Chủ đề xem nhiều trên website comforttinhdauthom.com từ TOP #1 - #10 tháng 8/2022

Cấu Trúc It Is A Pity - Xem 163,746

∠ ĐỌC THÊM Cấu trúc regret, cấu trúc remember, cấu trúc forget ∠ ĐỌC THÊM Cấu trúc, cách dùng Đảo ngữ trong tiếng Anh Pretend trong tiếng Việt mang nghĩa là giả vờ, giải bộ. 1.1 Pretend to do something Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả việc chủ thể đã giả vờ, giả bộ hay ngụy tạo một hành động, một việc nào đó có mục đích và muốn người khác tin rằng điều đó là sự thật. 1.2 Những cấu trúc ptend thường gặp Những cấu trúc ptend này được sử dụng để tuyên bố, đòi hỏi, giả vờ hay làm một việc gì đó. Khoá học TOEIC trực tuyến của ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification. Khoá học trực tuyến dành cho: ☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình ôn thi TOEIC phù hợp ☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn thi lấy...

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/cau-truc-it-is-a-pity/

Cấu Trúc It's Better To Avoid - Xem 148,995

post on 2022/09/04 by Admin Làm bài tập Hôm nay chúng ta sẽ so sánh sự giống và khác nhau giữa had better và should về cấu trúc cũng như cách sử dụng, và sẽ tìm hiểu một cấu trúc mới là It’s time. 1. Should vs Had better Had better có ý nghĩa gần giống should nhưng không giống hoàn toàn 100%. Cụ thể: Người ta sử dụng had better trong những trường hợp cụ thể (không dùng khi nói chung chung). Should có thể được sử dụng trong mọi trường hợp để nêu ý kiến hoặc biểu đạt một lời khuyên. Ví dụ: Trời đang mưa. Bạn nên mang theo một chiếc ô khi đi ra ngoài. (Trong hoàn cảnh cụ thể là trời đang mưa vào thời điểm nói) Theo ý kiến của tôi, những chương trình ti vi có chứa hình ảnh bạo lực cần phải bị cấm. (Đây là ý kiến nói chung, không cụ thể nhắm vào một chương trình nào hay một thời điểm nào)   Khi sử dụng had better, luôn có một mối nguy hiểm hoặc một vấn đề sẽ xảy đến nếu bạn không làm theo lời khuyên đó. Should thì chỉ đơn giản mang ý nghĩa là sẽ tốt hơn nếu làm như vậy. Ví dụ: Đó là...

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/cau-truc-its-better-to-avoid/

Cấu Trúc Find Và Think Lớp 7 - Xem 126,621

A/ PHẦN CẤU TRÚCI.PRESENT SIMPLE TENSE ( Thì hiện tại đơn): Thì hiện tại đơn dung để diễn đạt chân lí, sự thật hiển nhiên, tình huống cố định lâu dài ở hiện tại, thói quen hay hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.Khẳng định: S + V(s/es) + o… *Thêm es vào các đông từ tận cùng là “o,s,sh,ch,x,z”.Phủ định: S + do/does not + v- inf + o… Nghi vấn: Do/does + s + v-inf + o…?Thì hiện tại đơn đươc đi kèm với một số cụm từ chỉ trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ tần suất như: always, usually, often, sometimes, never, everyday, once a week,… II.PRESENT PROGRESSIVE TENSE (Thì hiện tại tiếp diễn): Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang diễn ra ngay lúc nói, hành động đang diễn ra ở hiện tại (nhưng không nhất thiết ngay lúc nói) và hành động có tính tạm thời. Khẳng định: S + am/is/are + v-ing + o… Phủ định: S + am/is/are + not + v-ing + o… Nghi vấn: Am/is/are + S + v-ing + o…? Câu hỏi wh- questions: wh- questions + am/is/are + s + v-ing + o…?Thì hiện tại...

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/cau-truc-find-va-think-lop-7/

Cấu Trúc Be Worth - Xem 119,394

Trong tiếng Anh có một số cụm từ khá tương đồng về cấu tạo cũng như về nghĩa khiến chúng ta dễ nhầm lẫn khi làm bài tập cũng như trong giao tiếp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết cách sử dụng cũng như ý nghĩa của các cụm từ luôn đi với V-ing phía sau: No good/ No use/ Useless/ No point/ Not worth/ Have difficulty/ Spend time. Ví dụ: There’s no use asking me about it, because I don’t know anything. ⟹ Thật vô ích khi hỏi tôi về điều đó, bởi tôi không biết gì cả. It’s no good trying to change his beliefs. ⟹ Nó là vô ích khi cố gắng thay đổi niềm tin của anh ấy. It’s useless trying to convince her that she doesn’t need to lose any weight. ⟹ Thật vô ích khi cố gắng thuyết phục cô ấy rằng không cần phải giảm cân. Công thức: Thật ra nếu bạn có hiểu biết về giới từ thì dù không hiểu nghĩa “no point” là gì chúng ta cũng biết sau “in” sẽ cần một động từ ở dạng V-ing. Ví dụ: There is no point in locking the barn door now that the horse has been stolen....

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/cau-truc-be-worth/

Cấu Trúc It Is Very Interesting - Xem 113,256

1. Các tính từ và trạng từ Chúng ta dùng very, không dùng very much, trước các tính từ và trạng từ. Ví dụ: You’re very kind. (Anh thật tốt bụng.) KHÔNG DÙNG: You’re very much kind. The situation is very serious. (Tình hình rất nghiêm trọng.) KHÔNG DÙNG: The situation is very much serious. I came very quickly. (Tôi về rất nhanh.) KHÔNG DÙNG: I came very much quickly. Tuy nhiên very much lại được dùng trước hình thức so sánh hơn. Ví dụ: I’m very much happier in my new job.  (Tôi hạnh phúc hơn nhiều với công việc mới.) KHÔNG DÙNG: chúng tôi happier… 2. Not very Not very diễn tả mức độ khá thấp. Ví dụ: It’s not very warm – you’d better take a coat. (Trời không ấm lắm – cậu nên mang theo áo khoác.) That meal wasn’t very expensive. (= quite cheap.)  (Bữa ăn không hề đắt.) (= khá rẻ.) Chú ý không dùng little theo cách này. Ví dụ: He’s not very imagnative. (Anh ấy không giàu trí tưởng tượng mấy.) KHÔNG DÙNG: He’s little imagnative. 3. Quá khứ phân từ Chúng ta thường dùng very much trước quá khứ phân từ. Ví dụ: She was very much loved by her grandchildren.  (Bà ấy được các cháu ngoại rất yêu quý.) KHÔNG DÙNG: She was very loved… Journey times will be very much...

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/cau-truc-it-is-very-interesting/

Cấu Trúc There Has Been - Xem 110,187

Hình thức cấu trúc ngữ pháp.”Because + Clause (S +V)” – bởi vì/ vì. 1. Chúng ta hãy quan sát câu sau. Các bạn hãy di chuột vào từng từ một để biết thể loại từ của từ đó trong câu: (Các bạn cũng có thể kích chuột 2 lần vào 1 từ để biết thêm chi tiết về từ đó) Hanoi has been known worldwide because it is famous for street food *Hanoi has been known worldwide because it is famous for street food. Hình thức cấu trúc ngữ pháp."Because + Clause (S +V)" - bởi vì/ vì. 1. Chúng ta hãy quan sát câu sau. Các bạn hãy di chuột vào từng từ một để biết thể loại từ của từ đó trong câu: (Các bạn cũng có thể kích chuột 2 lần vào 1 từ để biết thêm chi tiết về từ đó) Hanoi has been known worldwide because it is famous for street food. 2. Các bạn hãy di chuột vào từng cụm từ một để biết chức năng của cụm trong câu: Hanoi has been known worldwide because it is famous for street food. 3. Tại sao câu trên lại dịch như vậy?...

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/cau-truc-there-has-been/

Cấu Trúc Demand That - Xem 99,693

Cấu trúc it is/was not until … that .., dùng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc xảy ra. Chúng ta có thể dịch là không cho đến (khi) … (thì) …, mãi cho đến (khi) … (thì) … Cấu trúc này sẽ đi với thì hiện tại đơn hoặc thì quá khứ đơn 1. Với thì hiện tại đơn Dùng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc xảy ra trong tương lai a. It is not until + từ/ cụm từ thời gian + that + thì hiện tại đơn Ví dụ: b. It is not until +  thì hiện tại đơn +  that + thì hiện tại đơn Ví dụ: 2. Với thì quá khứ đơn Dùng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc đã xảy ra trong quá khứ a. It was not until + từ/ cụm từ thời gian + that + thì quá khứ đơn Ví dụ: b. It was not until + thì quá khứ đơn + that + thì quá khứ đơn Ví dụ: 3. Kết luận Cấu trúc it is/was not until … that .., dùng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc xảy ra. Chúng ta có thể dịch là không cho đến (khi) … (thì) …, mãi cho đến (khi) … (thì)...

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/cau-truc-demand-that/

Cấu Trúc Viết Lại Câu Với Certainly - Xem 98,406

Bạn đã từng bắt gặp cấu trúc but for nhưng không hiểu ý nghĩa và cách dùng của cấu trúc này? Đừng lo! Trong bài viết này, vuihoctienganh sẽ giúp bạn làm rõ ý nghĩa và cách dùng của cấu trúc but for trong tiếng Anh. ➟ Ví dụ: But for his girlfriend, everyone knows he is pparing to propose to her. (= Ngoại trừ bạn gái của anh ấy, tất cả mọi người đều biết anh ấy đang chuẩn bị cầu hôn cô ấy.) You could have everything you want but for this house. (= Bạn có thể có tất cả những thứ bạn muốn, ngoại trừ căn nhà này.) Hẳn bạn đã từng bắt gặp cấu trúc but for trong câu điều kiện loại 2 hoặc loại 3 phải không nào? Đây là một cấu trúc khó và nâng cao trong tiếng Anh, thường bắt gặp ở những chủ điểm ngữ pháp về câu điều kiện nhưng sẽ ở một level cao hơn. Trong câu điều kiện, Cấu trúc but for thường được dùng ở vế có chứa “if”, hay còn gọi là vế điều kiện. Mang ý nghĩa tương tự như If not – ” Nếu điều này không xảy ra”, “Nếu không...

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/cau-truc-viet-lai-cau-voi-certainly/

Cấu Trúc Can't Imagine - Xem 96,822

Can và Can’t là các động từ quan trọng và thường xuyên sử dụng trong bài tập Tiếng Anh, chúng tôi giới thiệu về cách dùng Can và Can’t cơ bản dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về động từ khiếm khuyết này. Cách dùng Can và Can’t Can và Can’t là hai động từ khuyết thuyết (Modal Auxiliaries) trong Tiếng Anh: Can: có thể, chỉ khả năng, năng lực Can’t (Can not): không thể, không có khả năng ➔ Can là dạng khẳng định. Can’t (Can not) là dạng phủ định. *Vị trí Can và Can’t (Can not) trong câu: Can và Can’t (Can not) thường có vị trí đứng sau chủ ngữ và đứng trước động từ thường trong câu. *Cách dùng Can và Can’t (Can not) trong câu: S + Can + Vinf… S + Can’t (Can not) + Vinf…   – Trong câu, Can và Can’t (Can not) được dùng để diễn tả khả năng/ không có khả năng nào đó về vật chất hoặc tinh thần ở hiện tại và ở tương lai. Ex: – My mother can run very fast. (Mẹ tôi có thể chạy rất nhanh). -My can’t cook so delicious. (My không thể nấu quá ngon). – Can you tell me the way to the Dragon...

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/cau-truc-cant-imagine/

Lợi Ích Của Việc Đi Xe Máy Bằng Tiếng Anh - Xem 93,258

Biết Khi Đi Du Lịch. BÀI VIẾT TIẾNG PHÁP KỂ VỀ CHUYẾN DU LỊCH. BÀI VIẾT TIẾNG PHÁP VỀ CHỦ ĐỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN. CÁC TIPS LUYỆN VIẾT TIẾNG PHÁP CHO BÀI THI DELF. Cách Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp. Giới Thiệu Tên Các Địa Danh Ở Hà Nội Bằng Tiếng Pháp. TẢ PHÒNG NGỦ CỦA CHÚNG TA BẰNG TIẾNG PHÁP. Viết Đoạn Văn Miêu Tả Người Bạn Thân Bằng Tiếng Pháp. GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG PHÁP. Viết Về Ngày Chủ Nhật Bằng Tiếng Pháp. VIẾT VỀ KỲ NGHỈ HÈ ĐÁNG NHỚ BẰNG TIẾNG PHÁP. Viết Về Một Ngày Của Bạn Bằng Tiếng Pháp – Ma journée VIẾT VỀ NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN BẰNG TIẾNG PHÁP. BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA… VIẾT VỀ MÙA ĐÔNG HÀ NỘI BẰNG TIẾNG ANH. VIẾT VỀ THỜI GIAN RẢNH RỖI BẰNG TIẾNG ANH. BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ THÍCH LEO NÚI. BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ NIỀM ĐAM MÊ NHẢY MÚA. Một Số Mẫu Câu Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Tiếng Hàn. Tổng Hợp Các Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp. Bí Quyết Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn. Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Hàn. BÀI LUẬN MIÊU TẢ BỐ BẰNG TIẾNG ANH. BÀI LUẬN TIẾNG ANH ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH NHÀ THIẾT KẾ. Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Bác Sĩ. BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY. BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH...

Nguồn: https://comforttinhdauthom.com/topic/loi-ich-cua-viec-di-xe-may-bang-tieng-anh/

Chủ đề xem nhiều trên website comforttinhdauthom.com từ TOP #1 - #10 tháng 8/2022