuộc sống ban tặng cho bạn và phấn đấu.

  U – Understanding people – Thấu hiểu

  Cố gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ bạn và cố gắng để giúp đỡ người khác. Đối xử với những người xung quanh bằng sự kính trọng bất chấp địa vị và thân thế của họ. Khi bạn chín chắn, bạn sẽ nhận thức được rằng, hiểu người khác tức là hiểu thêm nhiều điều về bản thân mình.

  V – Values – Giá trị

  Nhận ra giá trị của bản thân và phải xác định được cái gì là quan trọng nhất đối với mình. Đừng bao giờ buông xuôi với những thứ mà bạn biết rằng nó có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân bạn.

  Hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nếu bạn không có lập trường của riêng mình, bạn sẽ bị rơi vào một mớ hỗn độn và không tìm được lối ra.

  W – Willing – Sẵn sàng

  Hãy sẵn sàng làm từ những cái cơ bản nhất, đừng ngại khổ, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

  Không nên tự mãn và rằng bạn không bao giờ sai, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

  Có những điều xảy ra mà không có lý do cũng như không thể nào giải thích được. Nhiều lúc bạn nghĩ mình đã nắm chắc trong tay chiến thắng, nhưng khi có một vài điều bất ngờ xảy ra bạn sẽ hiểu rằng không có gì là chắc chắn cả.

  Không nên tự mãn và rằng bạn không bao giờ sai. Bạn không thể đạt được điều đó, tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối.

  Y – You – Bản thân

  Hãy biết tự hài lòng với mình ở một mức độ có thể và giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Đừng chú ý đến những người hơn mình để so sánh và dằn vặt. Đó không phải là cầu tiến, đó là so sánh và ghen tỵ.

  Z – Zoom – Biến ước mơ thành hiện thực

  Bạn đã sẵn sàng, bạn đã kiên quyết, bạn đã biết cách mở rộng con đường mà bạn đã chọn từ trước, bạn đã cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình,… là lúc bạn đủ năng lượng và điều kiện để “cất cánh”, để biến dự định và ước mơ của bạn thành hiện thực.

  Nguồn: Theo Likehack

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Xăm Chữ Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất Cho Giới Trẻ
 • Ý Nghĩa Sâu Xa Của Việc Làm Thêm Hè
 • Những Câu Nói Tiếng Anh Về Tình Yêu Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • Tên Tiếng Anh Cho Nữ Hay Và Ý Nghĩa, Nhiều Người Dùng
 • Ý Nghĩa Của Những Từ Tiếng Anh Chỉ Thời Gian Có Thể Bạn Chưa Biết
 • 6 Từ Tiếng Anh Không Có Ý Nghĩa

  --- Bài mới hơn ---

 • Tặng Bật Lửa Có Ý Nghĩa Gì
 • Ý Nghĩa Của Việc Tặng Bật Lửa Zippo Cổ
 • Những Lý Do Nên Sử Dụng Bật Lửa Zippo Làm Quà Tặng
 • 20+ Ý Nghĩa Hoa Hướng Dương Trong Tình Yêu
 • Trong Tình Yêu, Tặng Hoa Hướng Dương Có Ý Nghĩa Gì?
 • lịch sử rất dài và kỳ lạ của ngôn ngữ ). Thật không may, điều đó chẳng ích gì nếu bạn đang Strop. Codswallop. Knackered. Giống như hình ảnh một chiếc ghế trên phố ở trên (không, chúng tôi cũng không hiểu thành như vậy), người Anh chúng tôi đôi khi nói những điều kỳ lạ – thường là vì chúng đã được phát triển từ rất, rất (rất nhiều) phương ngữ địa phương khác nhau tồn tại trên khắp nước Anh (hay Tiếng Anh học Tiếng Anh ở nước Anh và không thể hiểu được một nửa những gì mà mọi người đang nói!

  Hiểu được điều này, tôi nghĩ rằng đã đến lúc làm rõ một số cụm từ Anh – Anh kỳ lạ nhất mà bạn sẽ nghe thấy và giải thích chúng thực sự có nghĩa gì. Không cần cảm ơn tôi đâu.

  1. “DON’T GET STROPPY!” HAY “DON’T GET IN A STROP!”

  Nó có nghĩa là: Đừng giận dữ hay tỏ ra thô lỗ về thứ gì đó mà bạn không thích. Chúng tôi chắc chắn về nguồn gốc của cụm từ này, nhưng nó có thể được phát triển từ từ obsteperous có nghĩa là ‘ồn ào và khó kiểm soát’.

  2. “UP ON THE DOWNS”

  Nó có nghĩa là: Từ này thực sự chẳng có ý nghĩa gì đối với những ai không đến từ nước Anh, nhưng lời giải thích thì thực sự khá đơn giản: là các ngọn đồi, xuất phát từ từ tiếng Celtic là có cùng nghĩa. Vì vậy, khi ai đó nói rằng họ đang “up on the downs” họ thực sự đang đi lên một ngọn đồi.

  3. “I’M LITERALLY GOBSMACKED”

  Nó có nghĩa là: Khi bạn ngạc nhiên một cách không ngờ tới và/hoặc không nói nên lời, bạn đang gobsmacked . Trong từ lóng Tiếng Anh, có nghĩa là miệng – vì vậy gobsmacked theo nghĩa đen có nghĩa là ai đó tát vào miệng bạn và bạn bị sốc vì điều đó. Có thể nói là tôi đang gobsmacked với khái niệm này vì nó thực quá kỳ lạ.

  4. “STOP WAFFLING”

  Nó có nghĩa là: Nếu một ai đó không ngừng nói về điều gì đó, bạn có thể nói họ hãy dừng “waffling” (nói dông dài). Thật không may điều này có nghĩa là họ chỉ tiếp tục dông dài (thật xấu hổ). Nó có thể bắt đầu với từ có nghĩa là (tiếng càu nhàu) hay (kêu rú) trong Tiếng Anh thông tục.

  5. “BITS AND BOBS”

  Nó có nghĩa là: Những điều khác nhau, thường là những vật nhỏ. Đó là một trong những cách nói linh hoạt có thể có nghĩa là rất nhiều đồ vật phụ thuộc vào ngữ cảnh: vì vậy bạn có thể nói ” I’m going to the supermarket to buy some bits and bobs for dinner” (Tôi đang tới siêu thị để mua vài món đồ chuẩn bị bữa tối) hoặc “this drawer is filled with lots of bits and bobs” (ngăn kéo này đầy những đồ lặt vặt). Nó có nghĩa là bits and pieces (đồ lặt vặt) và dùng để đề cập tới những từ Tiếng Anh cũ chỉ đồng xu ( và ).

  6. “LOST THE PLOT”

  Nó có nghĩa là: Từ này có thể có hai ý nghĩa: khi bạn thực sự tức giận về điều gì đó và bạn không thể kiểm soát bản thân, hoặc khi bạn trở nên phát điên một chút. Dù theo cách này, bạn đã hoàn toàn quên mất điểm chính của bối cảnh – vì vậy, giống như trong một câu chuyện không còn được kết nối với những gì mà nó đã bắt đầu như là, bạn đã lost the plot (mất trí).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nằm Mơ Thấy Bố Vợ Đánh Con Gì? Có Phải Điềm Báo Xấu
 • Tên Xe Máy Có Ý Nghĩa Gì?
 • Ý Nghĩa Đặc Biệt Đằng Sau Tên Fandom Kpop Không Phải Ai Cũng Biết
 • Dấu + Trong Kem Chống Nắng Có Ý Nghĩa Gì?
 • Tia Uv Là Gì? Chỉ Số Tia Uv Bao Nhiêu Là Có Hại?
 • Không Có Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa 52 Lá Bài Tây Đừng Tưởng Bạn Đã Biết
 • Hướng Dẫn Cách Viết Nhật Ký & Cách Bắt Đầu Để Ghi Chép Nhật Ký
 • Ý Nghĩa Quan Trọng Của Nhật Ký Công Trình (Thi Công, An Toàn, Tư Vấn) Trong Hoạt Động Xây Dựng
 • Viết Nhật Ký Tốt Hay Xấu? Câu Chuyện Ghi Chép Nhật Ký Của Tôi.
 • Tạo Chữ Ký Tên Bắc Đẹp Có Ý Nghĩa Như Thế Nào
 • Sự trang trí đó diễn ra bên ngoài không có nghĩakhông ảnh hưởng tới bên trong.

  But just because a facade is superficial doesn’t mean it’s not also deep.

  ted2019

  4 Điều này không có nghĩa là chúng ta yêu thương nhau chỉ vì bổn phận.

  4 This is not to say that we are to love one another merely out of a sense of duty.

  jw2019

  Các hiệp ước không có nghĩa gì với các Inhuman.

  Treaties mean nothing to the Inhumans.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không có nghĩa là em không thể nói.

  Well, doesn’t mean I can’t talk.

  OpenSubtitles2018.v3

  4 Đức Chúa Trời là thánh không có nghĩa Ngài tự đắc, kiêu căng, hoặc khinh thường người khác.

  4 That God is holy does not mean that he is smug, haughty, or disdainful of others.

  jw2019

  Điều đó không có nghĩa là do rau và dầu ô liu.

  That doesn’t mean it’s the vegetables or olive oil.

  ted2019

  Chỉ vì em là một người mẹ không có nghĩa là em sẽ thay đổi con người em.

  Just because I’m a mom doesn’t mean that I’m gonna change who I am.

  OpenSubtitles2018.v3

  Ý tớ là, có khó khăn không có nghĩa là ta sẽ bỏ cuộc

  I mean, just because something’s difficult doesn’t mean that you quit.

  OpenSubtitles2018.v3

  không có nghĩa gì đâu.

  This is pointless.

  OpenSubtitles2018.v3

  Điều này không có nghĩa tôi tin ông.

  This don’t mean I trust you.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng ở ngoài này điều đó không có nghĩa lý gì.

  That don’t mean much out here.

  OpenSubtitles2018.v3

  Điều này không có nghĩa là chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nghịch cảnh.

  jw2019

  Ta phải thôi việc nghĩ rằng ” khôngcó nghĩa là chấm hết, Curtis.

  Now, we gotta stop thinking the word ” no ” is the end of the line, Curtis.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thừa hưởng một cái tên quyền lực không có nghĩa là cậu xứng đáng được tôn trọng

  Powerful family name doesn’t mean you deserve respect.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không, tôi không có nghĩa là!

  No, I don’t mean that!

  OpenSubtitles2018.v3

  Thế không có nghĩa là tôi sẽ không giết ông.

  This doesn’t mean I’m not going to kill you later.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng như thế cũng không có nghĩa ta sẽ tìm ra cuộn băng.

  Doesn’t mean we’ll be able to find the video, though.

  OpenSubtitles2018.v3

  Như thế không có nghĩa

  That doesn’t mean

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng không có nghĩa là tôi không thích phần ở phía bên phải, phần mà tôi khá thích.

  But I wouldn’t have you think that I don’t like the place on the right, which I quite do.

  QED

  Vậy ra nó có lý vì nó không có nghĩa lý gì.

  So it makes sense because it doesn’t make sense.

  OpenSubtitles2018.v3

  Và em biết không, tử tế không có nghĩa là nhàm chán đâu.

  And, you know, nice isn’t necessarily boring.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không, nhưng không có nghĩa

  No, but that doesn’t mean

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng chỉ vì ta bỏ sót qua một việc, thì không có nghĩakhông tồn tại.

  But just because you’re not looking at something doesn’t mean it’s not there.

  OpenSubtitles2018.v3

  Điều đó không có nghĩa gì với anh sao?

  Doesn’t that mean anything to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Chỉ bởi vì Whitehall chết rồi, không có nghĩa là HYDRA sẽ gói ghém đi về.

  Just because Whitehall’s dead doesn’t mean HYDRA’s gonna pack up and go home.

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Có Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Không Gì Là Không Thể
 • Sữa Ong Chúa Là Gì? Sữa Ong Chúa Có Tác Dụng Gì?
 • Sữa Ong Chúa ( Royal Jelly ) Tác Dụng: Kháng Khuẩn, Đẹp Da…
 • Ý Nghĩa Quân Bài Joker Trong Bộ Bài Tây
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100