Đề Xuất 12/2022 # Câu Hỏi Của Xuka Nobi Dora / 2023 # Top 21 Like | Shareheartbeat.com

Đề Xuất 12/2022 # Câu Hỏi Của Xuka Nobi Dora / 2023 # Top 21 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Câu Hỏi Của Xuka Nobi Dora / 2023 mới nhất trên website Shareheartbeat.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Dàn ý Kể lại truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm” bằng lời của Rùa Vàng lớp 6

1. Mở bài:

– Giới thiệu, dẫn dắt câu chuyện bằng một chi tiết nào đó của truyền thuyết hoặc từ một “chuyện ngoài truyện”.

– Nhân vật xưng tôi để kể chuyện.

2. Thân bài:

– Kể lại cuộc xâm lược của giặc Minh và những khó khăn trong ngày đầu cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi:

+ Tội ác giặc Minh.

+ Dân ta đứng lên chống giặc.

+ Lê Lợi phất cờ nghĩa, những khó khăn buổi đầu của nghĩa quân.

– Kể lại việc Long Quân giúp Lê Lợi:

+ Nỗi lo lắng băn khoăn của Long Quân.

+ Cho Lê Lợi mượn gươm báu.

+ Giao trọng trách cho Rùa Vàng.

+ Nghĩ ra cách trao gươm: Trao lưỡi gươm cho Lê Thận, treo chuôi gươm ở một cây cổ thụ để Lê Lợi bắt được.

+ Nói rõ dụng ý của cách trao này.

Kể lại chiến công của Lê Lợi và đoàn quân từ khi có gươm báu (kể ngắn, gọn).

– Kể lại việc đòi gươm, trả gươm:

+ Thắng lợi, Lê Thái Tổ dạo chơi hồ Tả Vọng.

+ Rùa Vàng theo lệnh của Long Quân đòi gươm.

+ Lê Thái Tổ trả gươm.

3. Kết bài:

– Lê Lợi đổi tên hồ Tả Vọng thành Hồ Gươm.

– Cảm nghĩ của nhân vật (nếu có).

Dàn ý Kể lại truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm” chi tiết

1. MỞ BÀI

– Giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, làm nhiều điều bạo ngược phi nhân, phi nghĩa.

– Thấy nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần chống giặc bị thua, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần để thắng giặc.

2. THÂN BÀI

1) Đức Long Quân trao gởi gươm báu

a) Lê Thận:

– Ba lần kéo lưới đều lên một thanh sắc, nhận ra đó là lưỡi gươm, đem về cất ở xó nhà.

– Tham gia nghĩa quân Lam Sơn, hăng hái, gan dạ can trường.

b) Lê Lợi:

– Một lần, đi qua một khu rừng, thấy chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây đa, giắt vào lưng đem về.

Kể chuyện về chuôi gươm bắt gặp, Lê Thận mang lười gươm đến, tra vào chuôi vừa khớp như in.

– Lê Lợi nhận ra gươm báu trong một lần cùng nghla quân đến nhà Lè Thận. Lê Thận đã nâng gươm trao cho minh chủ và thay mặt nghĩa quân nói lời nguyện thề sắt son trước gươm thiêng tỏa sáng.

2) Gươm thần mở đường cho nghĩa quân đánh thắng giặc

– Lê Lợi với gươm báu trong tay, cùng nghĩa quân nhuệ khí ngày một tăng tiến, tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh kinh hồn bạc vía.

– Uy thanh của nghĩa quân vang khắp nơi. Chiến lợi phẩm thu về ngày càng nhiều. Đời sống nghĩa qụân khá hơn. Thế chủ động tân công ngày một cao, đuổi sạch quân thù ra khỏi bờ cõi.

3) Lê Lợi hoàn gươm lại cho Long Quân

– Một năm, sau khi đuổi giặc Minh, vua Lê Lợi cười thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân đó Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại thanh gươm thần.

– Thuyền rồng tiến ra giữa hồ, thấy con rùa lớn xuất hiện, vua lệnh cho thuyền đi chậm lại. Rùa Vàng tiến về phía vua, đứng nổi trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”.

– Lưỡi gươm thần, trước đó, đeo bên người vua, tự nhiên động đậy. Nghe rùa vàng nói, vua hiểu và rút gươm trả cho Rùa Vàng. Rùa Vàng lập tức há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước.

– Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn thấy vật gì sáng loáng dưới mặt hồ xanh.

3/. KẾT LUẬN

– Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tôn là hồ Gươm hay là Hoàn Kiếm.

– Hồ Gươm là nơi chứng giám sự giúp sức của tổ tiên, của thần linh cho cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta, ghi dấu những năm tháng thanh bình của đất nước.

Dàn ý Kể lại truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm” văn lớp 6

I. Mở bài:

Giới thiệu đôi nét từ cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn, do Lê Lợi lãnh đạo.

II. Thân Bài

Kể lại diễn biến sự việc theo trình tự sau đây:

– Lê Thận kéo lưới bắt cá nhưng cả ba lần kéo lưới lên đều có một lưỡi gươm. Lê Thận tham gia nghĩa quân Lam Sơn.

– Lê Lợi đến nhà Lê Thận thấy lưỡi gươm.

– Lê Lợi chạy vào rừng, vô tình thấy chuôi gươm nạm ngọc.

Lê Lợi tra lưỡi gươm ở nhà Lê Thận vào chuôi gươm vừa như in.

– Có gươm thần, nghĩa quân Lam Sơn dâng cao khí thế đánh giặc Minh xâm lược.

– Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược thắng lợi đất nước thanh bình, nhân dân chuyên lo việc ruộng đồng, xây dựng đất nước vững bền.

– Vua đi thuyền trên hồ Tả Vọng, Rùa nổi lên mạn thuyền, xin lại gươm thần.

III. Kết bài

Hồ Tả Vọng xưa kia nay là Hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm.

Dàn ý Kể lại truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm” bằng lời của Lê Lợi

1. Phần Mở bài (Giới thiệu câu chuyện)

– Sau khi lên làm vua và trả gươm báu cho Long Quân qua Rùa Vàng, ta nhớ lại toàn bộ sự việc diễn ra kể từ khi giặc Minh xâm lược nước ta cho đến khi ta dấy binh khởi nghĩa ở đất Lam Sơn và chiến thắng quân Minh.

– Ta sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra cho các tướng sĩ nghe vì sao ta có thanh gươm báu và thanh gươm báu đã giúp ta đánh giặc như thê nào. Câu chuyện như sau…

2. Phần Thân bài

a). Giặc Minh xâm lược nước ta

– Giặc Minh sang xâm lược nước ta. Chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược. Tội ác của chúng chồng chất không sao kế hết.

– Lòng dân căm giận chúng đến tận xương tủy.

– Ta sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Căm thù giặc quyết không đội trời chung, ta dấy binh khơi nghĩa tại đất Lam Sơn.

– Trong buổi đầu khới nghĩa, thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân của ta bị thua. Ta đang tìm mọi kế sách để đánh giặc Minh.

b). Diễn biến sự việc

Trong đoàn quân khởi nghĩa của ta cổ một người tên là Lê Thận. Người lính này luôn hăng hái, gan dạ, không nề nguy hiểm.

Một hôm, ta cùng mấy người tùy tòng đến nhà Lê Thận. Trong xó nhà tối om bồng nhiên có một thanh sắt sáng rực lên. Ta liền cầm lên xem mới biết đổ là một lưỡi gươm chứ không phải thanh sắt. Trên lười gươm có hai chữ “Thuận Thiên”. Lúc đó, ta chưa biết đấy là một báu vật.

– Ta hỏi Lê Thận vì sao có lưỡi gươm đó. Lê Thận kế cho ta và những tùy tòng của ta nghe vì sao mình có được lười gươm đó.

– Một hôm, bị giặc đuổi, ta và các tướng rút lui mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, ta bỗng thấy có ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ta trèo len mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, ta liền lấy chuôi gươm giắt vào lưng.

Ba ngày sau, ta gặp lại mọi người trong đó có Lê Thận. Ta đem chuyện bắt dược chuôi gươm kế lại cho mọi người, trong đó có Lê Thận nghe. Mọi người nói chắc có điềm lành nên Lê Thận đã về lấy lưỡi gươm cho ta. Khi ta lấy lưỡi gươm tra vào chuôi thì vừa như in.

– Lê Thận nâng thanh gươm lên và nói với ta: “Đây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng lôi nguyện đem xương thịt của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để báo đền Tổ quốc”.

c). Kết quả

– Từ khi có thanh gươm báu, khí thế của nghĩa quân ngày một tăng.

– Từ thế bị động, có lúc phái trốn tránh, bây giờ nghĩa quân chủ động tìm giặc đánh. Nghĩa quân không còn phải khổ cực nữa mà đã có những kho lương của giặc ta chiếm được.

– Gươm thần mở đường cho nghĩa quân ta đánh tràn ra mãi. Cho đến lúc không còn một tên giặc nào trên đất nước ta.

– Chiến thắng giặc Minh, ta lên làm vua.

3. Kết bài

– Ta đổi tên hồ Tả Vọng thành Hồ Gươm.

– Cảm nghĩ của nhân vật (nếu có).

đó chon như thế nào thì chọn

Những Câu Hỏi Thường Về Sản Phẩm Của Oriflame / 2023

1.Khách hàng không muốn sử dụng kem dưỡng ban ngày vì sợ mặt bị bóng nhờn và hút bụi?

TL: Người VN hay có suy nghĩ dùng nhiều sẽ tốt. Khuyên khách hàng dùng số lượng kem dưỡng vừa đủ so với nhu cầu của da và mát xa 1-2 phút, da sẽ mềm mịn và khô thoáng.

2. Phân biệt sản phẩm nắp xanh và nắp trắng của dòng SP chăm sóc da Pure Skin?

TL: Sản phẩm nắp xanh dành cho da có nhiều mụn đầu đen; nắp trắng dành cho da có nhiều mụn viêm, mụn bọc

3. Da nhờn có cần dùng kem dưỡng ẩm không?

TL: Oriflame có sản phẩm kem dưỡng ẩm dành riêng cho da nhờn. Loại kem này sẽ giúp da hạn chế tiết nhờn, đồng thời cung cấp nước và dưỡng chất cần thiết theo đúng nhu cầu của da.

4. Serum (tinh chất) và kem dưỡng da có gì khác nhau?

TL: Tinh chất serum có kết cấu nhẹ hơn kem dưỡng. Chúng ở dạng nước hoặc dầu, có trọng lượng nhẹ hơn và nhanh thẩm thấu vào da hơn, vì vậy thích hợp với mọi loại da. Tinh chất Serum có tác dụng cung cấp và phân phối các thành phần hoạt chất giúp thúc đẩy hiệu quả của kem dưỡng, đồng thời có thể sử dụng trước khi trang điểm để lớp trang điểm mềm mượt và hoàn hảo hơn. Sử dụng kết hợp tinh chất serum trước khi sử dụng kem dưỡng sẽ cho hiệu quả chăm sóc da tốt nhất.

5. Khách hàng muốn sử dụng kết hợp sản phẩm chăm sóc da của hãng khác với sản phẩm của Oriflame có được không?

TL: Khách hàng sử dụng kết hợp như vậy thì chúng ta không thể cam kết đem lại hiệu quả chăm sóc da cho khách hàng. Hơn thế nữa, trong quá trình dùng, nếu da khách hàng bị kích ứng(do sản phẩm của hãng khác hoặc do thành phần 2 loại mỹ phẩm tương tác với nhau) sẽ có thể gây thiệt thòi cho khách hàng và gây hiểu nhầm do sản phẩm của chúng ta gây nên. Tốt nhất là khuyên khách hàng dùng trọn bộ sản phẩm của Oriflame để đem lại hiệu quả tối ưu.

6. Khách hàng 38 tuổi có thể sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc da 40+ không?

TL: Việc phân chia độ tuổi cho các bộ sản phẩm mang tính tương đối, theo tính chất, tình hình chung của da phụ nữ ở độ tuổi đó. Nếu khách hàng 37 tuổi da nhăn nhiều, không còn săn chắc có thể linh động sử dụng bộ sản phẩm 40+ vẫn thích hợp.

 7. Sản phẩm Mascara dùng một thời gian hay bị khô lại thì có dùng được nữa không? Có thể đổ 1 chút nước tẩy trang hay axeton vào để làm mềm và tái sử dụng không?

TL: Mascara sau khi sử dụng một thời gian có thể bị khô lại, đặc biệt vào mùa hanh khô. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Không nên đổ bất cứ thứ gì vào mascara sẽ làm thay đổi thành phần sản phẩm khiến sản phẩm có thể không dùng được nữa hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Có thể khắc phục điều này bằng cách cầm trong lòng bàn tay ấm hoặc ngâm mascara trong nước ấm 10-15p, sản phẩm sẽ lại dùng lại được như bình thường. Lưu ý hạn sử dụng sản phẩm cũng như hạn sử dụng sp sau khi mở nắp.

8. Tại sao son của Oriflame không giữ được màu lâu?

TL:Các loại son giữ được màu lâu thường chứa rất nhiều chì. Chì giúp son bám lâu trên da nhưng rất có hại cho sưc khỏe. Các sản phẩm của Oriflame đều có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, rất tốt và an toàn cho da. Sau khi ăn hay sau một buổi sáng hoặc chiều, chúng ta có thể lau hết son môi cũ và đánh lại một lớp mới cùng son dưỡng ẩm cho đôi môi thêm tươi tắn.

9. Tại sao dùng dầu gội Oriflame hay bị rít tóc?

TL: Thứ nhất, dầu gội của Oriflame không phải dầu gội 2 hay 3 trong 1, tức là đơn thuần là dầu gội giúp da đầu sạch sẽ và khỏe mạnh. Muốn tóc mềm mại hơn, bạn nên dùng thêm các sản phẩm bổ sung như dầu xả, dầu hấp tóc, chai xịt dưỡng tóc… Thứ hai, khi dùng dầu gội hóa mỹ phẩm một thời gian dài, và chuyển sang dùng dầu gội chiết xuất từ thiên nhiên thì tóc cần thời gian để làm quen với loại dầu dội mới. Một thời gian sau (1-2 tháng) tóc sẽ mềm mượt và khỏe hơn rất nhiều.

10. Điều đặc biệt ở nc hoa Oriflame?

TL: Oriflame có tổng cộng hơn 60 loại nước hoa dành cho cả nam và nữ, Oriflame có nước hoa Eau de Perfume nhưng nước hoa Eau de Toilette chiếm số lượng nhiều hơn, bởi vì nước hoa Oriflame rất độc đáo và hướng đến những người yêu thích và thích sưu tập nước hoa. Nước hoa Eau de Toilette có khả năng giữ mùi 3-4h, giúp chúng ta dễ dàng thay đổi loại nước hoa tùy vào thời điểm và sự kiện trong ngày. Giá cả của dòng nước hoa này hết sức dễ chịu và hợp lý. Đôi khi một mùi hương đi theo cơ thể một thời gian quá dài cũng có thể khiến tâm trạng không tốt.

11. Phụ nữ đang mang thai có thể sử dụng sản phẩm Wellness không?

TL: Oriflame chưa có chứng nhận sản phẩm wellness dùng được cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai nên sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

12. Oriflame có sản phẩm kem nẻ da không?

TL: Nếu khách hàng thực hiện đầy đủ quy trình chăm sóc da cơ bản thì rất khó bị nẻ da. Dùng kiến thức về chăm sóc da để tư vấn cho khách hàng sử dụng một bộ sản phẩm CSD cơ bản, đặc biệt là các bộ có nhiều dưỡng chất và độ ẩm dành cho da khô như Milk & Honey, Essential xanh…

13. Cách khắc phục giúp da nhờn trang điểm lâu trôi hơn?

TL: Chọn những sản phẩm dành riêng cho da nhờn, đặc biệt là kem nền và phấn phủ. Khi đánh thực hiện các động tác dậm chứ không kéo miết. Khi mặt tiết nhiều nhờn nên dùng giấy thấm dầu rồi dậm lại bằng phấn phủ dạng bột. Dùng kem lót (cả cho vùng mắt) để lớp trang điểm mịn màng lâu trôi.

14. Tại sao son đánh lên môi không đúng màu như trong catalogue?

TL: Mỗi người có 1 loại da khác nhau (da thường, nhờn, khô, hỗn hợp), màu môi và độ PH của da khác nhau nên một màu son đánh lên có thể không hoàn toàn giống nhau. Muốn son lên đúng màu như trong catalogue (đặc biệt những bạn môi tối màu) thì nên dậm 1 lớp kem nền hoặc kem che khuyết điểm hoặc phấn phủ lên môi để có được màu son chính xác

15. Sản phẩm khách hàng order mà trong kho hết hàng thì nên làm thế nào?

16. Khách hàng đã có thói quen sử dụng sản phẩm của hãng khác rất hiệu quả. Làm thế nào để thuyết phục khách hàng chuyển sang dùng sản phẩm của mình?

TL:Trường hợp trên khách hàng có cảm quan cá nhân về sản phẩm của hãng khác khá tốt. Hãy dùng kiến thức về sản phẩm để chia sẻ nguồn gốc, thành phần, công dụng sản phẩm của để khách hàng tin tưởng sản phẩm Oriflame. Sẽ rất tốt nếu bạn có thể chia sẻ “câu chuyện sản phẩm” rất thú vị và tuyệt vời cho khách hàng – điều mà hãng khác không có. Và trên hết, trong ngành kinh doanh trực tiếp, khi bạn chia sẻ cho khách hàng 1 Sp tốt hơn hoặc có công dụng tương tự sp khách hàng đang dùng, KH sẽ ưu tiên mua của bạn hơn mua ngoài cửa hàng.

17. Tại sao dùng SP trị mụn (trà xanh, Pure skin) của Oriflame lại thấy xuất hiện nhiều mụn hơn?

TL:Sp của Oriflame hoạt động theo cơ chế đẩy. Khi bạn sử dụng sản phẩm mà thấy mụn nhiều hơn thì không phải do sản phẩm của Oriflame gây ra mụn cho bạn mà sản phẩm giúp bạn đẩy những nhân mụn đã có sẵn dưới da bạn từ trước để đem lại hiệu quả trị mụn triệt để. Tình trạng này sẽ chấm dứt sau 1-2 tuần sử dụng.

18. Tại sao sản phẩm của Oriflame không có mã vạch?

TL: Mã vạch được in trên các thùng sản phẩm chứ không in riêng trên từng sản phẩm một. Bên cạnh đó, trên mỗi sản phẩm của Oriflame đều có nhãn phụ để đảm bảo xuất xứ hàng hóa theo đúng quy định.

19. Kem BB Cream có thay thế được tất cả các loại kem nền khác?

TL: BB Cream là loại kem 5 trong 1 rất tuyệt vời. Ưu điểm của nó là vô cùng tiện dụng và nhanh chóng. Tuy nhiên, những khách hàng đặc biệt yêu thích trang điểm cũng như những khách hàng có nhu cầu riêng biệt khác (làm trắng da, giữ lớp nền lâu trôi trong 10h, ngăn ngừa các nếp nhăn…) thì hoàn toàn có thể sử dụng các loại kem nền tuyệt vời khác của Oriflame như kem nền Whitening, Everlasting, Giordani Gold….

Những Ý Nghĩa Đăng Sau Câu Hỏi Của Nhà Tuyển Dụng / 2023

Doanh nghiệp nào cũng muốn có được những nhân viên cùng chia sẻ giá trị với doanh nghiệp vì họ chính là những người sẽ gắn bó lâu dài và sẵn sàng vượt qua những thách thức để đạt mục tiêu chung. Có lẽ bạn đã quen thuộc với những câu hỏi phỏng vấn kiểm tra kinh nghiệm hay kiến thức chuyên môn. Đôi lúc bạn quá tập trung “phô diễn” kinh nghiệm mà thiếu sự chuẩn bị cần thiết cho những câu hỏi “dễ mà khó” khác. Dễ vì những câu hỏi này bạn vẫn thường gặp. Khó vì ẩn chứa đằng sau mỗi câu hỏi là một bài kiểm tra về thái độ, tính cách, khả năng chịu áp lực hay một số “bẫy” mà bạn không nhận ra.

Những điều nên tránh: – Than phiền về công việc. Cho dù bạn chỉ muốn thoát khỏi công việc hiện tại càng sớm càng tốt, bạn cũng không nên than phiền vì chẳng ai muốn tuyển một người suy nghĩ tiêu cực vào đội ngũ của mình. – Không biết mình muốn gì. “Tôi muốn được thử thách” là một câu trả lời sách vở. Nếu NTD tiếp tục xoáy sâu vào câu trả lời này và bạn không đưa ra lời giải thích hợp lý, bạn sẽ bị mất điểm.

Kinh nghiệm có thể tích lũy, kỹ năng có thể rèn dũa, nhưng thái độ khó có thể thay đổi. NTD tìm kiếm những ứng viên có thái độ tích cực, chuyên nghiệp, sẵn sàng học hỏi và đam mê công việc hơn là những ứng viên nhiều kinh nghiệm, giỏi kỹ năng nhưng suy nghĩ tiêu cực, đố kị hay chỉ biết than phiền.

Những điều nên tránh: – Không thừa nhận sai lầm vì sợ bị đánh giá thấp. “Tôi chưa từng thất bại” là câu trả lời không thành thật. Tuy nhiên, nếu có nói về thất bại cũng đừng đổ lỗi cho sếp hay đồng nghiệp; hãy kể câu chuyện một cách khách quan, tích cực và đề cập những điều bạn đã học được từ thất bại đó. – Tạo ra câu chuyện không thật. Hãy kể câu chuyện của chính bạn. Nếu bạn chưa có một thành công lớn, hãy kể những kết quả nhỏ. Đừng cố lấy thành tựu của người khác và biến mình thành nhân vật chính. NTD sẽ nhận ra qua ngôn ngữ cử chỉ vì chỉ những ai kể câu chuyện của chính họ mới thể hiện được cảm xúc thật.

Một số vị trí yêu cầu ứng viên khả năng chịu áp lực tốt và khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy. Cách kiểm tra khả năng này tốt nhất là đưa ra tình huống giả định để bạn xử lý. Quan trọng là bạn biết cách lý giải logic cho từng giải pháp vì không có câu trả lời đúng hay sai trong những trường hợp này.

Những điều nên tránh: – “Tôi chưa bao giờ ở trong tình huống này nên tôi chưa nghĩ ra mình phải làm gì.” Câu trả lời này sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả vì chẳng ai muốn có một nhân viên không có khả năng giải quyết vấn đề. – Suy nghĩ lâu vì bạn muốn 1 câu trả lời hoàn hảo. Trên thực tế không có câu trả lời hoàn hảo nên nếu bạn dành quá nhiều thời gian suy nghĩ, NTD sẽ đánh giá bạn không nhanh nhạy trong giải quyết vấn đề.

Doanh nghiệp nào cũng muốn có được những nhân viên cùng chia sẻ giá trị với doanh nghiệp vì họ chính là những người sẽ gắn bó lâu dài và sẵn sàng vượt qua những thách thức để đạt mục tiêu chung.

Những điều nên tránh: – Đừng lý tưởng hóa môi trường làm việc vì không có môi trường nào là hoàn hảo. Bạn nên đưa ra tối đa ba điểm bạn đang tìm kiếm; và lắng nghe NTD chia sẻ. Đôi khi bạn sẽ thấy có những điểm không phù hợp với mong muốn của mình. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn những nơi phù hợp nhất với mình. – Không có chính kiến. Nếu bạn không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nơi nào sẽ giúp bạn phát huy tối đa khả năng cũng như đạt được mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai, bạn không thể thuyết phục NTD bạn là một ứng viên tiềm năng.

Lãnh đạo là kỹ năng quan trọng nhất của những vị trí quản lý. Doanh nghiệp có những nhà lãnh đạo giỏi ở vị trí chủ chốt sẽ thành công. Chính vì vậy, khi phỏng vấn cho những vị trí này, NTD sẽ luôn kiểm tra và đánh giá ứng viên thật cẩn thận.

Thực tế là bạn sẽ “chạm trán” nhiều câu hỏi khác ngoài những câu hỏi trên. Mỗi câu hỏi đều ẩn chứa một ý nghĩa nhất định, giúp NTD chọn những ứng viên phù hợp nhất. Chính vì vậy, sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng và thái độ tích cực chính là chìa khóa giúp bạn mở lối thành công trên con đường sự nghiệp.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả Lời Câu Hỏi Về Sức Khỏe Của Phụ Huynh Kỳ 19 / 2023

ThS. BS Nguyễn Thị Anh Tiên – Khoa Sơ Sinh

   Câu hỏi của phụ huynh H.N: Chào bác sĩ? Bác sĩ cho em hỏi là bé nhà em được 45 ngày tuổi, bé bị nôn trớ với ọc sữa trong tháng, gần đây bé hay bị ọc trong lúc bú, và khi bú xong em cho ợ hơi đặt bé nằm là bé cứ trớ ra, sau khi ngủ khoảng 30 phút bé cũng bị ọc sữa cả mũi lẫn miệng. Bé nhà em bú tí là ngủ nên em ko biết bé no chưa? Mà bé ngủ rất ít 30 – 45 phút/ giấc. Bé hay vặn mình trong lúc bú và ngủ. Em định mua gối chống ọc sữa cho bé mà em sợ bé nhà em hay cựa quậy và vặn mình nên ko sử dụng được. Xin bác sĩ tư vấn giúp em! Bé nhà em sinh thiếu tháng, lúc sinh 36w, cân nặng 2150g. 1tháng: 3.3kg, 1.5 tháng: 4kg. Em xin cảm ơn!

   Trả lời: Chào bạn.

   Tình trạng bé nôn, trớ trong khi bú và ngay sau bú có thể do bé bị trào ngược dạ dày thực quản, là tình trạng rất thường gặp ở trẻ sơ sinh, do sự co thắt cơ vòng thực quản dưới chưa hoàn thiện, và các bé thường bú khi nằm, các mẹ lại cho bé bú quá no.

   Theo thông tin mẹ mô tả, em bé sinh non 36 tuần và nhẹ cân, nhưng sau 1,5 tháng bé tăng cân tốt. Bé cũng không có biểu hiện nào khác do ảnh hưởng của trào ngược, nên đây không phải là hiện tượng bệnh lý, không cần can thiệp quá mức. Mẹ nên chia nhỏ cử bú, cho bé bú nhiều lần, nên cho bé nằm đầu cao khoảng 30 độ trong khi bú và sau khi bú 30 phút. Mẹ cũng có thể sử dụng gối chống trào ngược. Áp dụng các biện pháp hỗ trợ chống trào ngược có thể phần nào giúp cải thiện giấc ngủ của bé.

   Chúc bé hay ăn chóng lớn./.

   Câu hỏi của phụ huynh P.H nhà ở Hà Nội: Chào bác sĩ. Con em 9 ngày tuổi đã được chiếu đèn vàng da do bất đồng nhóm máu 4 ngày. Xét nghiệm lại 205mmol được cho về. Tuy nhiên giờ bé vàng lại và vàng lên nhiều. Xin hỏi khi nào bé hết vàng da? Có nên cho vào viện chiếu đèn đến tiếp không? Em cám ơn.

   Trả lời: Chào bạn. Vàng da do bất đồng nhóm máu là tình trạng vàng da do tán huyết, xảy ra khi mẹ có nhóm máu O, con nhóm A hoặc B (trong trường hợp bất đồng ABO) hoặc mẹ nhóm máu Rh âm trong khi con nhóm Rh dương (trong trường hợp bất đồng Rhesus). Hiện tượng tán huyết xảy ra khi hồng cầu trong máu con tiếp xúc với kháng thể có trong máu mẹ, xâm nhập vào em bé trong 1 số trường hợp.

   Em bé của bạn bị vàng da đã được chiếu đèn, xét nghiệm lại trước khi cho về. Tuy nhiên, theo bạn mô tả là em bé vàng da tăng lên nhiều, bé mới được 9 ngày tuổi, vì vậy nên đưa bé đi tái khám, xét nghiệm và chiếu đèn lại nếu cần, vì bé vẫn còn trong giai đoạn có thể ảnh hưởng đến não nếu vàng da nặng. Sau thời gian điều trị về nhà, bé có thể vẫn còn tiếp tục vàng da vì lượng kháng thể còn tồn dư trong máu, tình trạng này có thể kéo dài 2-3 tháng, thậm chí lâu hơn trong bất đồng Rhesus.

   Chúc bé vui khỏe./.

   Câu hỏi của phụ huynh C.T.B.T nhà ở Quận Bình Thạnh: Chào bác sĩ. Con em vừa mới sinh được 5 ngày. Bác sĩ nói rằng trẻ sơ sinh khác thì phải bú sau khoảng 3 tiến 1 lần. Con em thì sau 1 tiếng đòi bú 1 lần. Không cho bé bú thì bé bị hạ đường huyết. Tình trạng con em như vậy phải làm sao? Có trị khỏi không thưa bác sĩ?

   Trả lời: Chào bạn.

   Mẹ mô tả không rõ tình trạng hạ đường huyết của bé là như thế nào, là bé đói, hay đòi bú hay em bé của mẹ đã được bác sĩ chẩn đoán là hạ đường huyết? Em bé của mẹ có bệnh lý gì kèm theo hay không (như sanh non, đa hồng cầu, nhiễm trùng, … hay mẹ bị đái tháo đường)?

   Ngoài xét nghiệm đường máu để chẩn đoán bé bị hạ đường huyết, em bé của bạn phải được làm thêm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân, song song với việc điều trị ổn định đường huyết như truyền dịch, cho bú sớm và chia làm nhiều bữa…Tùy theo nguyên nhân là gì mới biết được em bé của bạn có được trị khỏi hay không. Đa số trường hợp hạ đường huyết do sanh non, mẹ đái tháo đường, đa hồng cầu, … điều trị được, em bé sẽ sớm ổn định, trừ một số ít trường hợp hạ đường huyết kéo dài do cường insulin thì bé phải được chích thuốc và theo dõi lâu dài.

   Trân trọng kính chào./.

   Câu hỏi của phụ huynh L.T.T.N nhà ở Cao Lãnh, Đồng Tháp: Chào Bác sĩ. Con tôi sinh thường 3,2 kg đủ ngày tháng, hiện tại bé được 1 tháng 6 ngày tuổi. Khi bé ngủ thường xuyên vặn mình gồng mình rặn người phát ra tiếng, thỉnh thoảng bé hay nhả nước bọt ra miệng khi ngủ, tôi thấy miệng bé hay ngậm nước bọt, lúc bé bú thì lại đổ mồ hôi đầu. Cho tôi được hỏi tình trạng bé như vậy là như thế nào có bị làm sao không ạ? Bé có cần bổ sung canxi hoặc vitamin D được k ạ, loại nào a? Xin cảm ơn Bác sĩ.

   Câu hỏi của phụ huynh N.T.Y.N Cai Lậy: Bác sĩ ơi cho em hỏi. Con em nay được 1 tháng 9 ngày. Bé ít khi ngủ, ngủ hay quấy khóc. Ít bú lại hay bị nôn trớ. Đêm ngủ bé vặn mình rất nhiều. Em có biết tới sản phẩm soki tium. Em có nên dùng sản phẩm này để cải thiện tình trạng của bé không ạ. Sản phẩm này có an toàn không ạ.

   Câu hỏi của phụ huynh M.T.T nhà ở Đồng Nai: Xin chào. Con mình được 1 tháng 5 ngày tuổi. Hai hôm nay bé bị tình trạng trớ sửa rất nhiều lần. Mặc dù không cho bé ăn no, ăn xong gần 1 tiếng đồng hồ. Chỉ cần bé vặn mình là trớ ra ngay.

   Trả lời (chung cho cả 3 câu hỏi trên): Chào bạn.

   Các bà mẹ thường có tâm lý lo lắng cho rằng “con hay bị vặn mình”, đây là biểu hiện bình thường của trẻ sơ sinh, không phải là dấu hiệu bệnh lý. Em bé sơ sinh chưa thể làm gì để vận động cơ thể được (như lật, bò, …), vì vậy vặn mình là động tác vận động của cơ thể bé. Do đặc điểm của trẻ sơ sinh là cơ thắt dưới thực quản chưa phát triển hoàn chỉnh, gây hiện tượng trào ngược, biểu hiện bằng trớ sữa hay nôn trớ, nên khi bé vặn mình dễ làm sữa trào lên, bé có thể ọc sữa hoặc chỉ nước bọt, hoặc nhai…Trào ngược dạ dày thực quản có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, hoặc gây ra những biến chứng như hít sặc, viêm phổi, chậm tăng cân,… Mẹ áp dụng các biện pháp như bác sĩ đã nói ở trên để cải thiện tình trạng trào ngược, giúp cải thiện giấc ngủ trước khi dùng thuốc.

   Về việc bổ sung vitamin D: Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bé trong những năm đầu đời. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin D trong 1 lít sữa mẹ không quá 25 UI. Do đó, Viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo nên bổ sung vitamin D cho tất cả các trẻ bú mẹ hoàn toàn với liều 400UI/ ngày. Vì vậy, mẹ có thể bổ sung thêm vitamin D cho bé.

   Trân trọng kính chào./.

   Câu hỏi của phụ huynh N.T.Đ nhà ở Lâm Đồng: Chào bạn. Hiện tại con tôi đang nằm lồng ấp và thở oxy tại bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Bác sĩ cho biết con tôi bị suy hô hấp nặng. đã nằm 4 ngày kể từ lúc sinh, và chưa chuyền được sữa mẹ. Bác sĩ nói không còn hi vọng! Tôi muốn chuyển con lên tuyến trên điều trị, bác sĩ có thể chữa trị khỏi bệnh cho con tôi được không ạ! cảm ơn bác sĩ.

   Trả lời: Suy hô hấp ở trẻ sơ sinh có rất nhiều nguyên nhân. Bố không nói rõ em bé sinh non tháng, đủ tháng, hay già tháng, và chẩn đoán hiện tại của em bé là gì, nên bác sĩ không thể trả lời chắc chắn cho bố được. Còn về nguyện vọng chuyển lên tuyến trên, thân nhân có thể yêu cầu, nhưng tùy theo tình trạng của em bé, bác sĩ điều trị sẽ đánh giá và giải thích cho bố xem em bé có chuyển được hay không, để đảm bảo chuyển viện an toàn.

   Trân trọng kính chào./.

   Câu hỏi của phụ huynh N.M.T nhà ở Quận Thủ Đức: Thưa bác sĩ! Bé nhà em được hơn 1 tháng tuổi. Khoảng 2 tuần nay cháu thường xuyên bị nôn trớ, bú ít (mỗi cữ chỉ khoảng 60ml, lúc trước 80ml). Đặc biệt mỗi lần bú xong bé tự nhiên khóc ngằn ngặt, oằn mình, dỗ kiểu gì cũng ko nín. Đi khám thì bác sĩ nói bé bị trào ngược thực quản nên có cho Nexium 10mg. Mỗi ngày/ 1 lần/nửa gói. Em có xem hướng dẫn sử dụng thì thấy thuốc này không nên sử dụng cho bé dưới 12 tháng tuổi. Vậy em có nên tiếp tục cho bé dùng không ạ?

   Trả lời: Trào ngược dạ dày thực quản chỉ nên dùng thuốc sau khi áp dụng tích cực các biện pháp như bác sĩ đã nói ở trên mà không thấy cải thiện, hoặc có biến chứng. Trào ngược có thể gây viêm thực quản do dịch dạ dày trào ngược gây ra. Esomeprazol (Nexium) có thể sử dụng ngắn ngày để điều trị tình trạng này ở trẻ sơ sinh, theo chỉ định của bác sĩ.

   Chúc bé vui khỏe./.

   Câu hỏi của phụ huynh P.T.D nhà ở quận Tân Phú: bé sinh được 12 ngày, bú sữa mẹ nhưng lưỡi bé và xung quanh miệng có đốm trắng. Nhờ Bác sĩ tư vấn loại thuốc trị.

  Trả lời: Chào bạn. Bé sơ sinh bú sữa nhiều lần trong ngày nên khoang miệng của bé rất dễ đọng sữa, vì vậy mẹ nên vệ sinh miệng lưỡi cho bé hằng ngày. Lưỡi và xung quanh miệng bé có đốm trắng không thể làm sạch sau khi vệ sinh, có thể do bé bị nấm miệng. Nấm miệng nếu không điều trị dứt điểm có thể tái đi tái lại nhiều lần, theo đó khi thấy con có dấu hiệu nhiễm nấm mẹ cần đưa đi khám bác sĩ. Thông thường có 2 loại thuốc để điều trị nấm miệng ở trẻ sơ sinh:

     – Miconazole: Là một loại thuốc dạng gel rất dễ sử dụng. Mẹ có thể bôi gel này lên các vùng bị nhiễm nấm. Thuốc hoạt động bằng cách giết chết các vi trùng nấm Candida bên trong khoang miệng.

     – Nystatin: Vì một số lý do nào đó, bé cưng không thích hợp với thuốc Miconazole, mẹ có thể dùng Nystatin để thay thế. Đây là thuốc điều trị nấm rất hiệu quả với dạng uống được nghiền nát hoặc dạng bột hòa nước để rơ miệng cho trẻ.

   Chúc bé vui khỏe./.

   Câu hỏi của phụ huynh N.T.H nhà ở quận Tân Phú: Chào bác sĩ. Em mới sinh bé được 2 ngày tuổi (nặng 2kg3 sinh lúc được 38 tuần) thì đột nhiên bé tím tái co giật. Bác sĩ cấp cứu nói bé bị tụt canxi, hạ đường huyết và suy dinh dưỡng thai kỳ. Cho em hỏi hiện tượng này có ảnh hưởng sau này bé bị sốt dẫn đến co giật không ạ? Bé em có hiện tượng là chân bị co giật giống như theo nhịp tim, bác sĩ cho em hỏi đó là biểu hiện gì? Có nguy hiểm không?

  Trả lời: Chào bạn.

  Em bé bị co giật lúc 2 ngày tuổi do bị hạ Canxi và hạ đường huyết thì chỉ cần điều chỉnh các rối loạn này, em bé sẽ hết co giật. Nếu các rối loạn này không trầm trọng đến mức gây tổn thương não, thì cũng không gây ảnh hưởng về sau.

Quý phụ huynh có thể xem những giải đáp thắc mắc về sức khỏe của con em mình hàng tuần qua chuyên mục “Trả lời câu hỏi thường gặp” trên trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 http://www.nhidong.org.vn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Câu Hỏi Của Xuka Nobi Dora / 2023 trên website Shareheartbeat.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!