Top 7 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Của Con Dấu Trong Doanh Nghiệp Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Shareheartbeat.com

Ý Nghĩa Của Con Dấu Doanh Nghiệp

Các bạn đã được biết đến con dấu doanh nghiệp? Vậy các bạn đã biết được con dấu doanh nghiệp là gì, ý nghĩa của con dấu doanh nghiệp là gì và địa chỉ khắc dấu doanh nghiệp giá rẻ ở đâu?

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực 1/7/2015 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tự quyết định về việc khắc dấu doanh nghiệp, số lượng hình thức của con dấu doanh nghiệp, qua đó doanh nghiệp có thể tự đăng ký khắc dấu ở bất kỳ cơ sở khắc dấu nào.

Con dấu doanh nghiệp là gì? Vai trò của khắc dấu đối với doanh nghiệp

Con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu đặc biệt, không trùng lặp, nhằm phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.

Có thể nói, con dấu là một trong những tài sản quý giá của doanh nghiệp, bởi theo tập quán giao dịch các văn bản, hợp đồng của doanh nghiệp chỉ có giá trị pháp lý khi nó được đóng dấu.

Theo luật thì doanh nghiệp được quyền đăng ký khắc dấu và quyết định số lượng con dấu (nghĩa là doanh nghiệp có quyền có nhiều hơn 01 con dấu), tuy nhiên con dấu doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng đủ các tiêu chí về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Vậy khắc dấu của doanh nghiệp là dấu tròn hay dấu vuông? Dấu nào có hiệu lực pháp lý đại diện cho doanh nghiệp

Theo Điều 12 nghị định 96/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp thì Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

Như vậy con dấu doanh nghiệp dù là con dấu tròn hoặc con dấu vuông con dấu nào được doanh nghiệp lựa chọn làm thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì con dấu đó có hiệu lực pháp lý.

Khắc dấu Khởi Nguyên chuyên các dịch vụ khắc dấu chuyên nghiệp:

– Khắc dấu chức danh

– Khắc dấu tên,khắc dấu chữ ký

– Khắc dấu liền mực

– Khắc dấu đồng, khắc dấu nổi

– Khắc dấu pháp lý, Khắc dấu kính biếu

– Khắc dấu ngày tháng năm, khắc dấu bản sao

– Khắc dấu mã số thuế, khắc dấu sao y bản chính

– Khắc dấu đã chi, đã thu, bán hàng qua điện thoại

– Khắc dấu theo yêu cầu, khắc dấu lấy ngay…

– Khắc dấu hoàn công

– Khắc dấu giá rẻ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:

CÔNG TY KHẮC DẤU KHỞI NGUYÊN Ðịa chỉ: Số 22B, Ngõ 166 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 0975 940 515 – 0987 024 666 – 0902 201 833 Tel: 0243 9199 666 Email: khacdaukhoinguyen123@gmail.com Website: chúng tôi

Điểm Mới Về Con Dấu Trong Luật Doanh Nghiệp 2014

Con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014 đã có những thay đổi quan trọng so với Luật doanh nghiệp 2005 về hình thức, nội dung con dấu; số lượng con dấu; thủ tục đăng ký con dấu; quản lý, sử dụng con dấu và thời điểm có hiệu lực của con dấu.

Con dấu là tài sản có giá trị quan trọng đối với doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì con dấu là một trong những dấu hiệu để xác định một tổ chức có phải là pháp nhân hay không? Luật doanh nghiệp 2014 đã có nhiều điểm thay đổi đáng kể so với Luật doanh nghiệp 2005 về con dấu.  

Thứ nhất, về hình thức, nội dung con dấu.

So với Luật doanh nghiệp năm 2005: “Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ” thì Luật doanh nghiệp mới đã thay đổi hoàn toàn quy định này khi trao hoàn toàn quyền quyết định về hình thức, nội dung con dấu cho doanh nghiệp. Tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

 “1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a)Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.”

Như vậy, theo quy định trên thì miễn là trên con dấu của mình doanh nghiệp đáp ứng được hai nội dung là tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Hình dạng con dấu có thể khác nhau: vuông, tròn, tam giác, tứ giác,…; kích thước: to, nhỏ và trên con dấu có các thông tin khác ngoài tên, mã số doanh nghiệp hay không đều do doanh nghiệp tự quyết định và đều được coi là hợp pháp. Tuy pháp luật trao quyền tự chủ trong việc quyết định hình thức, nội dung con dấu cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp cũng cần lưu ý không sử dụng những hình ảnh, thông tin vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc hay quy định của các cơ quan nhà nước.

Thứ hai, về số lượng con dấu.

Nếu ở Luật doanh nghiệp năm 2005: “Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai” thì với Luật doanh nghiệp mới, doanh nghiệp bên cạnh việc quyết định nội dung, hình thức của con dấu còn được quyền quyết định số lượng con dấu của doanh nghiệp mình. Sự thay đổi này phù hợp với quy định mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi Luật doanh nghiệp năm 2014 cho phép “công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”. Khi công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật thì công ty cũng có thể có nhiều con dấu để phù hợp hơn với nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.

Thứ ba, về thủ tục đăng ký con dấu.

Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, đã thay đổi theo hướng mở, tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp. Thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu.

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm công bố công khai cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp.

Tại khoản 2 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về việc đăng ký con dấu như sau:

“2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Thứ tư, về việc quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, con dấu doanh nghiệp được quản lý và sử dụng theo quy định sau:

– Các doanh nghiệp đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

 Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Thứ năm, về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp:

Theo quy định tại bản Dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét thông qua, nội dung thông báo mẫu dấu do doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm thông tin về thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.          

Những Vấn Đề Pháp Lý Về Con Dấu Của Doanh Nghiệp

Khi thành lập doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp đều cần có những con dấu riêng . Bởi lẽ, con dấu của doanh nghiệp thường xuất hiện trên các giấy tờ, chứng từ giao dịch hoặc một số giấy tờ pháp lý khác. Con dấu là đại diện pháp lý của tổ chức đó, có giá trị xác nhận các quyền và nghĩa vụ pháp lý được pháp luật công nhận. Chính vì lẽ đó mà con dấu pháp nhân phải được quản lý hết sức cẩn thận để tránh những rủi ro do bị thất lạc, giả mạo,…Pháp luật hiện hành có những quy định về con dấu của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

  Pháp luật hiện hành dành những quy định riêng để quy định về con dấu của doanh nghiệp bởi lẽ đây một trong những vấn đề quan tâm của nhiều doanh nghiệp hiện nay, theo đó nó được ghi nhận tại các văn bản pháp luật như:

–  Luật Doanh nghiệp năm 2014;

–  Nghị định 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ( được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

2. Những quy định về con dấu doanh nghiệp

2.1 Hình thức, số lượng và nội dung con dấu

 Khi thành lập doanh nghiệp, họ được quyết định về hình thức, số lượng của con dấu của chính doanh nghiệp mình. Theo đó, mẫu con dấu doanh nghiệp có thể được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình vuông hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. Dù thể hiện dưới hình thức nào thì con dấu đều có giá trị pháp lý như nhau.

 Ngoài ra, đối với nội dung con dấu phải có mã số doanh nghiệp được cấp trên giấy đăng ký kinh doanh và tên doanh nghiệp bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Pháp luật hiện hành quy định những nội dung này bởi lẽ đây là tiêu chí để phân biệt giữa con dấu của công ty này với công ty khác. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp.. Tuy nhiên phải lưu ý về những hình ảnh, ngôn ngữ không được dùng trong nội dung con dấu, theo đó, doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

– Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

– Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2.2 Cơ chế quản lý nhà nước về con dấu doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật hiện hành, thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu. Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm công bố công khai cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp.

2.3 Quản lý và sử dụng con dấu 

2.3.1. Đối với con dấu đã hết thời hạn sử dụng

Trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành, việc quản lý, sử dụng con dấu của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh Nhà nước. Nghị định số 58/2001/NĐ-CP không quy định về thời hạn sử dụng của con dấu. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 21/2012/TT-BCA thì con dấu của các cơ quan, tổ chức sử dụng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày được cấp. Hết thời hạn trên, cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu phải đăng ký lại mẫu dấu tại cơ quan công an nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Đến khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực đã tạo nên bước cải cách lớn trong khung khổ pháp lý về con dấu của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được tự quyết định nội dung, hình thức và số lượng con dấu. Thủ tục thông báo con dấu cho cơ quan nhà nước cũng hết sức đơn giản, theo đó, doanh nghiệp chỉ cần thông báo chơ cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thay vì phải đăng ký để được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận như trước đây.

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: “Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp”. Như vậy, căn cứ trên quy định trên doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng con dấu đã hết thời hạn sử dụng và không phải thực hiện thủ tục thông báo về việc tiếp tục sử dụng con dấu đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp thay đổi số lượng con dấu, nội dung và hình thức mẫu con dấu thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

2.3.2 Tăng số lượng con dấu của doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015

 Tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ- CP có quy định:  “Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp. “

Như vậy, căn cứ theo khoản 2 và khoản 1 điều này thì trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 đã được cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP muốn làm thêm con dấu thứ hai và con dấu thứ hai có nội dung, hình thức, kích thước giống với con dấu thứ nhất thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp con dấu thứ hai có nội dung, hình thức, kích thước khác với con dấu thứ nhất thì doanh nghiệp nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu mới đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

2.4 Thời điểm có hiệu lực của con dấu

 Bàn về thời ddierm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp thì Tại Khoản 2, Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“ Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu”

Hộp Đựng Con Dấu Món Quà Tặng Ý Nghĩa Cất Giữ Tài Sản Doanh Nghiệp

Hộp đựng con dấu trong công ty (doanh nghiệp)

Theo quy chuẩn của pháp luật hiện hành thì con dấu đóng vai trò là đại diện về mặt pháp lý của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào cũng cần phải có một con dấu tròn mang tên công ty mình.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thường làm thêm con dấu chức danh của từng người lãnh đạo trong Doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp cho việc đóng dấu hồ sơ, văn bản giấy tờ của doanh nghiệp được linh động và thuận lợi hơn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đạt được hiệu quả cao.

Hộp đựng con dấu nơi cất giữ tài sản công ty

Con dấu doanh nghiệp chính là tài sản của công ty trước pháp luật và hình ảnh trước đối tác, khách hàng… Vậy con dấu nên được cất giữ như thế nào. Đồ gỗ Mỹ nghệ Nguyễn Gia sẽ giúp quý khách có quyết định an toàn hợp lý cho việc bảo lưu con dấu tại công ty và tại gia đình qua sản phẩm hộp đựng con dấu.

Hộp đựng con dấu đươc thiết kế kích thước chiều dài 23cm chiều cao 12cm và chiều rộng 10cm có khả năng chứa được 2 dấu tròn và 2-3 dấu chức danh. Bên trong được lót một lớp thảm đỏ rất sang trọng.

Ngoài ra trong những dịp đi kí kết hợp đồng lớn quan trọng hộp đựng con dấu có quai vô cùng tiện dụng để mang theo. Con dấu được cất cẩn thận với khóa nam châm và bộ khóa mini góp phần an tâm bảo mật cho con dấu.

Ngoài những ý nghĩa về sản phẩm dùng hộp đựng con dấu được khắc kình Kỳ Lân có ý nghĩa phong thủy vô cùng độc đáo. Kì lân là một trong 4 tứ linh quý tượng trưng cho lòng Nhân và Đức từ bi. Loài Lân không bao giờ ăn thịt hay làm hại bất cứ con vật nào, đặc biệt nó không bao giờ uống nước bẩn, nóchỉ ăn cỏ, nên gọi nó là Nhân thú (con thú có lòng nhân từ) Kỳ lân có tánh linh, khi có vua chúa, thánh nhân ra cứu đời thì Kỳ lân sẽ xuất hiện báo trước điềm lành,sắp có thái bình thịnh vượng. Kì lân trong hộp đựng con dấu sẽ mang đến may mắn thịnh vượng cho gia chủ, tổ chức công ty, tập đoàn …ngày càng phát triển.

Hộp đựng con dấu trạm khắc hình lân là món quà lý tưởng:

Trong xã hội hiện đại, nền kinh tế cạnh tranh công bằng, để tồn tại được trong bối cảnh các mối quan hệ phức tạp từ người bán đến người mua, từ đồng nghiệp đến lãnh đạo hay trong mối quan hệ bạn bè, người thương, văn hoá tặng quà cũng cần được thấm nhuần để tặng sao cho sếp vui lòng, tặng sao cho người thương đẹp ý, người thân trân trọng, đối tác tin tưởng.Với công dụng và ý nghĩa phong thủy của hộp đựng con dấu khắc hình kì lân thì đây là món quà được lựa chọn vô cùng tinh tế.

Thực tế, tặng quà lúc nào, cho ai luôn cần sự khéo léo, thể thiện chiều sâu tinh tế của người tặng. Để khi cầm trên tay món quà trân quý, người nhận không hiểu nhầm ý tiêu cực mà vui vẻ và quý trọng hơn mối quan hệ đang có. Để được như thế sản phẩm hộp đựng dấu hình kì lân trở thành một món quà mang giá trị nghệ thuật cao. Nhất là với sếp, vơi đối tác công ty, với tập đoàn lớn thì việc cất giữ con dấu là tài sản công ty lại càng quan trọng.

Hiện nay Đồ gỗ mỹ nghệ Nguyễn Gia chuyên sản xuất và phân phối rất nhiều các sản phẩm từ gỗ: Khay trà gỗ hương, Hộp đựng chè, tượng phật di lặc để bàn, Sản phẩm hộp đựng con dấu khắc kì lân bằng gỗ hương ….để quý khách có thể lựa chọn quà tặng phong thủy. Các sản phẩm luôn được kiểm tra đóng gói cẩn thận trước khi chuyển đến tay khách hàng. Nên quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ.