Top 4 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Shareheartbeat.com

Cách Thêm Trạng Ngữ Cho Câu

Trạng ngữ là gì?

Trạng ngữ là thành phần phụ trong câu, được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, cách thức, phương tiện, mục đích diễn ra sự việc nêu trong câu. Nó có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu.

Trạng ngữ có thể được cấu tạo từ một cụm từ hoặc một từ. Về chức năng ngữ pháp trạng ngữ là thành phần phụ trong câu.

Có 3 loại trạng ngữ chính gồm:

Chỉ thời gian, nơi chốn.

Chỉ nguyên nhân, mục đích.

Trạng ngữ chỉ phương tiện, cách thức.

Dấu hiệu nhận biết trạng ngữ

Giữa trạng ngữ với chủ ngữ, vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói và dấu phẩy khi viết.

Ví dụ: Trong 2 cặp câu sau, câu nào có trạng ngữ, câu nào không? Tại sao?

Cặp 1: a) Tôi đi chơi hôm nay. b) Hôm nay, tôi đi chơi.

Cặp 2: a) lớp 9A học bài hai giờ. b) Hai giờ, lớp 9A học bài.

Câu b của hai cặp trên có trạng ngữ vì “hôm nay” và ” hai giờ” được thêm vào để bổ sung ý nghĩa cho câu văn.

Câu a của hai cặp trên không có trạng ngữ vì câu văn liền mạch, không có quảng nghỉ và dấu phẩy.

Công dụng của việc thêm trạng ngữ cho câu

Trạng ngữ xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung câu đầy đủ, chính xác.

Các trạng ngữ còn có tác dụng liên kết các câu, các đoạn, góp phần làm cho đoạn văn, bài văn mạch lạc.

Trong văn nghị luận: Trạng ngữ giúp sắp xếp các luận cứ, luận điểm trong văn nghị luận theo trình tự không gian, thời gian hoặc quan hệ nguyên nhân – kết quả, khiến câu văn, đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau, làm cho văn bản rõ ràng, mạch lạc.

Nó là một trong những cách mở rộng câu, làm nội dung câu phong phú, đầy đủ và chính xác hơn.

Tác dụng việc tách trạng ngữ thành câu riêng

Nó giúp nhấn mạnh ý nghĩa của trạng ngữ đứng sau, hướng sự chú ý của người đọc vào trạng ngữ đó.

Ví du: Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. ( Đặng Thai Mai)

Trong ví dụ trên trạng ngữ là câu” để tự hào với tiếng nói của mình” đây là trạng ngữ chỉ mục đích và nó đứng ở cuối câu.

Ta xét câu in đậm trong đoạn trích trên, nếu xét về mối quan hệ ý nghĩa với chủ ngữ, vị ngữ của câu đứng trước thì câu im đậm là trạng ngữ thứ hai của đoạn văn.

Ta có thể gộp 2 câu trên thành 1 câu duy nhất là ” Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó”

Tác giả đã tách nó thành câu riêng với mục đích là nhấn mạnh sự tin tưởng vào tương lai phát triển của tiếng Việt.

Nó giúp chuyển ý từ đoạn văn bản này sang đoạn văn bản khác với mục đích là giúp liên kết ý nghĩa đoạn văn.

Ví dụ: ” Xứ Huế vốn nổi tiếng với các điệu hò, hò khi đánh cá trên sông ngòi, biển cả, hò khi cấy cày, gặt hái, trồng cây, chăn tằm […]

Đêm. Thành phố lên đèn như sao xa […] ( Trích tác phẩm Ca Huế trên sông Hương)

Trạng ngữ “Đêm” trong ví dụ trên được tác giả tách thành câu riêng nhằm chuyển ý từ đoạn 1 (giới thiệu các điệu hò của xứ Huế ) sang đoạn 2 ( giới thiệu thời gian, không gian nghe ca Huế trên sông Hương) của văn bản.

Giúp thể hiện cảm xúc, tâm trạng của con người, thiên nhiên, động vật chi tiết và sống động nhất.

Ví dụ: ” Bốn người lính đều cúi đầu, tóc xõa gối. Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn ly biệt, bồn chồn ” (Anh Đức)

Trạng ngữ là phần in đậm trong ví dụ, nó có tác dụng thể hiện cảm xúc, tâm trạng của bốn người lính trong tình huống khi nghe tiếng đàn.

Ghi nhớ: Người ta thường tách trạng ngữ ở cuối câu thành câu riêng. Trong một số trường hợp trạng ngữ đứng đầu câu cũng có thể tách thành câu riêng. Và trạng ngữ đứng giữa câu thì không thể tách thành câu riêng.

Bài tập ví dụ

a ) Mùa xuân của tôi, mùa xuân của Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội – là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh.

b ) Mùa xuân, cây gạo gọi đến biết bao là chim ríu rít.

c ) Tự nhiên như thế: Ai cũng chuộng mùa xuân.

d ) Mùa xuân! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mỗi vật như có sự đổi thay kỳ diệu.

Câu b là câu có thành phần trạng ngữ ” Mùa xuân”.

Câu d cụm từ ” mùa xuân” là dạng câu đặc biệt.

Bài Học: Thêm Trạng Ngữ Cho Câu

Nội dung

I – ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỮ Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.

Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.[…] Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ “văn minh”, “khai hoá” của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất vả với người. Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc. (Thép Mới)

1. Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy xác định trạng ngữ trong mỗi câu trên. 2. Các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu những nội dung gì? 3. Có thể chuyển các trạng ngữ nói trên sang những vị trí nào trong câu? Ghi nhớ – Về ý nghĩa, trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. – Về hình thức: + Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu; + Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết. II – LUYỆN TẬP 1. Bốn câu sau đều có cụm từ mùa xuân. Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân là trạng ngữ. Trong những câu còn lại, cụm từ mùa xuân đóng vai trò gì? a) Mùa xuân của tôi – mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội – là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh […] (Vũ Bằng) b) Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. (Vũ Tú Nam)

Trạng Ngữ Là Gì? Ngữ Là Gì? Nêu Ý Nghĩa Và Hình Thức Của Trạng Ngữ

Đang xem: Trạng ngữ là gì?

Khái niệm trạng ngữ là gì?

Trạng ngữ già gì? Thuật ngữ trạng ngữ từ lâu đã trở nên rất quen thuộc với chúng ta ngay từ thời tiểu học. Tuy hiên khái niệm trạng ngữ là gì đôi khi lại gây không ít tranh luận.

Nhìn chung, ta có thể hiểu trạng ngữ là gì như sau: Trạng ngữ là thành phần nằm trong câu. Nó có nhiệm vụ xác định thời gian, nguyên nhân, nơi chốn, mục đích… của sự việc, hành động được nhắc đến trong câu.

Nhiệm vụ của trạng ngữ là gì?

Trạng ngữ sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi như:

Khi nào?Ở đâu?Vì sao?Để làm gì?

Ví dụ: Trên cây, những chú chim đang hót líu lo.

Trong câu, trạng ngữ là “trên cây” có tác dụng chỉ nơi chốn. Trạng ngữ này trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”.

Có những loại trạng ngữ nào?

Tùy vào nhiệm vụ trong câu mà trạng ngữ được chia thành nhiều loại khác nhau. Các loại trạng ngữ bao gồm:

Trạng ngữ chỉ thời gianTrạng ngữ chỉ nơi chốnTrạng ngữ chỉ nguyên nhânTrạng ngữ chỉ mục đíchTrạng ngữ chỉ phương tiện

Trạng ngữ chỉ nơi chốn

Tráng ngũ chỉ nơi chốn là một trong các loại thường được sử dụng nhất của trạng ngữ. Nó là thành phần phụ trong câu có tác dụng chỉ rõ địa điểm, nơi chốn xảy ra sự việc, hành động đang xảy ra trong câu.

Trạng ngữ nơi chốn có nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi “ở đâu?”.

Ví dụ về trạng ngữ nơi chốn: Trong bếp, mẹ đang nấu ăn.

Trong ví dụ trên, trạng ngữ là gì? Trạng ngữ nơi chốn là “trong bếp”. Nó có tác dụng trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” và cụ thể là chỉ vị trí mẹ đang nấu ăn.

Trạng ngữ chỉ thời gian

Trạng ngữ chỉ thời gian xuất hiện trong câu với vai trò là thành phần phụ. Nó có tác dụng chỉ về thời gian của sự việc , hành động đang diễn ra trong câu.

Trạng ngữ chỉ thời gian có nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi về thời gian, giờ giấc như: Bao giờ? Mấy giờ? Khi nào?…

Ví dụ: Tối qua, Lan học bài chăm chỉ.

Trong ví dụ trên, trạng ngữ là gì? Trạng ngữ chỉ thời gian là “Tối qua”. Nó giúp người đọc trả lời cho câu hỏi “Lúc nào?” hay cụ thể là Lan học bài chăm chỉ vào lúc nào?

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Tương tự như các loại khác, trạng ngữ chỉ nguyên nhân được sử dụng như thành phần phụ của câu. Thông thường, trạng ngữ loại này có độ dài hơn so với các loại khác do tính chất giải thích, nêu ra lý do tại sao sự việc trong câu lại diễn ra như vậy.

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân có nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi như: Tại sao? Vì sao? Do đâu?

Trong ví dụ trên, trạng ngữ là gì? Trạng ngữ chỉ nguyên nhân là “Vì trời rét”. Nó có tác dụng trả lời cho câu hỏi “Vì sao” hay cụ thể là giải thích lý do tại sao tôi đi làm muộn.

Trạng ngữ chỉ mục đích

Đây là loại trạng ngữ ngược với trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Nó đảm nhận vai trò của thành phần phụ trong câu hoàn chỉnh, chỉ mục đích của sự việc, hành động được nhắc đến trong câu.

Trạng ngữ chỉ mục đích có nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi như: Để làm gì? Vì cái gì? Mục tiêu là gì?…

Ví dụ: Để được mẹ khen, Nam cố gắng học hành chăm chỉ.

Trong ví dụ trên, đâu là trạng ngữ? Trạng ngữ chỉ mục đích là “Để được mẹ khen”. Nó có nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi “Để làm gì? hay cụ thể hơn lại vì mục đích gì mà Nam học hành chăm chỉ.

Trạng ngữ chỉ phương tiện

Trạng ngữ chỉ phương tiện là thành phần phụ nằm trong câu. Nó được sử dụng với mục đích làm rõ các phương tiện, cách thức di chuyển của sự việc, hành động, con người… được nhắc đến trong câu.

Thông thường, trạng ngữ chỉ phương tiện thường đi kèm từ “bằng “ hoặc “với”. Nó có nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi như: Với cái gì? Bằng cái gì?

Ví dụ cụ thể: Bằng giọng nói ấm áp, mẹ luôn vỗ về, an ủi tôi.

Trong ví dụ trên, trạng ngữ có ý nghĩa gì? Trạng ngữ chỉ phương tiện là “Bằng giọng nói ấm áp”. Nó trả lời cho câu hỏi “bằng cái gì” hay chi tiết hơn là mẹ vỗ về, an ủi tôi bằng cái gì?

Khái niệm về trạng ngữ cũng như các loại trạng ngữ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại gây không ít nhầm lẫn và tranh cãi. Hi vọng thông qua bài viết của chúng tôi bạn đã có một cái nhìn tổng quan và chi tiết về kiến thức quan trọng trạng ngữ là gì.

Tu khoa lien quan:

trạng ngữ lớp 5khởi ngữ là gìtrạng ngữ lớp 7công dụng của trạng ngữso sánh trạng ngữ và khởi ngữtrạng ngữ chỉ phương tiện là gìnêu đặc điểm của trạng ngữ cho ví dụví dụ kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống

Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Hay Nhất ❤️ 1001 Câu Ý Nghĩa

Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Hay Nhất ❤️ 1001 Câu Ca Dao Về Tình Bạn Trong Sáng Lành Mạnh, Tình Bạn Xấu, Đểu, Tiếng Anh ✅ Ý Nghĩa Nhất.

Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Trong Sáng Lành Mạnh

Bạn bè là nghĩa tương tri,Sao cho sau trước một bờ mới nên.

Bắt con cá lóc nướng trui,Làm mâm rượu trắng đãi người phương xa.

Suốt đời gắn bó keo sơn,Cùng chung trí hướng cùng nhau kết tình.

Bắt con cá lóc nướng truiLàm mâm rượu tắng đãi người phương xa

Chim lạc bầy thương cây nhớ cộiXa bạn xa bè, lặn lội tìm nhau.

Cho tôi tôi chọn hoa hồngCho tôi chọn bạn tấm lòng thủy chung

⚡️ Chia sẽ bạn ❤️️ Thơ Về Tình Bạn 4 Câu Hay Nhất

Tình bạn là vạn bông hoaTình bạn là vạn bài ca muôn màu.

Ai ơi nhớ lấy câu này,Tình bạn là mối duyên thừa trời cho.

Ra đi vừa gặp bạn thân (bạn hiền),Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời.

Khi nào trái đất còn quay,Trái tim còn đập vẫn là bạn nhau.

Sống trong bể ngọc kim cương,Không bằng sống giữa tình thương bạn bè.

Chim lạc bầy thương cây nhớ cội,Xa bạn xa bè, lặn lội tìm nhau.

Ra về nhớ bạn khóc thầm,Năm thân áo vải ướt đầm cả năm.

Tuy rằng xứ Bắc, xứ Đông,Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.

Sông sâu sào vắn khó dò,Muốn qua thăm bạn sợ đò không đưa.

Sông Cửu Long nghìn năm vẫn chảy,Nghĩa bạn bè mãi mãi không phai.

Đã là bạn thì mãi mãi là bạn,Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.

Anh em bốn bể là nhà,Người dưng khác họ vẫn là anh em.

Quen nhau từ thuở hàn vi,Bây giờ sang trọng sá chi thân hèn.

⚡️ Tặng bạn các Câu ❣️ CA DAO TỤC NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG ❣️ Hay Nhất

Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Xấu

SCR.VN chia sẽ bạn các câu ca dao tục ngữ về tình bạn xấu thâm thuý:

Không phải cứ thân nhau là bạnỞ đời còn rất nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân

Cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn ..Bạn bè chơi “xấu” khiến ta khôn.

⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😍 CA DAO TỤC NGỮ VỀ ANH EM 😍 Hay Nhất

Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Đểu

Một số câu ca dao tục ngữ về tình bạn đểu lúc hoạn nạn ta chợt nhận ra:

Trong các thể loại buôn bán …Thì bán đứng bạn bè là thứ kinh tởm nhất

Tìm một người bạn thân không khóNhưng quan trọng là chó hay người

Bạn nhớ là: Tiền rách thì vẫn còn giá trịNhân cách rách thì chỉ là đồ bỏ đi !!!

Đừng bao giờ lừa dối người khácBởi vì những người mà bạn lừa được đều là những người tin tưởng bạn!

Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn và Tình Yêu

Những câu ca dao tục ngữ về tình bạn và tình yêu hay nhất:

Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.

Ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Thêm bạn bớt thù.

Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Lắm kẻ yêu hơn nhiều người ghét.

Thêm bạn bớt thù.

Trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn tốt.

Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly.

Học thầy không tày học bạn.

Làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình.

Giàu đổi bạn sang đổi vợ.

Tứ hải giai huynh đệ.

Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình.

Trong khốn khó mới biết bạn tốt.

⚡️ Chia sẽ bạn 1001 Câu 😍 CA DAO TÌNH CẢM VỀ GIA ĐÌNH 😍 Hay Nhất

Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Tình Yêu Gia Đình và Ý Nghĩa

SCR.VN chia sẽ bạn các câu ca dao tục ngữ về tình bạn tình yêu gia đình và ý nghĩa:

Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở → Khuyên rằng sống ở đời nên giao du, kết bạn với những người tốt để học hỏi điều hay, những người bạn tốt sẽ cho ta những lời khuyên quý giá. Chọn nơi sống có láng giềng tốt để không phải nhiễm thói hư tật xấu hay vô cớ bị vạ lây.

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn → Cũng tương tự như câu trên, chúng ta nên xây nhà cạnh hàng xóm tốt, chọn bạn tốt mà kết giao.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng (sáng) → Con người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Ở cạnh người xấu ít nhiều cũng bị tiêm nhiễm những thói hư, còn sống cạnh người tốt sẽ học hỏi được nhiều điều tốt.

Học thầy không tày học bạn → Không chỉ những bài giảng trên lớp mới đáng nghe và học hỏi mà những bài học từ bạn bè cũng vô cùng quý giá.

Lắm kẻ yêu hơn nhiều người ghét → Lẻ thường ở đời thà thêm bạn chứ ai muốn thêm thù.

Giàu vì bạn, sang vì vợ → Nhờ có bạn bè và người vợ tốt mà chàng trai có cuộc sống giàu sang.

Giàu đổi bạn sang đổi vợ → Phê phán những kẻ thay lòng đổi dạ, khi khó khăn thì ai cũng là bạn nhưng khi giàu có thì sợ bạn nghèo khó nhờ cậy, chê người vợ lúc hàn vi không còn xứng với mình.

Ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu → Ca ngợi tình cảm bạn bè như anh em ruột thịt trong nhà. Thân thiết, gắn bó từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Bán anh em xa, mua láng giềng gần → Anh em cùng chung máu mủ mà ít khi gặp gỡ cũng không thân thiết như những người bạn bên cạnh, khi cần thì có, khi khó thì giúp.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ → Câu tục ngữ này không chỉ nói về tình nhân ái mà còn nói đến sự đoàn kết gắn bó trong một tập thể, giữa những người bạn với nhau. Khi có một người gặp hoạn nạn, khó khăn thì những người bạn còn lại cũng bị ảnh hưởng tâm lý vì lo lắng cho người kia.

Kết thù thành bạn → Bớt một kẻ thù thêm một người bạn cuộc sống thêm phần ý nghĩa và có thêm niềm vui.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn → Những người có chung sự căm ghét về một thứ gì đó sẽ dễ xích lại gần nhau hơn, dễ dàng kết giao thành những người bạn có chung mục đích

⚡️ Chia sẽ bạn 1001 Câu 😍 CA DAO TỤC NGỮ VỀ XÃ HỘI 😍 Hay Nhất

Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Tiếng Anh

Những câu ca dao tục ngữ về tình bạn bằng tiếng anh ý nghĩa nhất:

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell

“Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.” – Oprah Winfrey

“If you live to be a hundred, I hope I live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you.” – Winnie the Pooh (Winnie the Pooh Quotes) – Unsplash

“Things are never quite as scary when you’ve got a best friend.” – Bill Watterson, Calvin and Hobbes

“Real friendship is when your friend comes over to your house and then you both just take a nap.” – Anonymous

“Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.”– C.S. Lewis

“Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.” – Thomas J. Watson

“Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing.”―Elie Wiesel

“Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.” – Muhammad Ali

“A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.” – Arnold H. Glasgow

“Some people go to priests. Others to poetry. I to my friends.”-Virginia Woolf

“Anything is possible when you have the right people there to support you.” – Misty Copeland

“There are three things that grow more precious with age; old wood to burn, old books to read, and old friends to enjoy.” – Henry Ford

“The love that comes from friendship is the underlying facet of a happy life.” – Chelsea Handler

“As much as a BFF can make you go WTF, there’s no denying we’d be a little less rich without them.” – Gossip Girl

“The only way to have a friend is to be one.” – Ralph Waldo Emerson

“A friend is one who knows you and loves you just the same.” – Elbert Hubbard

“A single rose can be my garden… a single friend, my world.” – Leo Buscaglia

“One loyal friend is worth ten thousand relatives.” – Euripides

“For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone.” – Audrey Hepburn

“One’s friends are that part of the human race with which one can be human.”- George Santayana

“I like to listen. I have learned a great deal from listening carefully. Most people never listen.” – Ernest Hemingway

“Growing apart doesn’t change the fact that for a long time we grew side by side; our roots will always be tangled. I’m glad for that.”- Ally Condie

“There’s not a word yet for old friends who’ve just met.” – Jim Henson

“Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.” – Muhammad Ali

“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”- Albert Camus

“[The greatest gift in life] is the gift of friendship, and I have received it; the greatest healing therapy is friendship.” – Hubert Humphrey

“Never leave a friend behind. Friends are all we have to get us through this life-and they are the only things from this world that we could hope to see in the next.” – Dean Koontz

“Your friends will know you better in the first minute you meet than your acquaintances will know you in a thousand years.” – Richard Bach

“And what is a friend? More than a father, more than a brother: a traveling companion, with him, you can conquer the impossible, even if you must lose it later. Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing.” ― Elie Wiesel, The Gates of the Forest

“A good friend is a connection to life – a tie to the past, a road to the future, the key to sanity in a totally insane world.” – Lois Wyse, Women Make the Best Friends: A Celebration

“Friendship’s the wine of life.” – Edward Young, Night Thoughts

“In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.” – Albert Schweitzer

“A friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden.” – Anonymous

“True friends are those rare people who come to find you in dark places and lead you back to the light.” – Anonymous

Tạm dịch:

“Một người bạn thực sự là một người bước vào khi phần còn lại của thế giới bước ra.” – Walter Winchell

“Rất nhiều người muốn đi cùng bạn trên chiếc limo, nhưng điều bạn muốn là một người sẽ đi cùng bạn khi chiếc limo bị hỏng.” – Oprah Winfrey

“Nếu bạn sống đến trăm tuổi, tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sống đến trăm tuổi, vì vậy tôi không bao giờ phải sống thiếu bạn.” – Winnie the Pooh (Winnie the Pooh Quotes) – Giải mã

“Mọi thứ không bao giờ đáng sợ bằng khi bạn có một người bạn tốt nhất.” – Bill Watterson, Calvin và Hobbes

“Tình bạn thực sự là khi bạn của bạn đến nhà bạn và sau đó cả hai chỉ chợp mắt.” – Ẩn danh

“Tình bạn được sinh ra vào thời điểm khi một người nói với người khác,’ Cái gì! Bạn cũng vậy? Tôi nghĩ tôi là người duy nhất.” C.S. Lewis

“Đừng kết bạn với những người cảm thấy thoải mái. Kết bạn với những người sẽ buộc bạn phải nâng cao bản thân. ” – Thomas J. Watson

“Tình bạn đánh dấu một cuộc đời còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Tình yêu có nguy cơ biến chất thành nỗi ám ảnh, tình bạn không bao giờ là gì khác ngoài sự sẻ chia. “- Elie Wiesel

“Tình bạn là thứ khó giải thích nhất trên đời. Đó không phải là thứ bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học được gì cả. ” – Muhammad Ali

“Một người bạn thực sự không bao giờ cản đường bạn trừ khi bạn tình cờ đi xuống.” – Arnold H. Glasgow

“Một số người tìm đến các linh mục. Những người khác để thơ. Tôi đến những người bạn của tôi. “- Virginia Woolf

“Mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn có những người phù hợp ở đó để hỗ trợ bạn.” – Copeland sương mù

“Có ba thứ càng quý giá theo tuổi tác; gỗ cũ để đốt, sách cũ để đọc, và bạn cũ để thưởng thức. ” – Henry Ford

“Tình yêu xuất phát từ tình bạn là khía cạnh cơ bản của một cuộc sống hạnh phúc.” – Chelsea Handler

“BFF có thể khiến bạn tham gia WTF nhiều như vậy, không thể phủ nhận rằng chúng ta sẽ kém giàu hơn một chút nếu không có họ.” – Bà tám

“Cách duy nhất để có một người bạn là trở thành một người.” – Ralph Waldo Emerson

“Một người bạn là người biết bạn và yêu bạn như nhau.” – Elbert Hubbard

“Một bông hồng duy nhất có thể là khu vườn của tôi … một người bạn duy nhất, thế giới của tôi.” – Leo Buscaglia

“Một người bạn trung thành đáng giá bằng vạn người thân”. – Euripides

“Muốn có đôi mắt đẹp, hãy tìm điều tốt ở người khác; đối với đôi môi đẹp, chỉ nói những lời nhân từ; và để đĩnh đạc, hãy bước đi với kiến ​​thức rằng bạn không bao giờ đơn độc. ” – Audrey Hepburn

“Bạn bè của một người là một phần của loài người mà một người có thể trở thành con người.” – George Santayana

“Tôi thích nghe. Tôi đã học được rất nhiều điều từ việc lắng nghe cẩn thận. Hầu hết mọi người không bao giờ lắng nghe “. – Ernest Hemingway

“Xa nhau không thay đổi sự thật rằng trong một thời gian dài chúng ta đã lớn lên bên nhau; gốc rễ của chúng ta sẽ luôn luôn bị rối. Tôi rất vui vì điều đó. “- Ally Condie

“Vẫn chưa có một từ nào dành cho những người bạn cũ mới gặp.” – Jim Henson

“Tình bạn là thứ khó lý giải nhất trên đời. Đó không phải là thứ bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học được gì cả. ” – Muhammad Ali

“Đừng đi sau tôi; Tôi Không Thể Dẫn. Đừng đi trước mặt tôi; Tôi có thể không làm theo. Chỉ cần đi bên cạnh tôi và là bạn của tôi. “- Albert Camus

“[Món quà lớn nhất trong cuộc đời] là món quà của tình bạn, và tôi đã nhận được nó; liệu pháp chữa lành tuyệt vời nhất là tình bạn “. – Hubert Humphrey

“Đừng bao giờ bỏ lại một người bạn. Bạn bè là tất cả những gì chúng ta có để vượt qua cuộc sống này – và họ là những thứ duy nhất trên thế giới này mà chúng ta có thể hy vọng được gặp lại trong cuộc sống tiếp theo “. – Dean Koontz

“Bạn bè của bạn sẽ biết bạn tốt hơn ngay trong phút đầu tiên bạn gặp mặt hơn những người quen của bạn sẽ biết bạn trong một ngàn năm.” – Richard Bach

“Và bạn là gì? Hơn cả một người cha, hơn một người anh em: một người bạn đồng hành, cùng anh ấy, bạn có thể chinh phục những điều không thể, dù sau này bạn phải đánh mất nó. Tình bạn ghi dấu một đời còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Tình yêu có nguy cơ biến chất thành nỗi ám ảnh, tình bạn không bao giờ là gì khác ngoài sự sẻ chia “. – Elie Wiesel, Cổng rừng

“Một người bạn tốt là sự kết nối với cuộc sống – sự ràng buộc với quá khứ, con đường dẫn đến tương lai, chìa khóa của sự tỉnh táo trong một thế giới hoàn toàn điên rồ.” – Lois Wyse, Phụ nữ Kết bạn Tốt nhất: Một Lễ kỷ niệm

“Tình bạn là rượu của cuộc sống.” – Edward Young, Những suy nghĩ về đêm

“Trong cuộc đời mỗi người, một lúc nào đó, ngọn lửa bên trong chúng ta vụt tắt. Sau đó, nó bùng cháy bởi cuộc gặp gỡ với một con người khác. Tất cả chúng ta nên biết ơn những người đã vực dậy tinh thần bên trong “. – Albert Schweitzer

“Một người bạn là người nhìn ra hàng rào bị hỏng của bạn và chiêm ngưỡng những bông hoa trong vườn của bạn.”

“Những người bạn thực sự là những người hiếm hoi đến tìm bạn ở những nơi tối tăm và dẫn bạn trở lại ánh sáng.” – khuyết danh

⚡️ Tặng bạn trọn bộ ❣️ THÀNH NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG ❣️ Hay Nhất