Top 11 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Quan Trọng Nhất Của Cách Mạng Tháng 8 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Shareheartbeat.com

Ý Nghĩa Trọng Đại Của Cách Mạng Tháng Mười

“…Dù người ta nghĩ thế nào về chủ nghĩa bônsêvích chăng nữa cũng không thể chối cãi được tằng: Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện lớn của lịch sử nhân loại…”                                                                                                                                              Giôn Rít

Một thế kỷ đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, cuộc cách mạng đã làm cho mơ ước ngàn đời của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột về cuộc sống tốt đẹp, về khả năng xây dựng một xã hội mới công bằng, văn minh đã trở thành hiện thực. Vì thế Cách mạng Tháng Mười được ghi nhận là cuộc cách mạng giải phóng xã hội, giải phóng con người. Nhưng chính vào những ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, trong gần ba thập kỷ qua, đã xuất hiện không ít những luận điệu xuyên tạc, bôi đen Cách mạng Tháng Mười, công kích quyết liệt lý tưởng và sự nghiệp cao cả của cuộc cách mạng vĩ đại này. Những luận điệu đó đổi trắng thay đen, coi Cách mạng Tháng Mười là một thể nghiệm sai lầm, là cuộc cách mạng phi lý, không tưởng , kéo lùi sự phát triển của loài người. Cái cớ mà họ đưa ra vẫn chỉ là coi sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã đặt dấu chấm hết đối với Cách mạng Tháng Mười. Đúng là kể từ khi Cách mạng Tháng Mười thành công, gần ba thập niên vừa qua là tổn thất nặng nề nhất và đau buồn nhất đối với các đảng cộng sản, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Nhưng không vì thế mà Cách mạng Tháng Mười mất đi ý nghĩa lịch sử nhân loại.

I

1. Cách mạng Tháng Mười là sự đột phá quan trọng tạo ra sự thay đổi trình tự phát triển của các nấc thang trong xã hội

Nghiên cứu lịch sử xã hội loài người, Mác đã khái quát nó qua sự phát triển các phương thức sản xuất kế tiếp nhau và gọi đó là các hình thái kinh tế – xã hội. Quá trình phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là quá trình lịch sử, tự nhiên. Sự thay đổi hình thái kinh tế – xã hội này bằng hình thái kinh tế – xã hội khác nhất định sẽ diễn ra và phải có điều kiện: hình thái cũ đã mất hết khả năng tự phát triển và trở thành lực cản xã hội. Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị chủ nghĩa xã hội thay thế, và điều đó sẽ xảy ra ở những nước mà chủ nghĩa tư bản phát triển đến đỉnh cao.

Trước Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa tư bản Nga còn ở giai đoạn phát triển thấp. Phải có sự phát triển hơn nữa thì chủ nghĩa tư bản ở đây mới có thể tạo ra những tiền đề cho xã hội mới. Cũng vì vậy, không ít các nhà dân chủ – xã hội Nga cho rằng: trước tên, cần tạo ra những tiền đề văn minh cho chủ nghĩa xã hội, sau đó giai cấp công nhân mới có thể giành chính quyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lênin và Đảng bônsêvích Nga đã vận dụng sáng tạo các luận điểm của Các Mác vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước Nga bằng việc trước tiên giai cấp công nhân giành lấy chính quyền, rồi sau đó dựa vào chính quyền của mình, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Sự vận dụng sáng tạo đó của Lênin là có căn cứ thực tế. Nước Nga Sa hoàng lạc hậu hơn các nước tư bản rất nhiều, xã hội vô cùng thối nát. Đã thế, nó lại bị cuốn vào cuộc chiến tranh đế quốc nên càng gặp khó khăn gấp bội. Mặc dù ở Nga, mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản chưa thật sâu sắc nhưng đã xuất hiện tình thế cách mạng vì mâu thuẫn trong lòng xã hội đã gay gắt đến tột độ. Đó là mâu thẫn giữa giai cấp thống trị với các tầng lớp lao động và binh lính. Khẩu hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến tranh cách mạng” là khẩu hiệu sáng tạo. Cách mạng Tháng Mười đã nổ ra và thành công. Sự “đột phá Tháng Mười” mở đầu cho một xu thế mới của lịch sử thế giới. Nước Nga đứng trước một thách thức vĩ đại của lịch sử: chủ nghĩa xã hội khoa học vượt ra ngoài lý thuyết, đi vào thực tiễn trong một nước tư bản chủ nghĩa chưa phát triển, tàn dư phong kiến còn nhiều, lại bị kiệt quệ sau chiến tranh. Nó phải giải quyết một cách rất sáng tạo hàng loạt vấn đề chưa có tiền lệ.

2. Cách mạng Tháng Mười tạo xung lực mạnh mẽ làm thay đổi thế giới

Sự phát triển của xã hội loài người từ sau Cách mạng Tháng Mười đã chứng tỏ những đóng góp của Cách mạng tháng Mười là rất to lớn.

Thế giới trước Cách mạng Tháng Mười la thế giới của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu sau chiến thắng chủ nghĩa phong kiến đã bành trướng ra khắp thế giới với sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự chưa từng có. Các nước tư bản phát triển trở thành trung tâm vũ trụ, chi phối mọi mặt đời sống quốc tế. Cách mạng Tháng Mười nổ ra và thắng lợi đã làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa bị phá vỡ một mảng lớn. Các dân tộc bị áp bức bừng tỉnh, bung ra với một động lực mới. Các nước tư bản phát triển không còn có thể mặc sức bành trướng, tự do “tranh ăn” với nhau bằng những xung đột, kể cả chiến tranh thế giới. Không có Cách mạng Tháng Mười thì không thể có phong trào giải phóng dân tộc quốc tế lớn mạnh, dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa, giải phóng hàng loạt nước trên thế giới như gần thế kỷ vừa qua đã chứng thực.

Cách mạng Tháng Mười tạo ra một khả năng mới cho sự phát triển của các dân tộc, tạo ra đối trọng mới để thế giới cân bằng. Trước Cách mạng Tháng Mười, chế độ tư bản chủ nghĩa hiện diện như một định mệnh. Các nước nhỏ, nghèo nàn, lạc hậu, các nước thuộc địa nhìn thấy thực trạng của nhà nước tư bản chính quốc mà kinh hãi. Chủ nghĩa tư bản phát triển trên máu và nước mắt của người lao động. Tích lũy tư bản là tích lũy sự giàu sang, cũng là tích lũy sự khốn khó. Sự xuất hiện một nước Nga Xô viết, tiếp theo là hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa khác, đã thành tấm gương lớn, thành một sức hút mạnh mẽ. Chủ nghĩa xã hội chưa mang lại sự giàu có hơn chủ nghĩa tư bản vì điểm xuất phát quá thấp, nhưng nó cũng đã làm được nhiều việc hơn chủ nghĩa tư bản trong việc xóa bỏ áp bức, bất công. Đó là sự đáp ứng nhiều mặt khát vọng của con người.

Không ai có thể phủ nhận sự thật sau đây:

Chủ nghĩa xã hội đã từng là một hệ thống hùng mạnh trên thế giới. Với hơn 10 nước, trên 1,5 tỷ người, trong đó có nước đứng vào hàng siêu cường, là một trong hai khối kinh tế chính trị quân sự hùng mạnh. Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong một thời gian dài đã là chỗ dựa tin cậy của các nước thuộc địa, của phong trào giải phóng dân tộc, vì thế, đã làm cho chủ nghĩa tư bản phải kiêng nể. Chính nhờ có đối trọng ấy mà thế giói vừa qua có sự cân bằng nhất định, đỡ bị áp đặt, chèn ép, đe dọa từ phía các thế lực tư bản từng thống trị thế giới trước đây, ngăn ngừa được thảm họa chiến tranh hạt nhân. Chủ nghĩa xã hội hiện thực không chỉ là nhân tố cần thiết cho hòa bình và ổn định thế giới, mà còn là điều kiện không thể thiếu để các nước nhỏ có được độc lập, tự do thật sự.

Cách mạng Tháng Mười đã làm cho ngay các nước tư bản chủ nghĩa cũng phải có sự thay đổi cần thiết. Chủ nghĩa tư bản tới nay còn đứng vững và phát triển được là vì bản thân nó đã có nhiều thay đổi khác trước. Chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ nghĩa tư bản có sự điều chỉnh và thích nghi. Có một điều chắc chắn là: ngày nay chủ nghĩa xã hội vẫn là một yếu tố quan trọng tham gia quyết định chiều hướng phát triển của thế giới, chủ nghĩa tư bản đã không thể “tự nó”, mà phải “vì nó”. Những thay đổi của chủ nghĩa tư bản trong chiến lược kinh tế, chính trị và trong các chính sách về phúc lợi xã hội, về lương, về bảo hiểm… đều do kết quả đấu tranh của gia cấp những người lao động và cùng với nó, là có phần tác động của chủ nghĩa xã hội.

II

Thế giới trong những thập kỷ qua đã thay đổi chưa từng thấy, đặc biệt là xảy ra sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, thành quả trực tiếp do cách mạng Tháng Mười đem lại.

Trước hết cần xác định: sự sụp đổ đó, tuyệt nhiên không thể quy tội cho Cách mạng Tháng Mười. Đó cũng không phải là sự tiêu vong của chủ nghĩa xã hội. Lịch sử đã chứng tỏ Châu Âu sau một loạt cuộc cách mạng tư sản đâu đã thuần chất tư sản. Ở Pháp, không ít năm sau Cách mạng tư sản, thế lực quân chủ phong kiến vẫn còn trỗi dậy. Thành quả do Cách mạng Tháng Mười đem lại có thể bị mất đi ở nơi này, nơi khác, nhưng Cách mạng Tháng Mười trước sau vẫn là cột mốc lịch sử báo hiệu một chiều hướng và khả năng phát triển mới của nhân loại.

Cách mạng Tháng Mười đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể và đã thực hiện được sứ mệnh của nó. Những thành quả của nó không thế lực nào có thể phủ nhận, cho dù đang bị thử thách. Sự khủng   hoảng và đổ vỡ của hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện nay do nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân khách quan và có những nguyên nhân chủ quan.

1. Những nguyên nhân khách quan

Cách mạng Tháng Mười mang tính chất đặc thù. Đây không phải là cuộc cách mạng thủ tiêu xã hội tư bản chủ nghĩa khi xã hội đó đã phát triển đến tột đỉnh và mâu thuẫn nội tại gay gắt tới mức không thể điều hòa, mà đây là cuộc cách mạng chống chiến tranh đế quốc diễn ra ở một nước tư bản chủ nghĩa thuộc loại lạc hậu ở châu Âu. Và chính điều đó đặt cuộc cách mạng sau đó trước những nhiệm vụ khó khăn chưa từng thấy. Nếu không có sự nỗ lực lớn, không có bước đi, phương pháp thích hợp, thì việc phải trả giá nặng nề, thậm chí bi đát là điều khó tránh.

Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không chỉ phải vượt qua sức ỳ to lớn của các thực trạng kinh tế- xã hội lạc hậu, thua kém xa các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, mà chủ nghĩa xã hội hiện thực còn phải thường xuyên đương đầu với sự chống phá điên cuồng mang tính phục thù của chủ nghĩa tư bản. Bằng mọi thủ đoạn kinh tế- chính trị, quân sự, văn hóa, tư tưởng, các thế lực đế quốc đã không ngừng gây sức ép, làm suy yếu, và là nhân tố dẫn đến làm tan rã nhiều nước xã hội chủ nghĩa.

2. Những nguyên nhân chủ quan

Sự lãnh đạo của một số Đảng cộng sản cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những thành tích và ưu điểm, còn có nhiều thiếu sót, sai lầm, thể hiện ở một số điểm sau:

Một là, duy ý chí, cứng nhắc và chủ quan. Các Đảng khi nắm quyền thường tự đưa ra nguyên tắc, quy luật, mô hình theo một dạng, một kiểu, rồi tự buộc mình phải vận động trong khuôn khổ  và theo tiêu chí đã định. Như vậy, chủ nghĩa xã hội tại các nước đó đã không tránh khỏi trì trệ, rập khuôn, thiếu khoa học, mất khả năng sáng tạo, làm cạn kiệt tiềm năng vốn có, ngày càng lạc hậu với thời đại, thua kém chủ nghĩa tư bản về nhiều mặt.

Hai là, vi phạm, xa rời và từ bỏ những nguyên tắc cơ bản chủ nghĩa Mác- Lênin, của chủ nghĩa xã hội. Có thể nêu một số trường hợp.

Cải tổ, cải cách là cần thiết để chủ nghĩa xã hội khắc phục được những biến dạng tai hại. Nhưng coi cải tổ như một sự phủ định sạch trơn thì chẳng khác gì từ bỏ, chống lại Cách mạng Tháng Mười, đi chệch mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Phát triển  nhận thức, tư duy mới là cần thiết nhưng không thể nhân danh tư duy mới đi đến phủ nhận tất cả, phủ nhận quan điểm, lập trường giai cấp, rồi phủ nhận luân học thuyết cách mạng là chủ nghĩa Mác-Lênin.

Dân chủ là cần, là hoài bão, là nhu cầu bức xúc của xã hội văn minh. Nhưng dân chủ tràn lan, vô tổ chức, không có van hãm, thì lại thành vô chính phủ.

Không thể không cảnh giác với vấn đề đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập. Không ít Đảng cộng sản cầm quyền vì thực hiện đa nguyên, đa Đảng như thế nên đã mất chính quyền, và sau đó lại không được hưởng chính chế độ đa nguyên, đa Đảng do mình đã đề ra.

III

Tình hình trên làm nổi rõ một số bài học lớn:

Bài học về nguyên tắc. Phải tránh cả hai cực đoan : một phía là nguyên tắc hóa vô tội vạ, quy luật hóa tràn lan, mô hình hóa cứng nhắc; và cực đoan phía khác là vi phạm  và xa rời nguyên tắc, từ bỏ nguyên tắc và vô nguyên tắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói; “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Phải có nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ; là việc bảo vệ và củng cố chính quyền nhân dân. Phải phân biệt được những gì là nguyên tắc, định hướng, những gì là giải pháp tình thế. Phong trào cộng sản phải tiếp tục sự nghiệp Cách Mạng Tháng Mười, nhưng không khát khao đeo bám những kinh nghiệm quá khứ, mà luôn luôn sáng tạo, mở cửa, để bước đi theo nhịp bước của thời đại.

Bài học về sự đổi mới. Chủ nghĩa xã hội là sự vận động không ngừng. Chủ nghĩa xã hội cần phải đổi mới. Sự nghiệp đổi mới cần được tiến hành thường xuyên liên tục. Nhưng đổi mới cũng phải có định hướng, chỉ đạo. Đổi mới sáng tạo có kế thừa chứ không phải là xóa bỏ sạch trơn. Đổi mới phải đảm bảo tình hình ổn định, bảo đảm trật tự, kỷ cương chứ không thể là sự đảo lộn, hỗn loạn vô chính phủ.

Bài học cảnh giác. Cách mạng đã thành công – chưa đủ. Cách mạng đã đứng vững và đã trải qua những thử thách – cũng vẫn chưa đủ. Chúng ta đều biết, cách mạng Tháng Mười có sức sống vô cùng mạnh mẽ; chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã từng chiến thắng chủ nghĩa phát xít; Liên Xô đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật hùng hậu và trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới. Thế mà chúng ta đã chứng kiến sự tan rã nhanh chóng của Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. Vậy luôn luôn phải đề cao cảnh giác. Cảnh giác với nhiều loại kẻ thù chính trị, tư tưởng, gây sức ép từ ngoài và đục phá từ trong. Cảnh giác với các thế lực hiếu chiến, phản động, không bao giờ từ bỏ dã tâm tiêu diệt chủ nghĩa xã hội hòng giành lại vị trí đã mất.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Chúng ta nhớ và luôn luôn nhớ rằng nhờ có Cách mạng Tháng Mười, nhân dân ta đã tìm ra con đường giải phóng; nhờ có chiến thắng của Hồng quân Liên Xô đánh tan chủ nghĩa phát xít, chúng ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra Nhà nước của mình; nhờ có sự giúp đỡ to lớn của Đảng cộng sản và nhân dân Liên Xô của các Đảng cộng sản và nhân dân các nước bầu bạn xa gần, chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội như hôm nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười”./.

Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Khắc Dấu Vuông

Khắc dấu vuông là một trong những việc doanh nghiệp hiện nay thường làm để đại diện cho doanh nghiệp trước pháp luật. Khắc dấu vuông là một trong những việc doanh nghiệp hiện nay thường làm để đại diện cho doanh nghiệp trước pháp luật. Tầm quan trọng của khắc dấu vuông là gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ý nghĩa và tầm quan trọng của khắc dấu vuông

Có thể nói con dấu là một trong những tài sản quý giá của doanh nghiệp bởi con dấu thể hiện thông tin của doanh nghiệp, là dấu hiệu nhận diện doanh nghiệp, con dấu không được trùng lặp và phải có tính phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Khắc dấu vuông tuy nhỏ bé nhưng có nhiều tiện ích trong các hoạt động của doanh nghiệp. Những lợi ích của bạn trong việc khắc dấu vuông cụ thể như sau:

Dấu vuông thể hiện tên của công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty một cách rõ ràng nhất, mạch lạc nhất.

Con dấu vuông giúp ích cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp như đóng vào phong bì của đối tác, gửi chuyển phát nhanh, đóng dấu và hóa đơn, hợp đồng,…

Con dấu còn là một cách thể hiện sự chuyên nghiệp cho công ty , doanh nghiệp.

Trước đây chỉ con dấu tròn có giá trị pháp lý nhưng hiện nay con dấu vuông cũng có giá trị phá lý tương tự con dấu tròn.

Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền tự quyết định hình thức con dấu cũng như số lượng con dấu cho doanh nghiệp của mình.

Con dấu vuông hoàn toàn có thể là con dấu pháp lý của công ty và có giá trị pháp lý như con dấu trong, miễn là doanh nghiệp tiến hành đăng thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh để tải trên cổng thông tin, không gặp bất cứ khiếu nại nào cả.

Với ý nghĩa của khắc dấu vuông và tình trạng khắc dấu hiện nay bạn hãy liên hệ với dịch vụ khắc dấu của Khởi Nguyên chúng tôi để có cơ hội sở hữu những con dấu chất lượng, sắc nét và đẹp nhất.

Tất Tần Thông Tin Quan Trọng Người Mẹ Cần Biết Khi Mang Thai Tháng Thứ 8

Vậy là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, mẹ sẽ vỡ òa trong hạnh phúc khi đón con yêu chào đời. Tuy nhiên càng về cuối thai kỳ, mẹ càng cẩn thận trong mọi hoạt động và đặc biệt cần chú ý đến các bất thường xuất hiện ở thời điểm này, điển hình là hiện tượng mang thai tháng thứ 8 bụng căng cứng.

Mang thai tháng thứ 8, thai nhi phát triển như thế nào?

Bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ, thai nhi vẫn tiếp tục phát triển với những thay đổi chóng mặt khiến mẹ phải ngỡ ngàng. Cụ thể là:

Tuần thứ 29: Thai nhi nặng khoảng 1.15kg và dài chừng 38.6cm (chiều dài đo từ đầu đến gót chân), tương ứng với kích thước của một quả bí. Thông qua hình ảnh siêu âm, mẹ sẽ thấy tóc bé mọc nhiều hơn. Phổi cũng như cơ bắp tiếp tục hoàn thiện. Thời điểm này, mẹ sẽ thấy bé có phản ứng nhiều hơn với tiếng động và ánh sáng.

Tuần thứ 30: Thai nhi nặng khoảng 1.32kg và dài 40cm. Bé có thể nhào lộn, đạp nhiều hơn và ở thời điểm này, bé vẫn chưa quay đầu xuống bên dưới. Nếu mẹ mang song thai, tốc độ phát triển của các con có thể chậm hơn một chút.

Tuần thứ 31: Tính từ đầu đến gót chân, thai nhi dài khoảng 41cm và nặng 1.5kg. Các bộ phận trên cơ thể trẻ dần đầy đặn hơn và tiếp tục hoàn thiện cho để có thể thích nghi với thế giới bên ngoài. Làn da của bé cũng đã mịn màng hơn rất nhiều. Bé có thể quay đầu từ bên này sang bên kia.

Tuần thứ 32: Ở tuần cuối của tháng thứ 8 trong thai kỳ, thai nhi nặng khoảng 1.7kg và dài 42.4cm. Bàn tay và bàn chân của bé đã xuất hiện móng. Khung xương đã cứng cáp hơn rất nhiều.

Mang thai tháng thứ 8 bụng căng cứng có nguy hiểm không?

Mang thai tháng thứ 8 bụng căng cứng có thể xuất phát từ một số nguyên nhân như:

Thai nhi lớn dần lên làm kích thước tử cung cũng phát triển theo từ đó có thể gây chèn ép đến các cơ và dây chằng nên có thể khiến bụng của mẹ căng cứng khó chịu

Mỗi lần thai nhi chuyển động trong bụng có thể sẽ khiến mẹ phải chịu những cơn gò tử cung với mức độ nhẹ

Táo bón cũng là một trong những nguyên nhân khiến mẹ mang thai tháng thứ 8 bụng căng cứng

Mẹ bầu bị mất nước cũng có thể là thủ phạm gây ra những cơn gò tử cung khiến mẹ vô cùng khó chịu

Nếu mẹ thường xuyên xoa bụng sẽ khiến tử cung bị kích thích và dẫn đến các cơn gò

Mẹ nằm sai tư thế

Một số thắc mắc của các mẹ khi mang bầu tháng thứ 8

1. Bầu 8 tháng có được đi máy bay không?

Không ít trường hợp thai phụ “vượt cạn” ngay trên máy bay. Đây có thể được coi là một kỳ tích, một câu chuyện thú vị, thế nhưng nếu trong quá trình chuyển dạ, mẹ bầu không được những người có trình độ chuyên môn xử lý hoặc không được kịp thời đưa đi bệnh viện, nguy hiểm vẫn có thể xảy ra.

Tình trạng càng thêm rắc rối nếu mẹ không may sinh non vào tháng thứ 8 ngay trên chuyến bay mình đang di chuyển. Bởi những bé sinh non thường được nuôi dưỡng tròng lồng kính vài ngày, vài tuần thậm chí là vài tháng tùy theo thể trạng của bé. Đương nhiên, trên máy bay không thể đáp ứng đủ điều kiện này.

Bắt đầu từ tháng thứ 8 của thai kỳ trở đi, mẹ có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. Chính vì thế ở thời điểm này, mẹ hạn chế đi du lịch xa bằng may bay hay bất cứ phương tiện giao thông nào khác để tránh tình trạng “đẻ rơi”.

2. Mang thai tháng thứ 8 bị ho, mẹ cần làm gì?

Ngoài vấn đề mang thai tháng thứ 8 bụng căng cứng , nhiều mẹ bầu còn không may bị ho, cảm cúm trong thời điểm này. Theo các chuyên gia sản phụ khoa, việc bị ho kéo dài có thể khiến tử cung của mẹ bị tác động, gây cơn co thắt và từ đó dẫn đến sinh non.

Khi bị ho, mẹ có thể ngậm quất hấp mật ong, uống nhiều nước cam hoặc ăn cam nướng… Nếu tình trạng không có dấu hiệu thuyên giảm, cơn ho càng nhiều và khiến mẹ khó chịu thì mẹ hãy ra hiệu thuốc uy tín hoặc tốt nhất là đến bệnh viện để được bác sĩ tư vấn. Mẹ bầu cần nhớ rằng mọi loại thuốc sử dụng trong thời gian mang thai cần phải có chỉ định cũng như hướng dẫn của người có chuyên môn.

3. Bầu 8 tháng chưa có sữa non liệu có sao không?

Thông thường, từ tuần thứ 28 của thai kỳ, mẹ bầu sẽ thấy những dòng sữa non màu vàng, có độ đặc sánh xuất hiện trên bầu ngực của mình. Đây là một hiện tượng sinh lý bình thường mà hầu như chị em phụ nữ nào khi mang thai cũng gặp phải.

Trong trường hợp này, nếu mẹ không yên tâm, chúng tôi khuyên mẹ hãy đi bệnh viện kiểm tra để biết được kết quả chính xác nhất. Sữa non xuất hiện sớm mới thực sự là vấn đề đáng lo ngại ( sớm ở 3 tháng đầu, hoặc 3 tháng giữa) bởi nó là dấu hiệu thai nhi đang gặp nguy hiểm.

4. Mang thai tháng thứ 8 cần chú ý những gì?

Tránh đi du lịch xa

Vẫn tiếp tục duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cả mẹ và thai nhi

Hạn chế đến những chỗ đông người để tránh mắc phải các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, cảm lạnh

Đi siêu âm, khám thai theo đúng lịch hẹn của bác sĩ

Tuyệt đối không đi giày cao gót, không nhuộm tóc, sơn móng tay hay tiếp xúc với bất kỳ hóa chất độc hại nào khác

Khi “yêu”, mẹ cần hết sức nhẹ nhàng, thời gian “yêu” cũng không được quá lâu

Ở thời điểm này, một tên gọi cho bé cũng nên xuất hiện trong đầu của mẹ

Nếu bạn đã có con trước đó, hãy làm tốt công tác tâm lý và tư tưởng cho bé lớn

Uống đủ lượng nước mỗi ngày để tránh không bị kiệt sức

Đi bộ mỗi ngày và chăm chỉ tập yoga sẽ giúp mẹ chuyển dạ ít đau đớn nhất

5. Mang thai tháng thứ 8 có nên uống nước dừa không?

Nước dừa vốn được coi là một “thần dược” đối với chị em phụ nữ khi mang thai. Việc uống khoảng 3-4 ly nước dừa/tuần có thể giúp mẹ phòng tránh được tình trạng mất nước, giúp cân bằng lượng nước ối, đồng thời giúp hệ miễn dịch của mẹ thêm khỏe mạnh. Không những vậy, theo lời truyền miệng của dân gian, nếu mẹ bầu chăm chỉ uống nước dừa, con sinh ra sẽ trắng trẻo, hồng hào.

Theo các chuyên gia, mang thai tháng thứ 8, mẹ bầu vẫn có thể uống nước dừa nhưng chỉ uống với lượng vừa phải. Mẹ cần nhớ không uống vào buổi tối và không sử dụng nước dừa đã để qua đêm trong tủ lạnh. Mẹ nào có hiện tượng đa ối thì cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng loại nước này.

6. Mang bầu 8 tháng bị ngứa bụng liệu có không?

Ngoài hiện tượng mang thai tháng thứ 8 bụng căng cứng , không ít mẹ bầu còn cảm thấy khó chịu khi bị những cơn ngứa xung quanh bụng tấn công. Việc rạn da trong quá trình mang thai cùng với sự thay đổi của hormone bên trong cơ thể chính là những nguyên nhân khiến mẹ thường xuyên bị ngứa triền miên trong những tháng cuối của thai kỳ.

Theo các chuyên gia sản phụ khoa, đây là một hiện tượng bình thường. Tuy nhiên các mẹ cần nhớ không được gãi nhiều ở vùng bụng vì có thể khiến tình trạng thêm trầm trọng hơn. Mẹ có thể sử dụng kem dưỡng ẩm để làm giảm sự khó chịu do vấn đề này gây ra. Bên cạnh đó, mẹ nên mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát để tránh tạo ra sự ma sát với bụng.

Mẹ hãy để ý nếu các cơn ngứa có mức độ tăng dần, bị phát ban kèm theo sốt thì đừng chần chừ gì nữa, hay đi bệnh viện càng sớm càng tốt để được bác sĩ kiểm tra và có hướng xử lý thích hợp.

7. Cần làm gì khi mang thai tháng thứ 8 bị phù chân?

Phù chân khi mang thai ở những tháng cuối cũng là một trong các hiện tượng sinh lý bình thường. Bụng bầu to dần lên làm cản trở quá trình máu chạy về tim, từ đó dẫn đến bàn chân của các mẹ thường to lên khoảng 10mm. Khi gặp vấn đề này, mẹ nên nhờ người thân massage chân mỗi ngày đồng thời không đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu.

Nếu mẹ bị phù chân nặng; tay và mặt cũng phình to bất ngờ; đồng thời mẹ có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, thị lực suy giảm thì cần được đưa đi bệnh viện gấp. Theo các chuyên gia, trong tình huống này rất có thể mẹ sẽ phải đối mặt với tiền sản giật – một biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ, nếu không được xử lý kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng của mẹ lẫn thai nhi.

8. Mang thai tháng thứ 8 ra nhiều khí hư có nguy hiểm không?

Mang thai tháng thứ 8 bụng căng cứng cùng với h iện tượng ra nhiều khí hư ở tháng thứ 8 của thai kỳ có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo thời gian chuyển dạ của mẹ sắp đến. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mẹ sẽ sinh ngay trong ngày. Không ít trường hợp dịch âm đạo tiết ra nhiều nhưng phải đến vài ngày, thậm chí là 1 tuần sau, thai nhi mới chào đời.

9. Mang thai tháng thứ 8 không tăng cân có sao không?

Nếu các tháng trước mẹ tăng cân đều đặn nhưng bất ngờ sang đến tháng thứ 8, cân nặng chững lại, điều này khiến mẹ lo lắng như ngồi trên đống lửa. Lúc này, chúng tôi khuyên mẹ nên xem xét lại chế độ ăn uống của mình xem có đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng hay không.

Tiệc Tất Niên Có Ý Nghĩa Quan Trọng Như Thế Nào?

Tiệc tất niên… Là một trong những sự kiện quan trọng nhất của 1 doanh nghiệp, trung tâm, cơ sở… Không chỉ là sự kiện cuối năm quan trọng đối với các doanh nghiệp. Tiệc tất niên còn mang một ý nghĩa rất lớn khi là phong tục truyền thống của Việt Nam. Cứ mỗi dịp cuối năm đâu đâu trên dải đất hình chữ “S” cùng có 1 phong tục đó là ăn tất niên.

Cuộc sống ngày càng phát triển nhưng các giá trị xưa cũ chưa bao giờ bị phai mờ. Ngày nay chúng ta vẫn thấy các công ty, doanh nghiệp, cơ sở… Tất bật tổ chức tiệc tất niên dành cho đội ngũ nhân viên, thành viên. Đây là một dịp quan trọng để có thể họp mặt tất cả mọi người đông đủ và ngồi lại cùng nhau.

1. Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới

Tiệc tất niên là sự kiện cuối năm quan trọng của các công ty, doanh nghiệp để cùng nhìn lại một năm đã qua. Đây là dịp mà tất cả các thành viên cùng ngồi lại với nhau sau 1 năm miệt mài lao động. Từ đó có thể chia sẻ những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế,… Để hướng tới năm mới với nhiều dự định và hoài bão mới. Không gian tiệc tất niên sôi động, vui vẻ,… Hòa nhịp vào thành công đạt được của 1 năm đã qua.

Để 1 doanh nghiệp có thể phát triển và thành công không thể thiếu sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên. Những cố gắng trong suốt 1 năm làm việc cống hiến đã đến lúc được gọi tên. Đây là dịp để các doanh nghiệp vinh danh và tri ân những cá nhân đã hoạt động miệt mài và đạt hiệu quả cao. Những lời cảm ơn sâu sắc, những món quà,… Là những điều ý nghĩa gửi tới đội ngũ nhân viên xuất sắc. Không chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức, điều này còn xây dựng những giá trị tinh thần to lớn tạo động lực cho 1 năm mới với những khởi đầu mới.

Tiệc tất niên không chỉ là dịp để mọi người chia sẻ về công việc của một năm, những khó khăn, thuận lợi,… Còn là dịp để chúng ta bày tỏ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, những dự định sắp tới. Trong sự kiện cuối năm này các hoạt động ăn uống, vui chơi, ca múa sẽ giúp mọi người gần gũi nhau hơn, hiều về nhau nhiều hơn. Là khoảnh khắc để các bộ phận khác nhau có được sự kết nối. Là nơi để cấp trên, cấp dưới có thể hòa chung cảm xúc. Từ đó hình thành nên cảm giác thoải mái hơn trong công việc.

Vậy là một năm đã trôi qua. Giờ là lúc hướng tới một năm mới với những biến chuyển mới. Là lúc đặt ra các kế hoạch rõ ràng cho một năm tiếp theo. Bữa tiệc có ý nghĩa quan trọng để tạo dựng tinh thần cho công việc và cuộc sống. Với những kế hoạch đã đặt ra tất cả đội ngũ nhân viên, cấp trên, cấp dưới,… Sẽ cùng chung 1 hướng nhìn, tinh thần, ý chí, lý tưởng góp phần giúp công ty phát triển mạnh mẽ hơn.

Trung tâm tổ chức Sự kiện và Tiệc cưới Sapphire tọa lạc tại số 17 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội tự hào là địa điểm ưa thích của những khách hàng khó tính trong nhiều năm qua. Đến với không gian sang trọng đẳng cấp 5 sao, khách hàng được đắm chìm vào bản hòa tấu độc nhất tại Hà Nội Sapphire – Kiến tạo tinh hoa, giao hòa hạnh phúc. Bản giao hưởng của tình yêu, hòa quyện của hạnh phúc. Đồng hành cùng đôi uyên ương trong những khoảnh khắc đáng nhớ !